На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

Реферати > Підприємництво > Облік і аудит витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва

Розрахунки, наведені в таблиці 2.7 за даними Звітів про фінансові результати (Додатки Е, Ж) свідчать про зменшення доходу від реалізації продукції на 13,24 %. Чистий прибуток по результатам роботи також зменшився на 26,64 %, що пов’язано, головним чином із збільшенням собівартості реалізації продукції та зменшенням обсягів реалізації продукції.

Наступним кроком буде аналіз зростання середньої заробітної плати на основі даних статистичної звітності ”Звіт з праці за 2007-2009 рр. (Додатки М, Н, П), які занесено до таблиць 2.8 та 2.9.

Таблиця 2.8

Аналіз зростання середньої заробітної плати за 2007-2008 рр.

№ п/п

Показники

2008

рік

2007

рік

Відхилення, (2008/2007), %

1

2

3

4

5

1.

Фонд оплати праці, тис. грн

1068,0

857,8

+24,50

2.

Чисельність працюючих, чол

108

118

-8,47

3.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн

824,07

605,79

+36,03

Розрахунки таблиці 2.8 показують, що у СТОВ Агрофірма «Вікторія» у 2008 році фонд оплати праці збільшився на 24,50 % порівняно з 2007 роком. Чисельність працюючих на підприємстві в 2008 році зменшилася на 10 осіб відповідно до попереднього року.

Таблиця 2.9

Аналіз зростання середньої заробітної плати за 2008-2009 рр.

№ п/п

Показники

2009

рік

2008

рік

Відхилення, (2009/2008), %

1

2

3

4

5

1.

Фонд оплати праці, тис. грн

1073,1

1068,0

+0,48

2.

Чисельність працюючих, чол

102

108

-5,56

3.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн

876,72

824,07

+6,39

Дані про роботу товариства свідчать про те, що незважаючи на розширення виробництва кількість зайнятих працівників у 2009 році скоротилася на 6 осіб. Причиною цього стало скорочення кадрів, але незважаючи на це фонд оплати праці кожного року має тенденцію до зростання. Середньомісячна заробітна плата одного працівника також з року в рік зростає і в 2009 році становила 876,72 грн.

Одним із важливих показників при аналізі діяльності товариства є його ліквідність, тобто здатність легко перетворити активи у гроші для погашення зобов’язань товариства. Аналіз ліквідності агрофірми проведемо на підставі даних, наведених у таблиці 2.10, використовуючи дані форми № 1 «Баланс» за 2007-2009 рр. (додатки З, К, Л).

Таблиця 2.10

Аналіз ліквідності агрофірми «Вікторія»

№ п/п

Показник

Розрахунок

Роки

Відхилення, %

2009

2008

2007

2009/

2008

2008/

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

р. 220+230+240/

р.620

(ф. № 1)

0,04

0,07

0,02

-42,86

+250

Продовження таблиці 2.10

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

Коефіцієнт загальної ліквідності

р.150-240/

р.620

(ф. № 1)

-

-

-

-

-

3.

Коефіцієнт покриття

р.260/р.620

(ф. № 1)

3,9

2,2

1,4

+77,27

+57,14

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат