На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Психологічні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості

Реферати > Психологія > Психологічні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інститут післядипломної освіти

Гуманітарно-природничий факультет

Психологічні чинники внутрішнього конфлікту

особистості у період дорослості

Дипломна робота

Спеціальність 7.040101 – психологія

Науковий керівник

_

кандидат психологічних наук,

доцент

Львів – 2010  

Вступ.

Актуальність теми.

З часів Зиґмунда Фройда поняття конфліктності внутрішнього життя людини міцно увійшло в психологію – так що з того часу змінювалося лише розуміння причин цієї конфліктності, шукалися шляхи її подолання, але не ставився під сумнів сам факт її існування. Але навіть незважаючи на це, єдиного розуміння її причин досі так і немає. В теорії психоаналізу конфліктність закладена в самій структурі особистості, так як проявляється у вигляді конфлікту між різними її частинами – між Супер-Его, Его і Ід. Але навіть в його рамках один і той же внутрішній конфлікт можна розглядати по-різному – як структурний чи динамічний, так як будь-який конфлікт можна описати і як конфлікт між потягами – усвідомленими чи неусвідомленими, допустимими чи ні.

Такі різні підходи до проблеми внутрішніх конфліктів не є випадковими. Річ в тому, що однією з основних характеристик конфлікту є наявність не менш як двох суб’єктів. Саме це й дає можливість по-різному кваліфікувати конфлікти – в залежності від їх суб’єктивного сприйняття різними його учасниками. Так само й у випадку внутрішнього конфлікту – його теж можна розглядати виходячи з різних точок зору – як конфлікт між різними частинами особистості, як конфлікт між різними мотивами її поведінки чи як конфлікт між різними системами її цінностей. Але в будь-якому разі внутрішній конфлікт зумовлюється взаємодією особистості з зовнішнім світом. А тому буде залежати від того, наскільки ті чи інші цінності інтеріоризуються людиною чи ні, яким є її сприйняття себе і світу.

Це зумовлює те немаловажне значення, яке займає проблема внутрішніх конфліктів при розгляді питань особистісного розвитку людини. Ці питання зберігають свою значимість для кожного з нас впродовж усього нашого життя, є предметом розгляду різних напрямків психології. І наявність внутрішніх конфліктів в людини може служити як і позитивним фактором – сходинкою для подальшого росту особистості, так і перепоною. А іноді навіть може призводити до розвитку неврозів чи психосоматичних захворювань. А той факт, що ще й досьогодні так фактично і не створено єдиної теорії внутрішніх конфліктів, зумовлює високу актуальність даного дослідження.

Об’єктом даного дослідження є внутрішній конфлікт, а предметом – особистісні чинники внутрішнього конфлікту особистості періоду дорослості 21-55 рр.

Метою даного дослідження є виявлення чинників, що викликають внутрішній конфлікт особистості та розкриття умов розв’язання внутрішнього конфлікту.

Завдання дослідження:

1. Описати типологію конфліктів, умови їх виникнення і подальшого розвитку.

2. Окреслити поняття внутрішнього конфлікту згідно психоаналітичного та гештальт-психологічного (мотиваційного) підходу К. Левіна.

3. Підібрати та описати вибірку та методи дослідження.

4. Виявити психологічні чинники, що зумовлюють виникнення і подолання внутрішніх конфліктів особистості.

5. Окреслити умови розв’язання внутрішніх конфліктів.

Робочі гіпотези дослідження:

В даному дослідженні ми виходимо з того, що конфлікт спершу виникає в зовнішньому стосовно людини світі, а вже потім інтеріоризується нею. Тому можна припустити, що:

·Внутрішній мотиваційний конфлікт виявляється в ознаках станів тривожності та фрустрації.

·Високий рівень соціально-психологічної адаптації знижує тривожність, та зменшує вираженість внутрішніх конфліктів;

·Вираженість креативних здібностей знижує прояв внутрішніх конфліктів або дозволяє сприймати їх більш позитивно, як чинник подальшого розвитку особистості.

Методики дослідження:За основу беруться методики для виявлення внутрішнього конфлікту особистості в мотиваційній і ціннісній сферах за критерієм їхньої цінності та доступності (методика „Діагностики внутрішнього конфлікту” Є. Б. Фанталової), методика діагностики самооцінки психічних станів Г. Айзенка, методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймона та тест „Креативність” – для визначення здібності людини мислити нестандартно і таким чином відносно легко вирішувати її вже існуючі внутрішні конфлікти. Також береться тест „Сім станів” Є. Б. Фанталової для оцінки суб’єктивного сприйняття людиною діагностованих в неї внутрішніх конфліктів.

Група досліджуваних:Для дослідження бралися люди в віці від 21-го до 55-ти років обох статей, різного рівня освіти та соціального статусу.

Всього – 36 чоловік

1. Закономірності виникнення та розвитку міжособистісних та внутрішніх конфліктів особистості.

1.1. Психологічний аналіз поняття „конфлікт” у психологічній літературі.

Проблемою опису конфліктів є те, що єдиного визначення, що це таке, на сьогодні все ще так і не існує. Так філософський словник 1972 р. видання [31] це поняття взагалі ніяк не трактує, згадуючи лише конфлікт драматичний. Тоді це пояснювали безконфліктністю соціалістичного суспільства. Але ще й дотепер немає єдності навіть у підручниках. В перекладі з латинської саме слово „сonflictus”, означає зіткнення, але різні джерела саму суть цього поняття трактують по-різному. Разом з тим, незважаючи на відсутність єдиного його визначення, як стверджує Н.В. Грішина [5], в ході проведеного нею експерименту ніяких запитань у досліджуваних щодо суті того, що таке конфлікт, не виникало. До того ж аналіз різних джерел дозволяє виділити в описі конфлікту кілька основних понять: обов’язкову наявність суб’єктивної волі, наявність не менш як двох суб’єктів, наявність спільних для них обох ресурсів, наявність такої спільної для них цілі, яка суб’єктивно сприймається для кожного з них як однакова (влада, посада, незалежність, можливість отримання певних благ), але яка об’єктивно може належати лише одному з них (наприклад крісло начальника чи право розпоряджатися чиїмсь (іноді навіть власним, як у випадку конфлікту підлітка з батьками) життям. Це дає змогу схематично зобразити конфлікт наступним чином:

Суб’єкт 1 Суб’єктивно значуща ціль – влада,

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат