На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Характеристика транспортних перевезень

Реферати > Міжнародні відносини > Характеристика транспортних перевезень

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………… . 3

1. Фактори, що впливають на вибір виду транспорту ……………………………… 4

2. Морські перевезення ………………………………………………………………. 5

3. Залізничні перевезення ……………………………………………………………. 8

4. Автомобільні перевезення ………………………………………………………… 9

5. Повітряні перевезення ……………………………………………………………. 10

Висновки …………………………………………………………………………… 12

Список використаної літератури ……………………………………………………14

Вступ

Транспорт є основною зв'язуючою ланкою між продавцем і поку­пцем. Він повинен своєчасно доставити товар за призначенням.

Мета цією роботи полягає у розгляданні транспортних перевезень в Україні. Існують такі різновиди транспортних перевезень: морські, які в свою чергу поділяються на трапове судноплавство та лінійне судноплавство; залізничні; автомобільні та повітряні.

Правове регулювання відносин, які виникають із здійснення міжнародних перевезень, має певну специфіку. Їх найважливіші умови визначені у міжнародних угодах – транспортних конвенціях.

Серед багатосторонніх міжнародних договорів залежно від типу транспорту основними є такі договори:

1) щодо залізничних перевезень – Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980р.; Угода про міжнародне вантажне сполучення (УМВС)1950р.; Угода про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) 1950р.

2) щодо морських перевезень – Конвенція про коносаментні перевезення (Брюссель, 1924р.)

3) щодо авіаперевезень – Варшавська конвенція для уніфікації деяких правил стосовно міжнародних повітряних перевезень 1929р.

4) щодо автомобільних перевезень – Конвенція про договори міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом (Женева, 1956р.).

Ці договори також розглянуті у роботі.

Фактори, що впливають на вибір виду транспорту

1. Вид вантажу.

Вантажі, що швидко псуються, перевозяться авіатранспортом. Во­дночас авіаперевезення недопустимі для легкозаймистих, вибухонебез­печних вантажів. Основну частину міжнародних морських перевезень складають перевезення масових наливних і навалочних вантажів: сирої нафти і нафтопродуктів, залізної руди, кам'яного вугілля, зерна. Серед інших вантажів морської торгівлі так звана готова промислова продук­ція, напівфабрикати, продовольство.

2. Відстань і маршрут перевезення.

Місце відправлення вантажу та кінцевий пункт перевезення є та­кож визначальними при виборі виду транспорту. У внутрішньоконти­нентальних перевезеннях використовується залізничний, автомобільний та авіаційний транспорт. Вирішальними є, окрім виду вантажу, такі умови.

3.Фактор часу.

Найшвидший спосіб доставки вантажу - авіа­транспорт. Однак він дорогий і тому застосовується тільки в екстренних випадках, коли необхідно доставити вантаж якнайшвидше.

4.Вартість перевезення.

Немає певних правил, які дозволяють визначити точний відсоток вартості транспортних витрат по відношен­ню до вартості товарів. Це повинен бути невеликий процент, за винят­ком тих випадків; коли вибір відсутній і можна використати тільки один доступний шлях - повітряний чи сухопутний. У цьому разі повітряні перевезення автоматично прирівнюються до сухопутних перевезень. Невеликі та середні за обсягом партії вантажу можна доставляти і пові­трям, і сушею приблизно за однаковими цінами.

5.Безпечність транспортування.

Крихке і дороге обладнання найкраще перевозити авіатранспортом, навіть якщо поставка даного вантажу нетермінова. Товари, для яких ступінь ризику крадіжки висо­кий, доставляються, як правило, традиційним способом - морем, в ос­новному у контейнерах, хоч коштує це трохи дорожче.

Особливістю міжнародних перевезень є те, що при відправленні вантажу, як правило, керуються законодавством країни відправлення, а при його видачі в кінцевому пункті – законом країни призначення.

Правове регулювання відносин, які виникають із здійснення міжнародних перевезень, має певну специфіку. По-перше, їх найважливіші умови визначені у міжнародних угодах – транспортних конвенціях. Угоди містять уніфіковані матеріально-правові норми, що регулюють вимоги до перевізної документації, порядку приймання вантажу до перевезення та його видачі у пункті призначення, умови відповідальності перевізника, процедуру заявлення претензій. По-друге, норми конвенцій про міжнародні перевезення є імперативними (тобто вони не допускають вибору, їх необхідно завжди дотримуватись). По-третє, специфіка регулювання міжнародних перевезень може виявитися у відображенні норм міжнародних договорів у національному законодавстві без попередньої ратифікації, підписання або ж приєднання до них.

Серед багатосторонніх міжнародних договорів залежно від типу транспорту основними є такі договори:

1) щодо залізничних перевезень – Угода про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980р.; Угода про міжнародне вантажне сполучення (УМВС)1950р.; Угода про міжнародне пасажирське сполучення (УМПС) 1950р.

2) щодо морських перевезень – Конвенція про коносаментні перевезення (Брюссель, 1924р.)

3) щодо авіаперевезень – Варшавська конвенція для уніфікації деяких правил стосовно міжнародних повітряних перевезень 1929р.

4) щодо автомобільних перевезень – Конвенція про договори міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом (Женева, 1956р.).

Морські перевезення

Морські судна класифікуються залежно від видів вантажів, що пе­ревозяться, регулярності рейсів, форм договорів перевезення. Інтерес представляє поділ ринку морських перевезень на трампове та лінійне судноплавство.

Трампове судноплавство.Трамповими (англ. Ігатр - бродяга) на­зиваються судна, які здійснюють нерегулярні рейси, без чіткого розкла­ду, і скеровуються судновласниками туди, де з боку фрахтувальників є попит на тоннаж. Трампові судна транспортують в основному масові вантажі: деревину, руду, вугілля, зерно, нафтопродукти та інші вантажі, що перевозяться навалом чи наливом.

Договір на перевезення вантажів трамповими суднами укладається у вигляді чартеру (сharter-рагtу).Сторонами у чартерному договорі є фрахтувальник і фрахтівник. Пункти чартерного договору такі:

• Час і місце укладання чартеру;

• назва й опис судна;

• право заміни початкове вказаного терміну;

• рід вантажу;

• місце повантаження та розвантаження;

• умови повантаження та розвантаження;

• порядок оплати фрахту;

• термін подачі судна, у т. ч. канцелинг - кінцевий строк.

Лінійне судноплавство

Лінійне судноплавство- це форма транспортних послуг, яка забезпе­чує регулярні перевезення між встановленими портами генеральних вантажів за заздалегідь оголошеним розкладом. Розрізняють три типи ліній:

• односторонні, які обслуговуються одним судновласником;

• спільні, які обслуговуються кількома транспортними компаніями:

• конференціальні, організовані для перевезення вантажів на океансь­ких напрямках на основі угод конференцій судновласницьких ком­паній.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат