На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Державна служба як інститут адміністративного права

Реферати > Державне регулювання > Державна служба як інститут адміністративного права

Головне управління державної служби України : Головне управління державної служби України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, підконтрольним і підзвітним Президентові України. Головна державна служба України забезпечує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою. Головна державна служба України у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про державну службу" іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням. Основними завданнями Головна державна служби України є: - участь разом з іншими державними органами у формуванні та проведенні державної політики у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; - забезпечення функціонального управління державною службою; - прогнозування і планування потреби державних органів та їх апарату в кадрах; - розроблення заходів щодо підвищення ефективності державної служби, координація і контроль за їх виконанням; - здійснення методичного керівництва проведенням конкурсного відбору, атестації державних службовців та заходів, спрямованих на запобігання проявам корупції серед державних службовців; - організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців; - координація роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади з керівниками державних підприємств, установ, організацій, пов'язаної з їх підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації; організація та координація заходів щодо проведення наукових досліджень з питань державної служби; - участь у проведенні адміністративної реформи проведення функціонального обстеження центральних і місцевих органів виконавчої влади, здійснення на його основі аналізу системи державного управління та підготовка пропозицій щодо підвищення її ефективності; - участь у здійсненні іншими державними органами контролю за додержанням законодавства про державну службу, визначених законодавством умов реалізації громадянами конституційного права на таку службу; - забезпечення дотримання єдиних вимог професійної відповідності кандидатів на заняття посад державних службовців - розроблення типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат