На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

Реферати > Економічна теорія > Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

Реферат

з предмету «Економічна теорія»

на тему:

«Сутність, функції та основні види грошей. Електронні гроші»

Виконала

студентка 3 курсу

2 іспанської групи

Новодворська Катерина

Київ 2011

План

Вступ

1. Сутність грошей

2. Функції грошей

2. Основні види грошей

3. Електронні гроші

4. Ринок електронних грошей

5. Прогнози розвитку ринку електронних грошей

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

У сучасному світі пануючою формою організації суспільного виробництва є товарне виробництво. Його найважливіші базові категорії – це товар і гроші. Вивчення грошей та закономірностей їх функціонування є досить актуальним питанням, адже, гроші - це невід'ємна й істотна частина фінансової системи кожної країни. Чи називаються вони гривнями, рублями, фунтами або франками, гроші служать засобом оплати, засобом збереження вартості і одиницею розрахунку у всіх, окрім початкових, економічних системах.

У даній роботі, ми будемо розглядати гроші, як один з найбільших винаходів людства, бо вони складають найбільш захоплюючий аспект економічної науки. Гроші зачаровують людей, через них вони страждають, для них вони працюють і вигадують наймайстерніші способи витратити їх. Гроші - єдиний товар, який не можна використати інакше, окрім як звільнитися від нього. Вони не нагодують вас, не дадуть притулку і не розважать до тих пір, поки ви не витратите або не інвестуєте їх. Люди зроблять майже все для грошей, і гроші майже все зроблять для людей. Гроші, крім того, один з найважливіших розділів економічної науки, вони забезпечують кругообіг товарів і послуг та виступають суттєвим ричагом регуляції всієї сукупності соціально-економічних процесів сучасного суспільства. Вони є чимось набагато більшим, ніж пасивним компонентом економічної системи, ніж простим інструментом, що сприяє роботі економіки.

Окрім того, що ми розглянемо сутність, функції та основні види грошей, ми зосередимо увагу саме на електронних грошах, адже на даний момент досягнення науково-технічного прогресу дозволяють робити покупки, не покидаючи своєї квартири або робочого місця. Стало це можливим завдяки такому досягненню в області інформаційних технологій як всесвітні комп'ютерні мережі. Зараз, в нашій державі, на відміну від інших розвинених країн, дана сфера знаходиться на ранній стадії розвитку. Електронні платіжні системи дозволяють купувати бажаний товар незалежно від місцезнаходження покупця і продавця. Багато хто вважає, що електронні гроші це пластикові карти (дебетні або кредитні), що дозволяють замість готівки розплачуватися ними в магазинах та інших установах. Проте, пластикові карти на зразок широко відомих Visa, MasterCard, Cirrus не є електронними грошима як такими. Це всього лише засіб доступу до рахунку, відкритого в банку, що емітував дану карту і що є учасником якої-небудь з названих однойменних систем. Не дивлячись на те, що в нашій країні електронні гроші з'явилися досить недавно, у всьому світі цими грошима люди користуються вже протягом багатьох років, оскільки це є найбільш простою і швидкою формою розрахунку, доступною практично в будь-якій країні світу. Проте, багато людей досі не розуміють навіщо використовувати електронні гроші і що це взагалі таке.

1. Сутність грошей

За своїм місцем у товарному виробництві й обміні гроші — це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента, виступає посередником в обміні товарів і виражає економічні відносини між людьми з приводу виробництва та обміну товарів. Все це свідчить про те, що гроші є об’єктивною категорією ринкової економіки, яка не може бути скасована чи змінена за згодою людей або рішенням держави доти, доки існують адекватні грошам суспільні відносини, так само як і вони не можуть бути введені там, де таких відносин не існує. Дії держави і відповідно її юридичні норми і грошова політика мають бути адекватними цим об’єктивним умовам і утворювати механізм її реалізації. Сучасні окремі західні економісти визначають сутність гро­шей, виходячи з їхніх функцій. Вони стверджують, що гроши­ма може бути все визначене людьми за гроші, що виконує їхні функції. Так, K.P. Макконнелл і С.Л. Брю вважають, що "гроші — це те, що вважають грошима" або "все, що виконує функції гро­шей, і є грошима". Дж. Хікс розуміє гроші як "те, що викорис­товується як гроші". С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі вва­жають ключовим моментом у визначенні грошей їх платіжну функцію: "гроші — загальновизнаний засіб платежу, який при­ймається в обмін на товари і послуги, а також під час сплати боргів". Р. Барр також вважає, що "гроші можуть бути визна­чені як засіб обміну, загальноприйнятий у цьому платіжному співтоваристві". Сутність грошей виявляється в єдності трьох їхніх властивостей:

- Гроші виконують роль загального еквівалента, своєрідного «економічного метра», за допомогою якого решта товарів вимірюють свою вартість.

- Гроші набувають загальної споживчої вартості, яка полягає у їхній здатності обмінюватися на всі інші товари, тобто вони мають абсолютну ліквідність.

- Гроші виражають певні економічні відносини, які виникають між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок.

2. Функції грошей

Функції грошей – це дії, які вони здійснюють у ринковій економіці.

Класична економічна теорія виділяє п’ять функцій грошей:

1. Міра вартості;

2. Засіб обігу;

3. Засіб платежу;

4. Засіб накопичення.

5. Світові гроші.

Гроші як міра вартості – це перша і головна функція грошей. Її сутність полягає в тому, що гроші виступають засобом виміру вартості всіх товарів. Розвиток функцій грошей породжується зростанням товарного господарства і його суперечностей. Тому ступінь розвитку тієї або іншої функції грошей відображає собою різні етапи еволюції самого товарного виробництва. Перш ніж товар потрапляє в обіг, його вартість вже повинна бути виміряна Оскільки вартість всіх товарів вимірюється грошима, то перша функція грошей є функція міри вартості.

У функції засобу обігу – гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їхній обіг. У процесі обігу товарів гроші обов'язково повинні бути в наявності, бо при купівлі-продажу товарів їх ідеальні ціни повинні перетворитися на реальні гроші. У цьому процесі гроші виконують функцію засобу обігу. Перетворення товару в гроші означає суспільне визнання того факту, що праця, витрачена товаровиробником на виготовлення товару, дійсно потрібна суспільству.

Гроші як засіб утворення скарбів. Через різні обставини процес обігу може урватися, внаслідок чого гроші перестають обертатися і осідають. Гроші виходять зі сфери обігу і перетворюються в скарб. В цьому випадку вони починають виконувати нову функцію – функцію засобу утворення скарбу. Стихійний розвиток товарного виробництва викликає об'єктивну необхідність накопичення грошей.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат