На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

Реферати > Діловодство > Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

діяльності бібліотеки в системі наукової комунікації, що характеризується домінуванням електронних потоків інформації.

Для використання методологічного підходу необхідно, перш за все, обрати основні категорії, через призму яких аналізується предмет вивчення. Для їх визначення спочатку виокремимо ключові фактори, що породжують сформульовану проблемну ситуацію.

Такими факторами є:

1) електронне книговидання й електронні (насамперед, повнотекстові) публікації або видання;

2) технології, що забезпечують рух інформаційного потоку (віддалений доступ та інформаційний обмін) і мережева взаємодія, в тому числі на базі Інтернету;

3) електронні зібрання;

4) інтернет-ресурси;

5) віддалений користувач.

Зміни, що відбуваються в інформаційному середовищі, впливають на всі типи бібліотек. Наукові бібліотеки виділилися в особливу групу завдяки їх спрямованості на сприяння розвитку науки та необхідності бібліотечного обслуговування людей, які займаються в цій сфері. Виділяють наступні особливості наукових бібліотек:

1) контингент користувачів з їх інформаційними потребами;

2) розв’язання завдань інформаційного забезпечення наукових досліджень і домінування інформаційної функції над меморіальною;

3) специфіка інформаційних ресурсів, обумовлених основними формами подання наукових знань (наукові журнали, матеріали конференцій, монографії, праці, збірники, енциклопедії та довідники, тематичні бібліографічні і фактографічні бази даних тощо).

Літературні джерела вказують на такі особливості наукових бібліотек:

1) наукова й історико-культурна цінність фондів;

2) наявність зібрань зарубіжної наукової періодики та монографічних видань і, відповідно, високі показники використання іноземних документів;

3) тенденції до депозитарного зберігання профільних фондів;

4) відомча приналежність, що визначає основне коло читачів і користувачів.

На розвиток наукової бібліотеки впливають зовнішні фактори: інтенсифікація використання наукового знання на практиці, посилення процесів диференціації науки та інтеграції галузей наук, їхня взаємодія та взаємопроникнення, інтернаціональний характер науки. Теорія наукової комунікації дозволяє проаналізувати зв’язок між зовнішніми впливами на бібліотеку та змінами, що відбуваються в ній самій, виявити, як змінюються її властивості. Доведено: найважливішою системною характеристикою наукової бібліотеки є те, що стосовно зовнішнього середовища — науки, системи наукової комунікації — вона виступає як цілісний об’єкт, об’єднаний внутрішньою метою. Незважаючи на характер й інтенсивність розвитку інших компонентів системи наукової комунікації, вона прагне до свого принципового збереження й оптимального функціонування як цілісний об’єкт.

Для дослідження тенденцій впливу нових технологій і засобів інформаційного обміну на «внутрішню» організацію бібліотеки — її структуру й функції, а також для вивчення шляхів реалізації її функцій за нових умов використовують структурно-функціональний підхід.

Теорія наукової комунікації базується на цьому підході, оскільки тут виділені системотвірні елементи наукового комунікаційного ланцюга «автор — видавець — бібліотека — читач». Ці зовнішні по відношенню до бібліотеки елементи мають певні цілі функціонування та системні властивості, які здатні істотно впливати на стан бібліотеки й визначення шляхів удосконалення її діяльності. Структурно-функціональний підхід передбачає виділення основних функціональних взаємозв’язків між учасниками комунікаційного ланцюга. Послідовне використання цього підходу дозволяє розглядати взаємодію та взаємовплив бібліотеки й системи наукової комунікації як властивості відносин між системою й її зовнішнім середовищем. При цьому досліджуваний об’єкт розкладається на системотвірні елементи, в ньому виділяються ієрархічні рівні та підсистеми й встановлюється характер базових зв’язків між ними, необхідний для аналізу тенденцій взаємодії бібліотек в мережевому середовищі.

2. Система наукових бібліотек України

Бібліотечна система України - це розгалужена мережа бібліотек різних видів, заснованих на державній (загальнодержавній та комунальній), колективній чи приватній формах власності.

2.1. Національні бібліотеки України

Національними бібліотеками України є:Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського та Національна парламентська бібліотека України.

2.1.1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

Головний науково-інформаційний центр України, входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу.

Обсяг фондів — близько 15 млн. одиниць зберігання. Щорічно до фондів надходять 160-180 тис. документів. Бібліотека комплектується всіма українськими виданнями, отримує примірник дисертацій, які захищаються на території України, веде міжнародний книгообмін з понад 1500 науковими закладами і бібліотеками 80 країн світу. З 1994 р. наповнюється електронний каталог бібліотеки, з 1998 — загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова". З 1998 р. здійснюється цілеспрямоване комплектування електронними документами, з 2005 — вибіркове архівування науково-інформаційних ресурсів Інтернет, з 2010 — формування репозитарію електронних копій наукової періодики України.

У локальних інформаційних мережах бібліотеки знаходиться 700 комп’ютерів; на Інтернет-порталі — 3,5 млн. бібліографічних записів і 5 млн. зображень карток генерального алфавітного каталогу, 360 тис. реферативних записів, а також 400 тис. повнотекстових документів; у Інтранет-середовищі — 700 тис. публікацій.

Інтернет-портал Бібліотеки щодоби відвідують 40-50 тис. користувачів. Особлива категорія абонентів — інформаційні служби органів державної влади, серед яких Верховна Рада України, Адміністрація Президента України і Кабінет Міністрів України.

Бібліотека — наукова установа в галузі науково-інформаційної діяльності, бібліотекознавства та суміжних наук.

2.1.2. Національна парламентська бібліотека України

Науково-методична і науково-дослідна установа з галузі бібліотекознавства і бібліографії.

Фонд Національної парламентської бібліотеки України пропонує користувачам:

· Понад 4 млн. документів: книжкових, періодичних і електронних видань, аудіовізуальних і образотворчих матеріалів, CD-дисків, авторефератів дисертацій; 0,5 млн. документів спеціалізованого фонду 66 мовами світу; видання зарубіжної україніки; зарубіжні довідкові видання.

· Власні БД, які представлені на веб-сайті Бібліотеки: політематична база даних статей з періодичних видань (з 2002 р.); політика і політики в дзеркалі періодичних видань України (з 2000р.); статті з наукових збірників (з 1995 р.); книжкові та спеціальні видання (з 1995 р.); автореферати дисертацій (з 1995 р.); статті із зарубіжних періодичних видань (з 2001 р).

· Придбані повнотекстові БД: електронної бібліотеки дисертацій Російської державної бібліотеки (20тис. кандидатських та 10 тис. докторських робіт); карткові та електронний каталоги і картотеки; комфортабельні читальні зали; постійно діюча виставка нових надходжень; консультативна допомога досвідчених бібліографів.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат