На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

Реферати > Діловодство > Бібліотека та її роль в системі наукових комунікацій

Національна парламентська бібліотека очолює національну бібліотечну систему держави, є методичним та координаційним центром з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства. Бере участь у розробці державної політики у галузі бібліотечної справи та її реалізації.

2.2. Галузеві бібліотеки України

Галузевими бібліотеками України є: Державна наукова медична бібліотека України, Державна науково-технічна бібліотека України, Центральна державна научно-технічна бібліотека Горно-металургійного комплексу України.

2.2.1. Державна наукова медична бібліотека України

Національне книгосховище творів друку, державний депозитарій медичної літератури України, провідна спеціалізована установа з питань бібліотечно-інформаційного обслуговування медичних кадрів, організаційно-методичний центр мережі медичних бібліотек.

Сьогодні фонди бібліотеки складають понад 1,3 млн. різних видань. Щорічно до них надходить у середньому 45—50 тис. примірників книг, журналів, газет та інших матеріалів. Система фондів складається з основних, депозитарних і спеціалізованих фондів. З 2001 року в бібліотеці започатковано ведення електронного каталога.

База даних вітчизняних та іноземних книг та авторефератів включає відомості про книги з медицини, охорони здоров’я, педагогіки, психології, біології, хімії, біотехнології, фізичної культури, охорони праці, екології, суспільних наук в цілому, галузевої патентної справи та винахідництва. База частково анотована.

Реєстраційно-аналітична база даних вітчизняних та іноземних періодичних видань відображає надходження періодичних видань бібліотеки з 1995 року по теперішній час та містить аналітичний розпис найбільш цікавих статей журналів.

База даних статей зі збірників наукових праць містить аналітичний розпис статей із збірників, внесенних до Переліку наукових фахових видань України, в яких публікуються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

База даних описів до патентів на винаходи України містить бібліографічні дані описів до патентів на винаходи України (2002-2007).

2.2.2. Державна науково-технічна бібліотека України

ДНТБ України - одна з найбільших бібліотек країни з унікальним 20-ти млн. фондом вітчизняної та іноземної науково-технічної літератури і документації. Вона є головною бібліотекою національної системи науково-технічної інформації, науково-методичним центром для мережі науково-технічних бібліотек, довідково-інформаційних і патентних фондів державних територіальних і галузевих органів НТІ, підприємств та організацій України. ДНТБ Україні виконує функції державного галузевого центру міжбібліотечного абонемента з техніки, депозитарію науково-технічних документів та центру депонування наукових робіт з усіх галузей науки і техніки.

До складу фондів ДНТБ входять патентні і нормативно-технічні документи, промислові каталоги, звітна документація про науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробках, кандидатські та докторські дисертації, переклади, депоновані наукові роботи, видання органів науково-технічної інформації, науково-технічна періодика та книги .

Патентний фонд нараховує більше 18 млн. патентних документів на традиційних носіях – паперовому та мікроносіях. Фонд промислових каталогів України нараховує близько 560 тис. примірників вітчизняних і зарубіжних каталогів. У відділі ПК зібраний фонд зарубіжних фірмових довідників по промислово розвинутим країнам. Фонд Науково-технічної документації налічує 404 тис. примірників. У ньому зберігаються також нормативно-технічні документи зі строком дії, але представляють інформаційну цінність.

2.2.3. Центральна державна научно-технічна бібліотека Гірничо-металургійного комплексу України

Центральна науково-технічна бібліотека Гірничо-металургійного комплексу України є галузевим координаційним центром бібліотечно-бібліографічного обслуговування фахівців промисловості України і методичного керівництва роботою науково-технічних бібліотек підприємств і організацій галузі, галузевим депозитарієм, регіональним центром системи МБА .

Довідково-інформаційний фонд ЦНТБ налічує 1,5 млн. друкованих видань вітчизняної та зарубіжної літератури. З метою пропаганди наявного фонду літератури та залучення користувачів у рамках «Національної системи електронного інформаційного бібліотечного ресурсу» ЦДНТБ ГМК України впровадила у роботу бібліотеки автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему, метою і завданням якої є:

· скорочення трудовитрат на виконання технологічних операцій, пов’язаних з комплектуванням, введенням до експлуатації фондів і БД, довідково-інформаційним забезпеченням користувачів системи;

· скорочення терміну пошуку і отримання інформації;

· забезпечення оперативного доступу до БД ЦДНТБ ГМК України та ін.

2.3. Республіканські та обласні універсальні наукові бібліотеки

До республіканських та обласних універсальних наукових бібліотек належать: Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника, Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка, Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека ім. І.Я Франка, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені О. Пчілки, Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького, Республіканська кримськотатарська бібліотека ім. І. Гаспринського, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва, Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека, Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської, Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека, Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека, Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М. Горького та інші.

2.3.1. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника

Одна з найбільших за обсягом фондів книгозбірня України, потужний науково-інформаційний центр, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України. Бібліотека здійснює:

· комплектування, наукове опрацювання та постійне зберігання документів на різноманітних носіях;

· поповнення електронного каталогу бібліографічними записами

· доступу користувачів до документів на всіх видах носіїв інформації;

· доступ користувачів до світових електронних баз даних.

Електронні ресурси бібліотеки вміщують:

· передплачені науково-інформаційні ресурси;

· повнотекстові бази даних:

- Електронна бібліотека дисертацій Російської державної бібліотеки (365 тис. повних текстів авторефератів і дисертацій);

- Environmental Health Perspectives (щомісячний рецензований журнал наукових досліджень та новин);

- Фонд електронної бібліотеки IQlib (на даний момент включає понад 2000 повнотекстових цифрових версій друкованих видань та регулярно поповнюється виданнями);

· джерела відкритого доступу;

· електронні журнали України;

· повнотекстовi матеріали, з якими можна ознайомитися укомп'ютерно-інформаційному центрі ім. Тетяни і Омеляна Антоновичів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (10 повнотекстових видань).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат