На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податкові системи

Реферати > Економічні теми > Податкові системи

ПЛАН

ВСТУП . 5

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ

1.1. Історія формування податкової системи Франції 7

1.2. Склад та структура податкової системи та її функції 9

1.3. Особливості оподаткування доходів . 11

РОЗДІЛ ІІ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ

2.1. Сучасна податкова політика України та принципи її реалізації . 15

2.2. Склад, структура та основні завдання державної податкової

служби України . 19

2.3. Переваги та недоліки Податкового кодексу України 22

РОЗДІЛ ІІІ АНАЛІЗ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

3.1. Порівняльний аналіз розвитку податкових систем 28

3.2. Зарубіжний досвід впливу податкової системи на розвиток

економіки . 32

ВИСНОВОК . 35

СПИСОК ВИКОРИСАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . 37

ДОДАТКИ . 39

ВСТУП

Система оподаткування - це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань, власних національних особливостей.

В даний час правове регулювання податкової системи в Україні здійснюється за відсутності єдиної загальнодержавної програми, що обумовлює її непослідовний характер. Наслідком цього є складність та суперечливість податкового законодавства, внесення численних змін до законів щодо оподаткування, надмірне податкове навантаження на окремих платників податків, зниження ділової активності суб’єктів господарювання, численні конфлікти між контролюючими органами та платниками податків тощо.

Податкова система в кожній країні є однією із стрижневих основ економічної системи. Тому, на мою думку, тема курсової роботи "Податкова система Франції у порівнянні з податковою системою України" є досить актуальною на сьогодні, оскільки, із прийняттям Податкового кодексу податкова система України знаходиться на стадії реформування.

Завданням курсової роботи є дослідження, вивчення і усвідомлення суспільного значення формування цивілізованої податкової системи та аналіз роботи органів державної податкової служби двох країн,України та Франції, яка спрямована на поповнення дохідної частини бюджетів і державних цільових фондів, як основного напряму налагодження партнерства між державою і платниками податків.

Об’єктом дослідження є принципи оподаткування двох країн. Предметом дослідження є такі першочергові питання які стоять сьогодні перед органами державної податкової служби, як організація роботи з платниками податків, та вплив роботи органів ДПС на результат податкових надходжень до бюджету.

Однією із головних напрямів курсової роботи є дослідження удосконалення роботи податкових органів та оцінка організації роботи обслуговування платників податків для досягнення чесного діалогу, порозуміння між усіма суб’єктами податкових відносин, формування позитивної громадської думки щодо державної податкової служби .

Особливу увагу приділено прийнятому Податковому кодексу України, наведено переваги та недоліки та зазначено можливі шляхи його вдосконалення.

Отже, метою даної роботи є спроба узагальнити і порівняти систему оподаткування України з податковою системою Франції. А також проаналізувати законодавчу базу, що вже напрацьована, виявити зміст прийнятих законів більш детально та відзначити їх специфіку. Метою даної роботи також є визначення сучасного стану та проблем податкової системи України, а також обґрунтування перспектив її розвитку.

Чинна податкова система України (види податків, порядок їх обчислення, перелік об’єктів оподаткування, платників податків, правове регулювання податкової системи) регулюється десятками Законів України, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів, окремі положення яких мають протиріччя. Тому назріла гостра необхідність прийняття Податкового кодексу України, яким би законодавчо були врегульовані питання адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Таким чином, всі ці питання необхідно вирішити в процесі реформування податкової системи України, кінцевою метою якого повинно стати спрощення податкового законодавства, його адаптація до законодавства Європейського Союзу.

РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ

1.1. Історія формування податкової системи Франції

Історія державної податкової системи Франції бере свій початок з 1314 року, від часу проведення станових зборів аристократів (Генеральні штати). Саме тут вперше декларується правило (закон) запровадження податків за законом, а не за рішенням короля. Це стало нормою справляння податків і мало величезний вплив на наступний розвиток податкової системи країни.

1648–1652 рр. – буремні роки громадської війни (в історію ця війна ввійшла під назвою Фронда), котра була спричинена обтяжливим податком на будинки. Це в свою чергу викликало незадоволення всіх верств населення.

Але особливо важким етапом для Франції виявилась відкупна система податків, що передбачала на договірній основі передачу справляння податків приватним особам, які в свою чергу вносили передоплату за обумовлену суму доходу до державної скарбниці в обмін на право збирати платежі з платників податків. Ця система і стала найбільшою помилкою в історії адміністрування податків Франції, а відкупники, які виступали посередниками між державою і платниками, і дії яких не були на той час законодавчо регламентовані, стали найбільшими казнокрадами та корупціонерами. За оцінками сучасників, у XVIII ст. до державної скарбниці надходила лише половина фактично зібраних податків, решту прибирали до своїх рук відкупники. Вони викликали сильну ненависть. Під час Великої французької революції всіх відкупників було страчено, а відкупну систему скасовано [8, 65c].

У 1674 році у Франції відбулося запровадження монополії на тютюн. Перші кроки щодо вдосконалення ефективності справляння податків у напрямі турботи про малозахищені верстви населення були зроблені у 1710 році. Спроба запровадити "королівську десятину" скінчилась провалом. А у 1775 році було скасовано солідарну відповідальність (кругову поруку) при справлянні податків. Потім у 1776 році була нереалізована фіскально-політична реформа за проектом А. Тюрго, що передбачала громадянські права лише для власників-платників податків.

У кінці ХVІІІ ст. побачила світ робота Жака Неккера “Про управління державними доходами Французького королівства” (1784 р.).

Податок на спадщину та дарування був запроваджений 1798 р., з часом даний вид податку був запозичений Великобританією.

Наступним помітним кроком в історії податків Франції став Податковий кадастр земель, розпочатий у 1807 р. та закінчений у 1850 р. Цікаво, що перший в Європі акциз (акциз на буряковий цукор) з’явився у Франції у 1837 році. У 1872 року з’являється податок на цінні папери, а через 21 рік відбулося становлення акцизу на автомобілі [8, 74c].

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат