На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податкові системи

Реферати > Економічні теми > Податкові системи

1. визначеність,

2. ефективність,

3. справедливість.

Принципи оподаткування і податкової політики формувались сторіччями. Тому вони відображають зв’язок держави з економікою – сферою, що здійснює розвиток головним чином на засадах самоврядування. Узагальнення історії і логіки формування принципів оподаткування дозволяє структурувати їх як основу політики держави у сфері оподаткування.

Податкова політика - це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків. Головними критеріями податкової політики є економічна ефективність і соціальна справедливість. З одного боку, податки мають забезпечити сталу фінансову базу держави, з іншого - залишити достатньо коштів підприємствам і громадянам для збереження максимальної заінтересованості в результатах діяльності. Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування [6, 84c].

Головною метою податкової політики є сприяння зростання національного багатства та добробуту громадян шляхом створення таких умов фінансово-господарської діяльності, які б стали каталізатором довгострокового росту виробництва з одночасним збереженням помірних темпів інфляції та поступового покращення стану платіжного балансу.

Основними принципами оподаткування є: розмірність, динамічність, прозорість, простота, збалансованість прав і обов’язків держави та платників податків [11, 165c].

Сьогодні основними недоліками існуючої податкової системи України, які створюють значні проблеми як суб’єктам господарювання, так і представникам контролюючих органів, а також державі в цілому є:

· Високий рівень податкового навантаження. У середньому за 2010 рік рівень податкового навантаження становив 39,1 відсотка від ВВП, у 2009 – 37,3 відсотка. При цьому в країнах ЄС середнє навантаження становило 34,4 відсотка. Ставка податку на прибуток в Україні становить 25 відсотків, у країнах ЄС – 18,9 відсотка.

· Наявність великої кількості податків і зборів, що погіршує позиції України в міжнародних рейтингах простоти ведення бізнесу. Згідно чинного податкового законодавства в Україні діє 30 загальнодержавних та 14 місцевих податків і зборів.

· Несвоєчасне виконання державою зобов’язань по відшкодуванню податку на додану вартість суб’єктам господарювання.

· Нестабільність податкового законодавства, що обмежує можливості формування суб’єктами господарювання економічної та фінансової політики у середньо та довгостроковому періодах.

· Відсутність прогресу в досягненні цілей удосконалення адміністрування податку з доходів фізичних осіб. За різними даними ухиляються від сплати податку з доходів фізичних осіб через виплату зарплати «в конвертах» близько 40 відсотків роботодавців. В першу чергу це стосується роботодавців – суб’єктів підприємництва–фізичних осіб.

· Наявність економічно необґрунтованих розбіжностей у підходах до визначення та оцінки доходів і витрат для встановлення об’єкта оподаткування податком на прибуток та нормативно-правовою базою бухгалтерського обліку, що призводить до невідповідності сум податкових платежів реальному результату господарської діяльності підприємств.

· Значні диспропорції в податковому навантаженні на СПД, які працюють на засадах загальної та спрощеної системи оподаткування. Фактично платники, які працюють на умовах загальної системи оподаткування мають податкове навантаження, яке в рази вище за платників єдиного податку.

· Недосконала й значно витратна система адміністрування податків і зборів. Зокрема це стосується адміністрування окремих видів недієвих та малоефективних місцевих зборів, коли витрати на їх адміністрування перевищують отримані надходження. Такими зборами є збір за проведення кіно- і телезйомок, збір з власників собак, та три збори, що стосуються участі у бігах на іподромі. До окремих місцевих бюджетів зазначені збори або не надходять взагалі, або їх надходження абсолютно незначні.

· Низький рівень податкової культури, широке розповсюдження схем мінімізації та ухилення від сплати податків і зборів, що негативно відображається на обсягах надходжень до бюджету та, як наслідок, на бюджетних видатках. [6, 87c].

Отже, існує проблема щодо покращення адміністрування податків та зборів шляхом створення клімату довіри між органами державної податкової служби та бізнесу, а також створення ефективної системи консультаційного обслуговування платників податків.

Необхідно не тільки вивчати думку платників податків під час введення нових положень в систему оподаткування, але й спиратись на цю думку. Це означає, що у разі негативного сприйняття ново введених положень і податків, законотворчі структури повинні шукати інші шляхи їх вирішення [11, 164c].

Структурна схема формування фінансово-господарських відносин "держава - підприємництво" на основі вдосконалення функцій управління процесами оподаткування платників податків в сфері підприємництва зображена на рис.1. У наведеній схемі запропоновано три взаємопов'язані блоки: держава - податкова система – підприємці, як платники податків. За кожним з цих блоків залишається комплекс важливих функцій, який визначає специфіку їх функціонування.

Рис.1. Напрями формування раціональних фінансово-господарських відносин “податкова система – платники податків”.

Одним із суттєвих недоліків вітчизняної системи оподаткування є її нестабільність, часті зміни на законодавчому рівні, які створюють напругу у відносинах "податкова система - платники податків", обмежують визначення перспектив розвитку підприємницької діяльності. Більше того, значна частина законодавчих рішень приймається необґрунтовано і через короткий період часу скасовується, що також негативно позначається на відносинах "податкова система - платники податків". У такій ситуації можна констатувати, що значна частина помилок законотворчої системи лягає на плечі виконавчих структур податкової системи, що лише ускладнює процес формування раціональних відносин "податкова система - платники податків" і не вирішує глобальних проблем [4, 268c].

Сучасна податкова система, що створюється в Україні, повинна відповідати перехідному стану економіки, відображати і формувати відносини між суб'єктами і їх інтересами, передусім між державою, зацікавленою в отриманні фінансових коштів, трудовим колективом, зацікавленим в підвищенні власних прибутків, і господарствами.

2.2. Склад, структура та основні завдання державної податкової служби України

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби) [7, 165c].

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкова міліція). Схему детально зображено на рисунку 2.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат