На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податкові системи

Реферати > Економічні теми > Податкові системи

З огляду на досвід країн із розвиненою економікою, які теж здебільшого методом проб і помилок впроваджували податкове законодавство на своїх територіях, наша держава, зокрема, вимагає нетрадиційного підходу до кодифікації наявної податкової системи. Результатом такого підходу може бути передусім стабілізація основ оподаткування, закладення підвалин цілісної податкової бази, з іншого – створення сприятливих умов для вдосконалення механізму нарахування і стягнення податків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року //www.rada.gov.ua

2. Закон України "Про Державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 р. №509- ХІІ //www.rada.gov.ua

3. Податковий кодекс України. – К.: ДП "ІВЦ ДПА України", 2010. – 336с.

4. Бех Г.В., Дмитрик О.О., Кобильнік Д.А. Податкове право: Навчальний посібник. – К.: Юрінком інтер, 2005. – 400 с.

5. Безкоровайна В.В. Податки в системі фінансового регулювання зовнішньо-економічної діяльності // Фінанси України. 2008. - №12. с.40-45.

6. Бодюк А.В. Податкова політика: шляхи її реалізації //Фінанси України. 2002. - №2. – с.82-87.

7. Василик О.Д. Податкова система України: ВАТ “Поліграфкнига”. 2008. – 478 с.

8. Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу. Навчальний посібник. – К «Хай-Тек Прес», 2009. – 608 с

9. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. Посібник.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 229 с.

10. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка. Підручник. / ВАТ “Поліграфкнига”, 2009. – 509 с.

11. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2009. – 224 с.

12. Мельник В. Досвід адміністрування податків у зарубіжних країнах /В.Мельник // Вісник податкової служби України. – 2009. - № 38-39. – С. 124-128.

13. Новосельська Л.І. Переваги та недоліки податкового кодексу України. Науквий вісник НЛТУ України. – 2011.- вип. 21.5. 269-272с.

14. Плікус І., "Податкова система України: який їй бути?" / "Фінансова Україна" №24, 2010 р.

15. Податкова політика України: стан, проблеми, перспективи.: монографія / П.В.Мельник, Л.Л.Тарангул, З.С. Варналій / за ред. д.е.н. З.С.Варналія. –К.: Знання України, 2008. – 675 с.

16. Податковий контроль: підручник. / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька, В.З. Бєлінський. – К. : «Хай-Тек Прес», 2007. – 608 с.

17. Романенко С.І., "Податкова система Українии в процесі становлення" / "Економіка. Фінанси. Право.", №5, 2010 р.

18. Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Капріца В.Т., Глух М.В. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів. Курс лекцій. – Ірпінь, 2002. – 356 с.

19. Ярошенко Ф.О., Мельник П.В., Андрущенко В.Л., Мельник В.М. Історія оподаткування. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 242 с.

20. Яренко Г. Структура та організація роботи податкових органів у зарубіжних країнах / Г. Яренко // Вісник КНЕУ. – 2009. - № 2. – С. 114-126.

21. Сайт ДПА України: http://www.sta.gov.ua

22. Paying Taxes 2010: The global picture, The World Bank Group

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця 3.1. Рейтинг країн "Paying Taxes 2010", складений

Світовим банком за простотою сплати податків

Країна

Місце серед 183 країн

Простота податкової системи

Час, затрачений на податковий облік

Кількість податків

Загальна податкова ставка

Вірменія

159

156

169

94

Азербайджан

103

60

128

95

Білорусія

183

181

178

173

Бразилія

152

33

183

168

Канада

10

15

34

37

Естонія

30

9

14

134

Франція

55

9

36

163

Грузія

61

60

152

10

Германія

88

53

84

128

Індія

164

167

104

157

Італія

128

49

123

167

Японія

112

43

143

130

Казахстан

39

24

115

38

Киргизія

150

152

77

152

Латвія

59

9

125

81

Литва

44

35

62

83

Молдова

106

152

95

44

Росія

105

35

132

123

ЮАР

24

24

75

43

Таджикістан

165

163

90

175

Україна

181

183

174

149

Великобританія

16

15

23

76

США

62

35

66

124

Узбекистан

154

142

78

176

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат