На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Шпори з економіки

Реферати > Економічна теорія > Шпори з економіки

Виникнення та сутність етатизму. Протекціонізм. Економічний лібералізм та його принцип. Держава як «нічний сторож».

Етатизм (від фр. État — держава) — напрям політичної думки, який розглядає державу як найвищий результат і мету суспільного розвитку. На думку Макіавеллі, влада в державі може бути здобутою з допомогою зброї чи милості долі. Принцип Етатизм був прийнятий Кемалем Ататюрком і включений (в 1931) в програму Народно-республіканської партії і (в 1937) до Конституції Турецької Республіки як офіційна економічна доктрина. Політика Етатизм дозволила Туреччини добитися прискореного розвитку національної економіки. У буржуазному суспільстві з його спочатку панували поглядами "мінімальної держави" (тобто його обмеженою ролі в житті країни) Етатизм виступав головним чином як антиліберальна і антидемократична доктрина, як вимога сильної державної влади з позиції реакційних соціально-політичних сил (крайня форма Етатизм - фашистська теорія і практика «тотального держави»). Протекціоні́зм — економічна політика держави, спрямована на обмеження міжнародної торгівлі. Знижує рівень життя та уповільнює економічне зростання у країні, яка впроваджує таку політику. В економічній теорії одним із головних аргументів протекціонізму є критика теорії зовнішньої торгівлі з позицій захисту національного добробуту, що випливає безпосередньо з аналізу виграшів і втрат. Лібералізм—ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні свободи людини є правовим базисом суспільства та економічного ладу. Фундаментальні принципи лібералізму включають індивідуальні права (на життя, особисту свободу і власність); рівні права і загальна рівність перед законом; вільну ринкову економіку; уряд, що обирається на чесних виборах; прозорість державної влади. Функція державної влади при цьому зводиться до мінімуму, необхідного для забезпечення цих принципів. Економічний лібералізм стверджує, що вартість товарів і послуг повинні визначатися вільним вибором індивідуумів, тобто, ринковими силами.

Перевага віддається капіталізму на основі принципу невтручання держави в економіку (laissez-faire), що означає скасування державних субсидій та юридичних бар'єрів для торгівлі. Економічні ліберали вважають, що ринок не потребує державного регулювання. У ХІХ ст набуває визначення ліберальна теорія “держави нічного сторожа”, згідно з якою держава повинна охороняти спокій громадян, забезпечувати функціонування громадянського суспільства, і порядку в ньому. Будь-яке втручання держави у приватне життя окрім збирання податку, вважалося не приступним розцінювалося як замах на свободу індивідів.

Етатизм і лібералізм у ХХ столітті.

Політика Етатизм дозволила Туреччини добитися прискореного розвитку національної економіки. У буржуазному суспільстві з його спочатку панували поглядами "мінімальної держави" (тобто його обмеженою ролі в житті країни) Етатизм виступав головним чином як антиліберальна і антидемократична доктрина, як вимога сильної державної влади з позиції реакційних соціально-політичних сил Виявлені алгоритми дають змогу прогнозувати тенденції розвитку як європейської державності, так і розвиток державності в Україні. У 20-30-х рр. ліберали виступали за свободу ринкових відносин. Одначе ліберали вважали, що механізм ринкового регулювання не може функціонувати довільно, а потребує постійного державного втручання з метою створення оптимальних умов для конкуренції. Політичний маятник забезпечував стабільність у суспільстві, яке, використовуючи високі потенційні можливості саморегулювання і реформування, нарощувало економічну міць. Ліберали вважали створення належних умов для приватної ініціативи, підтримки розвитку вільного ринку і захисту приватної власності.

«Фіаско» ринку та «провали» держави, їх визначення та економічний зміст

До провалів держави відносять наступне:1. Обмеженість необхідної для прийняття рішення інформації. Подібно тому, як на ринку можливе існування асиметричної інформації, такі урядові рішення часто можуть прийматися при відсутності надійної статистики, дані якої дозволили б прийняти більш правильне рішення. 2. Недосконалість політичного процесу. Маніпулювання голосами через недосконалість регламенту, лобізм, логролінг, бюрократизм, пошук політичної ренти. 3. Обмеженість контролю над бюрократією. Стрімкий ріст державного апарату створює все нові і нові проблеми у цій сфері. 4. Нездатність держави передбачати й ефективно контролювати найближчі та віддалені наслідки прийнятих нею рішень. Економічні агенти часто реагують не так, як передбачав уряд, їх дії дуже змінюють зміст і спрямованість розпочатих урядом акцій (або законів, схвалених законодавчими зборами). Виникнення фіаско ринку зазвичай виділяються такі: зовнішні ефекти: суб'єкт господарської діяльності не відшкодовує самостійно спричинені ним витрати або отримує користь із діяльності третіх осіб без відповідного відшкодування витрат. Наприклад, іноземні легкові та вантажні автомобілі використовують українські дороги, не відшкодовуючи при цьому витрат, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища викидами в атмосферу та із амортизацією доріг; ефект неподільності виникає внаслідок існування товарів, які є високо кошторисними та потужність яких змінюється тільки великими стрибками, наприклад, енергетичні станції, колія, газова та телефонна інфраструктури; асиметрична інформація: Перед укладенням угоди (а пріорі) існує різний стан поінформованості - добре поінформовані продавці, погано поінформовані покупці. Проблема "несприятливого вибору" призводить до руйнування ринку якісних товарів, внаслідок того, що покупець, не маючи можливості реально оцінити вартість товару, платить лише пересічну ціну, й таким чином, на ринку залишається тільки неякісний товар.Після укладення угоди (а постеріорі) може виникнути так звана проблема "морального ризику", якщо немає можливості перевірити виконання угоди одним із контрагентів.Вирішення зазначених проблем асиметричної інформації спричиняє виникнення трансакційних витрат, отже користування ринком перестає бути безкоштовним. адаптаційні недоліки виникають тоді, коли процес досягнення рівноваги на ринку є довготривалим або неможливим взагалі, та коли досягнута рівновага виявляється нестабільною; нераціональна поведінка учасників ринку: дії учасників ринку не приносять їм вигоди, наприклад, гра в лотерею, в якій очікуваний виграш (ймовірність х сума виграшу) є меншим за вартість лотерейного квитка; класичною економічною теорією альтруїзм також розглядається як нераціональна поведінка.

Ієрархічна система органів управління економікою та її побудова в Україні.

Можливість розподілу функцій управління за рівнями системи, прийняття рішень стосовно різних завдань у підрозділах різного рівня. Це дає змогу зосередити розв’язання стратегічних завдань на вищих рівнях управління, де їх розв’язання найбільш ефективне. Наявність спільної цілі для всієї системи і окремих цілей для підсистем. Свобода локальних дій для підсистем нижчих рівнів; - гнучкість системи управління та широкі можливості пристосування її до умов, що змінюються; - суттєве скорочення потоків інформації, що пропускається через кожний пункт управління; - вища надійність системи. Наведена ієрархічна модель системи екологічної безпеки України розглядається як цілеспрямована інформаційно-управлінська діяльність з обов'язковим урахуванням ієрархічних рівнів її організації: перший рівень – екологічна безпека, другий рівень - загрози, третій рівень - ризики загроз, четвертий рівень - механізми екологічної безпеки.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат