На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Популярність різних видів засобів масової інформації

Реферати > Різне > Популярність різних видів засобів масової інформації

У наші дні соціально-економічних перетворень, коли Україна лише починає виходити з кризового становища, коли залишається складною ситуація в соціальній, економічній, культурно-освітній та інших сферах життя, багато наших співвітчизників, в першу чергу – молодих, намагається знайти вирішення власних проблем, задоволення потреб,провести дозвілля або просто дізнатись цікаву та корисну інформацію у засобах масової інформації. Це зумовлено тим, що для практичної більшості людей(тобто тих, які народились після 70-х років 20 сторіччя на радянських та пострадянських теренах), практично від початку свідомого життя, ЗМІ є основним джерелом необхідної інформації та в певній мірі джерелом розваг, також чинником, який суттєво впливав(або впливає) на формування особистості.

Однак, очевидно, що не кожен з видів засобів масової інформації є надто популярним та інформаційним,що призводить до зменшення аудиторії на яку направлений певний вид ЗМІ. Це може статися з ряду причин: відсутності вміння передавача певного виду ЗМІ подати його належним чином, небажання цільової аудиторії приймати інформацію яку до них намагаються донести, через певні обставини або власні погляди на певний вид ЗМІ, непоодинокими є випадки коли певні засоби ЗМІ захоплюють більшу аудиторію осіб через розрекламованість цього виду, його нав’язування, або відсутність у певному регіоні. В результаті більш інформативні та корисні (на погляд аудиторії) види ЗМІ не отримують бажаної кількості слухачів чи глядачів, а відтак втрачають можливість реалізації свого контенту. Зрозуміло, що за таких умов страждають не лише певні види ЗМІ, але й суспільство.

Існує ще один бік цієї справи. Якщо кількості видів ЗМІ буде збільшуватись, то з часом це призведе до зменшення конкурентоспроможності певних видів ЗМІ через відсутність аудиторії, якій він був би потрібний.

Отже, маємо проблемну ситуацію, коли виникає протиріччя між бажанням передавача займати певну нішу в ЗМІ, та необхідності такої ніші в цілому для цільової аудиторії. Проблемна ситуація розглядається в межах соціально-інформаційної проблеми вибору певного виду(або видів) ЗМІ, його популярність та реалізація у суспільстві.

Це був короткий опис Теми дослідженняПопулярність різних видів засобів масової інформації»

Мета дослідження: встановлення основних моделей використання та популярності певних видів ЗМІ у м. Львові.

Завдання дослідження: 1)Визначення соціально-інформаційних орієнтацій респондентів на певні види ЗМІ та їх популярність.

2)Визначення кількості осіб, які використовують той, чи інший вид ЗМІ, з описанням цього виду респондентом.

Об’єкт дослідження: особи віком 18-40 років, які бажають отримувати(отримують) інформацію з засобів масової інформації. Час проведення дослідження: квітень 2012 року.

Предмет дослідження- хоч ми розуміємо, що респонденти зустрічаються з безліччю проблем, предметом нашого дослідження ми обираємо лише їх частину – ті, які пов’язані з вибором певного виду ЗМІ та його популярністю.

Інтерпретація основних понять: Аудиторія-певна кількість осіб.

Контент(інформаційний)-певний обсяг інформації.

Гіпотези дослідження:

Гіпотеза-підстава: Хоч більшість респондентів уже визначились з видами ЗМІ, які їм найбільше до вподоби, все ж через обмеженість фінансову, часову або іншу, вони можуть змінювати свої вподобання.

Гіпотези-наслідки:Основні моделі поведінки тих осіб, які не змогли вибрати для себе «корисний» вид ЗМІ при даних можливостях, будуть зводитися до:

1)Пошуку більш інформативного виду ЗМІ втрачаючи при цьому певні ресурси.

2)Продовження користування даним набором видів ЗМІ з недостатньою інформативністю.

3)Використання асоціального типу життя, без бажання знати ситуацію, яка є у даному регіоні.

Метод дослідження: Обираючи методи збору інформації, почнемо із структурування об’єкта дослідження. Упускаючи ту частину людей котрі отримують інформацію не через ЗМІ або ті, котрі не бажають отримувати інформацію через ЗМІ в силу власного небажання чи неспроможності, виділимо серед решти дві групи: особи , які вибрали «улюблені» види ЗМІ, та ті, які ще не визначились з такими. Інформацію про моделі використання певного виду ЗМІ, можна одержати проаналізувавши наступні документи: кількість підключених абонентів телебачення, мережі інтернет, приблизна кількість газет, журналів та інших друкованих матеріалів, які виходять у даному регіоні, приблизна кількість радіослухачів і т.д. Ця інформація буде використовуватися нами як допоміжна, служитиме для порівняльного аналізу. Специфіка дослідження також не передбачає використання експериментальних методів та методу спостереження

Виходячи із завдання планованої роботи, найбільшу користь, на наш погляд, може принести метод опитування. Тому ми приймемо його як основний і зупинимося детальніше на його використанні у запланованій роботі.

Розрахунок вибірки.

Генеральну сукупність визначаємо як безконечну, оскільки ми не знаємо заздалегіть точну кількість тих, хто активно користується засобами масової інформації, а тому, несе своїми відповідями цінність для нашого дослідження. При цьому нема необхідності членувати вибірку на частини, оскільки з позицій нашого дослідження склад генеральної сукупності є досить однорідним.

Відповідно отримуємо: N - ¥, n = 1111 при D =0,03, Р=0, 954

Таким чином, для забезпечення рівня похибки вибірки 3% при довірчій ймовірності 0,954, треба опитати 1111 респондентів, використовуючи нижче наведений опитувальний лист (анкету).

Анкета

Шановний львів’янин!

Я - студент "Львівської політехніки" прошу Вас взяти участь у соціологічному опитуванні, яке стосується вивчення соціально-інформаційних проблеми популярності видів ЗМІ. Анкета є анонімною, всі результати дослідження будуть представлені лише в узагальненому вигляді.

Прошу Вас детально ознайомитись з запитаннями і обвести ті відповіді на них, які в найбільшій мірі збігаються з Вашою позицією або дописати свій варіант відповіді.

Наперед дякую за співпрацю.

1. Скажіть, будь ласка, чи плануєте Ви надалі користуватися ЗМІ?

а) так;

б) ні (перехід до питання 8);

в) важко відповісти (перехід до питання 8).

2.Який вид ЗМІ Ви найчастіше використовуєте для отримання бажаної інформації (можна обрати до 3 варіантів)?

а)білборди та вивіски

б)друкована реклама і оголошення (на вулиці, в громадському транспорті, отримана поштою і т.д)

в)радіо (будь-де: транспорт, вулиця, громадські місця і т.д)

г)газети та друковані матеріали

д)телебачення

е)інтернет

є)від людей (на вулиці, знайомі, родичі)

3.Який з навединих Вами варіантів у п.2 Ви хотіли б бачити у наведених нижче місцях( у дужках впишіть варіанти відповідей із п.2)

а) вулиця ( _)

б)громадський транспорт( )

в)громадські місця( _)

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат