На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ФІЗИКА В ПОБУТІ

Реферати > Фізика > ФІЗИКА В ПОБУТІ

Даний посібник полегшує процес викладання фізики в побуті на початковому етапі, а також полегшує процес засвоєння основних понять, законів і явищ дітьми.

Навчальний матеріал викладений в даному посібнику з врахуванням потреб та можливостей дітей зі складними вадами зору і психіки.

Цей посібник може бути корисний для вчителів, які викладають даний предмет при підготовці до уроків: написанні конспектів, розробці роздаткового матеріалу.

Вступ Розділ 1

Початкові відомості про речовину

§1. Фізика – наука про природу

Повітря, вода, земля, люди, рослини, тварини, Сонце, планети, Всесвіт – увесь матеріальний світ, який оточує нас, називається природою.

Природа перебуває у безперервному русі або зміні – рухаються планети, зорі, річки змінюють русла, рослини і тварини ростуть і розвиваються.

Вивчаючи зміни в природі, вчені зауважили, що існують причини цих змін. Наприклад, причиною падіння на Землю різних предметів є притягання їх до Землі; зміна дня і ночі пояснюється рухом Землі навколо своєї осі.

Мета наук про природу – відкрити, вивчити причини змін, які відбуваються у природі і використати їх для потреб людини.

Фізика – одна з наук про природу.

Слово «фізика» походить з грецької мови і в перекладі означає «природа».

Фізика – одна з найдавніших наук. Першими фізиками були грецькі вчені, які жили за кілька століть до початку нашої ери. Найвидатнішими вченими давнини були Архімед та Аристотель. Ці вчені вперше зробили спробу пояснити спостережувані ними явища природи. Все, що відкрито й вивчено у фізиці, - це результат наполегливої праці багатьох учених різних країн і народів.

Попробуємо розглянути, що і як вивчає фізика, бо застосування фізичних знань на практиці спонукає вчених до створення різних технічних пристроїв, машин. А це в свою чергу полегшує і покращує нам життя.

У фізиці вивчають різні явища: механічні, теплові, електричні, світлові, звукові. Усі ці явища називаються фізичними.

Деякі з цих явищ подані в таблиці.

МЕХАНІЧНІ

ТЕПЛОВІ

СВІТЛОВІ

ЗВУКОВІ

ЕЛЕКТРИЧНІ

Падіння каменя

Танення льоду

Сонячний зайчик

Грім

Блискавка

Їзда поїзда

Кипіння води

Зорі, сонце

Спів птаха

Батарейка

Рух годинникової стрілки

Утворення роси

Веселка

Музика

Притягання волосся до гребінця

Багато знань люди зробили саме завдяки власним спостереженням. Але, крім того, проводяться спеціальні досліди. Наукові досліди завжди проводять з певною метою. Наприклад, італійський вчений Галілей, щоб вивчити, як падають тіла, кидав їх з похилої башти, вимірював і порівнював час їхнього падіння. Провівши такі досліди, він відкрив закони падіння тіл.

Щоб добути наукові знання, треба обдумати і пояснити результати спостережень і дослідів.

Мал. 1

Для виконання дослідів потрібні різні фізичні прилади. Одні прилади можуть бути дуже прості. До них належать, наприклад, лінійка (мал.1), мензурка, яку використовують для вимірювання об’єму рідини (мал.2), тягарець, підвішений на нитці, може бути виском (мал.3).

Мал. 2 Мал. 3

Є і складніші вимірювальні прилади: термометр, годинник, амперметр (мал. 4).

Фізичні процеси, які відбуваються з певними тілами чи під час проходження певних явищ, мають бути виражені кількісно. Кількісні міри у фізиці називають фізичними величинами. Багато з них вам вже відомі. Наприклад, тривалість певної

події визначає час, ступінь нагрітості тіл визначає температура. Мал. 4

Щоб вимірювати фізичну величину, треба встановити одиницю, з якою її треба порівнювати, тобто одиницю вимірювання кожної величини.

Крім того застосовують скорочений запис для її позначення. У табличці наведено найбільш поширені фізичні величини, їх позначення та одиниці вимірювання.

Назва одиниці

Позначення

Одиниці виміру

час

t

секунда (с)

довжина

l

метр (м)

площа

S

кв. метр (м2)

об’єм

V

куб. метр (м3)

швидкість

υ

метр за секунду (м/с)

температура

Τ

градус (оС)

маса

m

кілограм (кг)

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат