На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Властивості актиноміцетів виділених із ризосфери ялівця високого

Реферати > Хімія > Властивості актиноміцетів виділених із ризосфери ялівця високого

Виявлено , що із 87 штамів Mycobakterium виділених із води водосховищ річки Волги, 33 штами здатні окислювати керосин і солярове масло [14]. Штами Mycobakterium fortuitum NF4 і M. ratisbonense , виділених із стічних вод , здатні утилізувати сильно розведений вуслеводневий газ сквалан ( 2 , 6 ,10 , 15 , 19 , 23-гексаметилтетракозан ) і його аналог ненасичений вуглеводневий газ сквалан в якості єдиного вуглецевого джерела росту. Mycobakterium austroafricunam здатен використовувати в якості джерела вуглецевого живлення широкий спектр вуглеводневих газів, включаючи ,як насичені вуглеводні і багатозамінні метилізоалкани , так і заміщені ароматичні вуглеводи і ефіри . При рості на бензині цей мікроорганізм використовує до 86 % субстрата [14] . Із забруднених нафтою морських середовищ виділений Nokardiopsis sp. який також руйнує вуглеводні і може бути використаний для очистки нафтових плям [14].

Актиноміцети володіють високою стійкістю до важких металів таких як, ртуть, кадмій, мідь, нікель, цинк і інші, відіграють важливу роль у розкладі речовин які містять ці метали. Представники роду Streptomyces, ростущих у місцях, забруднених ртуттю, продукують специфічні ферменти, такі як редуктази і ліази, які розкладають ці токсичні речовини.

1.2Методи віділення актиноміцетів

Для виділення із грунту і рослинних субстратів актиноміцетів, використовують селективні способи та методи, направлені на відсторонення росту інших мікроорганізмів і забезпечення оптимальних умов для росту преставників виділяємого роду. В якості селективних способів виділення добавляють у поживні середовища специфічні речовини ( антибіотики, вітаміни та інші ), прогрівають субстрат перед посівом, використовують довгі терміни інкубації ( 3- 6 тижнів ) й інше. Крім методу посіву використовують метод фаготипування, який позволяє провести дослідження екосистем з метою виявлення шуканого роду. За допопмогою цього методу вдалось значно розширити родовий спектир комплексу актиноміцетів, постійно виділяємих із грунтів і рослинних субстратів, за рахунок виявлення у грунті представників родів актиноміцетів, яких важко виявити методом посіву, наприклад, рід Glycomyces, Kibdelosporangium.

Метод посіву із розведень грунтових суспензій на поживні середовища є найбільш поширеним методом виділення і обліку актиноміцетів. Перевагою цього методу є можливість виділення чистої культури та подальшої ідентифікації.

Виділити представників всіх відомих родів актиноміцетів при посіві із грунтових розведень на будь-яке поживне середовище не можливо, оскільки для виявлення багатьох пердставників актиноміцетів потрібні спеціальні методи, які включають ряд селективних способів, пов'язаних як із властивостями спор, так і з властивостями міцелію цих організмів, які мають не прості життєві цикли. Для порівняльних екологічних досліджень актиноміцетів потрібно доцільно використовувати середовище і метод виділення, які можна просто зробити, які найбільш придатні для виділяння родів та видів актиноміцетів найбільш поширених у грунтах. Для цього використовують традиційний метод поверхневого посіву із грунтових розведень на поживні середовища які найчастіше використовують для виділення актиноміцетів із грунту (табл. 1).

Таблиця 1

Склад поживних середовищ, які найбільш часто використовують для виділення актиноміцетів (г/л )

Також використовують вісяне середовище та м'ясо-пептоновий агар (МПА). Вівсяне середовище. Склад (г/л) мелене вівсяне зерно – 40, агар 18, рН 7,5.

-МПА. Склад (г/л) NaCl – 0,5, глюкоза – 10, пептон – 10, агар – 30, також із додаванням бульйону Хоттінгера – 30 мл/л.

Для виділення так званих рідкісних актиноміцетів в поживні середовища потрібно добавляти антибіотики (табл. 2), які пригнічують ріст інших бактерій, використовувати різноманітні методи – обробки грунтових зразків (табл. 3)

Таблиця 2

Актиноміцети рідкісних родів, яких виділяють на середовищах із додаванням антибіотиків

Наприклад добавлення в поживне середовище антибіотика рубоміцину (1,5 мкг/мл) сприяє пригніченню росту стрептоміцетів, ністатину (50 мкг/мл) –пригнічення росту мікроскопічних грибів.

Л.П. Тереховою і іншими розроблений комплексний метод, який може служити моделлю для виділення із грунту актиноміцетів бажаних таксонів. Метод включає обробку грунтових зразків карбонатом кальцію і висів грунтової суспензії на селективне середовище із декількома антибіотиками:

налідиксовою кислотою (3 мкг/мл), тобраміцином (3 мкг/мл), леворином (50 мкг/мл) і новобіоцином (1 мкг/мл). Останній може бути замінений на ристоміцин (3 мкг/мл). В двох варіантах досліду виявилось можливим виділити практично всі вирослі колонії актиноміцетів, тоді як у контролі ( без відповідних селективних методів ) – тільки 50% в ході зараження їх супутньою мікрофлорою.

Всі перечислені селективні методи, направленні, як правило, на виділення представників визначених родів актиноміцетів, що не дає можливості оцінити долю олігоспорових форм у комплексі грунтових актиноміцетів. Використання комплексних підходів дозволяє виявити закономірності розподілення актиноміцетів різних родів у грунтах і біоценозах, а також оцінити частку кожного роду в актиноміцетних комплексах досліджуваних грунтів.

До таких комплексних підходів відносяться наступні: селективні комбіновані методи виділення мікромоноспор, стрептоспорангіїв, олігоспорових актиноміцетів родів Actinomadura, Saccharomonospora, Saccharopolyspora, Microbispora, Microtetraspora.

В якості селективних способів виділення стрептоспорангіїв при проведені методу посіву із грунту та рослинних субстратів використовують комбінацію наступних способів []: оброблення грунту розчином додецилсульфата натрія [];

Теплове оброблення повітряно-сухого грунту (120ОС, 1 год.); поживні середовища із пропіонатом натрію і з гороховою мукою ( див. табл. 1); добавлення у поживні середовища антибіотиків - налідиксової кислоти (1,0 мкг/мл середовища), ністатину (50 мкг/мл) та рубоміцину (1,5 мкг/мл); використання довготривалих термінів інкубації (3-4 тижні).

Таблиця 3

Методи і способи селективного виділення олігоспорових актиноміцетів

Для виділення і диференціального обліку олігоспопрових актиноміцетів використовують [] комбінований метод, який складається із наступних селективних методів, що дозволяють пригнітити ріст мікроорганізмів-конкурентів, які заважають виділенню шуканих прокаріот: теплове оброблення повітряно-сухого грунту (120ОС, 1 год.); поживні середовища із пропіонатом натрію і з гороховою мукою; добавлення у поживні середовища антибіотиків - налідиксової кислоти (1,0 мкг/мл середовища), ністатину (50 мкг/мл) та рубоміцину (1,5 мкг/мл); використання довготривалих термінів інкубації (3-4 тижні).

Для направленого виділення із грунту олігоспорових актиноміцетів родів Microbispora, Actinomadura, Microteteraspora застосовують оброблення грунтових зразків розчинами хлораміну Б. Кількість виявлених, у зразках чорнозему звичайного обробленого хлораміном Б, представників роду Microbispora було в 1,7 раз більше порівняно із кількістю в необроблених хлораміном Б. Частка олігоспорової групи у цьому випадку зросла за рахунок пригнічення росту банальних стрептоміцетів та спорангіальних форм [].

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат