На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Алкоголізм

Реферати > Різне > Алкоголізм

Зміст

Вступ 2

1.Алкоголь – всенародне лихо 4

1.1. Проблеми алкоголізму в історичному аспекті 4

1.2. Алкоголь наркотична речовина 6

1.3. Передумови вживання алкоголю і етапи розвитку алкоголізму 7

1.4. Шкідливий вплив алкоголю 10

2. Профілактика негативних явищ серед учнів і студентської молоді

2.1. Педагогічні аспекти вживання алкоголю у дітей 14

2.2. Виховання здорового способу життя у школярів – головне

завдання школи 16

2.3. Форми і методи анти алкогольного виховання учнів 18

3. Досвід вчителів у антиалкогольному вихованні учнів

3.1. Робота з учнями – основна ланка у вихованні 22

3.2. Поради вчителю щодо роботи з тяжкими учнями 26

3.3Антиалкогольне вихованння як соціально педагогічна проблема.

Роль в цьому плані 34

Висновок 41

Список використаної літератури 42

Додатки

ВСТУП

Курсова робота присвячена дуже актуальній проблемі - алкоголізму. На даний час вона є однією з найболючіших тому, що кількість людей, які зловживають алкоголем невпинно зростає. Хоча п’яниці і становлять незначну частину суспільства, але вони отруюють життя не лише собі, а і всім навколишнім. Не має жодної сфери у нашому житті – чи то йдеться про роботу, відпочинок, спорт, родинні взаємини, - куди б не проникав алкоголь, замахуючись на все дороге і святе, що є в людини. Він негативно впливає на всі сторони нашого життя : економіку, моральне обличчя і свідомість людей.

Ця тема досить широко висвітлена в науці, починаючи з давніх часів, середньовіччя, Відродження нею глибоко переймаються мислителі. Науковці нашого часу також не залишаються осторонь цієї проблеми, про неї згадують у своїх працях такі вчені : Юзефович Г.Я., Левитський В.С., Бенюшов В.М., Іванова Н.В., Ягодинський В.В., Грушенко В.С., Синицький В.Н., Гуляйгородська М.П., та інші.

Об’єктом дослідження курсової роботи є такі наукові праці, статті, монографії, підручники: Комсов Д.В. “Бесіди про антиалкогольне виховання “, Іванова “алкоголізм як педагогічна проблема”, Ягодинський В.В. “Учням про шкідливість нікотину і алкоголю” , Кузьмін В.Д.” Алкоголь і наші нащадки”, Гуляйгородська М.П. “Про шкідливість алкоголю нікотину та наркотичних речовин” та ряд інших праць.

Мета і завдання курсової – зібрати, систематизувати та вивчити літературу з даної теми, скласти бібліографію, план, узагальнити головні положення даної теми, зробити висновки і викласти їх у розділах даної курсової роботи.

Методи вивчення матеріалу теоретичні – аналіз, зіставлення, синтезу матеріалів з даної теми та практичні – анкетування школярів та їхніх батьків з метою з’ясування ставлення до алкоголю.

Структура, обсяг та загальна характеристика роботи : курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків.

У вступі обґрунтовано вибір теми, вказано її актуальність, об’єкт, мету і завдання курсової роботи, методи вивчення матеріалу.

У першому розділі “ Алкоголь - всенародне лихо ” розглянуто загальні особливості алкоголізму, виникнення, добування та негативний вплив алкоголю на здоров’я людей, а також передумови виникнення і формування алкоголізму.

Другий розділ “Профілактика негативних явищ серед учнівської і студентської молоді “ розповідає про причини і педагогічні аспекти вживання алкоголю учнями, проблеми формування антиалкогольних навичок у учнів, виховання здорового способу життя у школярів, вплив фізкультури і спорту , а також позакласної роботи та роботи з батьками в прищепленні у вихованні здорового покоління.

У третьому розділі “Досвід вчителів в антиалкогольному вихованні” розглядає питання роботи з учнями необхідною для виховання здорової нації, які висвітлюються через призму вікових особливостей дітей, підлітків, аналізуються мотиви вживання алкоголю серед молоді, а також показано боротьбу з алкоголізмом в контексті державної політики і на шкільному рівні. Розповідається про методи і форми антиалкогольного виховання в учнівських колективах.

У висновку зроблено узагальнення основних літературознавчих та теоретичних положень з даної теми.

Додатки можуть розповісти про цікаві досліди на уроках біології та хімії, які допомагають учням краще зрозуміти і наочно побачити негативний вплив алкоголю на людський організм . Тут також подано зразки анкет, які вчитель може використати як допоміжний засіб для кращого ознайомлення з думками учнів про алкоголь, частоту його вживання і виявити схильності учнів до алкогольних напоїв, дізнатися про оточення, друзів та родини учнів та ставлення до алкоголю в цих колах.

I.АЛКОГОЛЬ – ВСЕНАРОДНЕ ЛИХО

1. 1 ПРОБЛЕМА АЛКОГОЛІЗМУ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Викрадач розуму — так називають алкоголь з давніх-давен. Про п'янкі властивості спиртних напоїв люди дізналися не менш як за 8000 років до н. е.— з появою керамічного посуду, що дало можливість виготовляти алкогольні напої з меду, плодових соків і дикого винограду. Можливо, що виноробство виникло ще до початку культурного землеробства. Так, відомий мандрівнику М. М. Міклухо-Маклай спостерігав за папуасами Нової Гвінеї, які не вміли ще добувати вогонь, але вже знали прийоми готування хмільних напоїв.

Чистий спирт почали добувати в VI—VII століттях араби і назвали його «аль коголь», що означає «одурманюючий». Першу пляшку горілки виготовив араб Рагез у 860 році. Перегонка вина з метою одержати спирт різко посилила пияцтво. Не виключено, що саме це і стало приводом для заборони вживання спиртних напоїв, до якої вдався основоположник ісламу (мусульманської релігії) Мухаммед . Ця заборона увійшла потім і до зведення мусульманських законів — Корану (VII ст.). Відтоді протягом 12 століть у мусульманських країнах алкоголю не вживали, а відступників цього закону жорстоко карали. Але навіть у країнах Азії, де вживати вино забороняла релігія культ вина все-таки процвітав,

В давнину особливого поширення набуло виноградне вино .У Греції виноград почали культивувати за 4 тисячі років до н.е. Покровителем виноградарства та виноробства вважався бог Діоніс, син Зевса. Аналогічно в Римі Вакх та Бахус. На честь Діоніса влаштовували спеціальні свята під гаслом “Помолимося Діоніну “. П’яні розгули одержали назву “вакханалії “ в ім’я бога вина та п’яних розгулів .Тому греки тільки молилися Діоніну і пили вино, розбавлене водою. Так краще тамувалася спрага і людина не п’яніла.[12.104]

За часів середньовіччя у Західній Європі також навчилися добувати міцні спиртні напої, переганяючи |вино та інші цукристі рідини, які мають властивість бродити. За легендою, уперше цю операцію здійснив італійський чернець алхімік Валентіус. Випробувавши

ново добутий продукт і дуже сп'янівши, алхімік заявив що він відкрив чудодійний еліксир, який старого робить молодим, стомленого бадьорим, зажуреного веселим.

Відтоді міцні алкогольні напої швидко поширилися в різних країнах світу, Алкоголь так швидко ввійшов у побут, що практично жоден художник, письменник чи поет не об­ходив цієї теми. Такі картини пияцтва можна побачити на полотнах давніх голландських, італійських, іспансь­ких і німецьких художників.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат