На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Алкоголізм

Реферати > Різне > Алкоголізм

Найбільш типові приклади: Гаргантюа, Фальстаф Шекспіра, Фігаро, містер Піквік, д'Артаньян, Тев'є-молочник, Ноздрьов, Кола Бруньйон.

Часті ознаки цього типу характеру: душевний, добросердечний, ласкавий, товариський; веселий, гуморний, живий, гарячий; тихий, спокійний, м'який, вразливий. Це добродушні люди, з якими легко мати справу, вони розуміють жарти і приймають життя таким, яким воно є. Вони природні і відверті, швидко вступають в приятельські відносини з іншими. Поряд із товариськими натурами ми знаходимо серед циклоїдів, особливо з депресивним забарвленням, добродушних відлюдників, людей, які трохи важкі на підйом, спокійних, які живуть споглядальним життям. Вони відрізняються від відповідних шизоїдів тим, що в них немає ніякої внутрішньої антипатії чи ворожого ставлення до спілкування з людьми, але їм притаманна певна похмурість іноді навіть боязливість і схильність відчувати в чомусь свої недоліки. Циклоїдиість означає, що настрій у цих людей рухається по колу (циклу) незалежно від обставин, хоча і підштовхується ними — від печалі до легкої радості. В похмурості циклоїда звичайно світиться гумор, а в веселощах — сум.

Профілактична робота з такими людьми зводиться до того, щоб пом'якшувати їх поганий настрій, який сприяє п'янству.

Що можна зробити під час такого неприємного спаду настрою?

1.Багатьом допомагають різні фізичні вправи (іноді навіть

виснажливі), господарська робота, будь-який рух (походи):

2.Заняття аутогенним тренуванням, до якого вони часто дуже здібні і

схильні.

3.При спілкуванні важливо дати такій людині виговоритися. Вона не

схильна зациклюватися на своїх труднощах, як, наприклад, психастеніки.

Тому в розмовах з нею повинні використовуватися не стільки наукові

докази, скільки тверезий гумор, світла віра в добро,- оптимізм (поганий

настрій був багато разів, проходив і зараз пройде).

4.Слід допомогти людині оживити себе чимось небуденним: яскраво

одягнутися, подивитися фільм, комедію, карикатури.

Вони люблять поезію Пушкіна, Крилова, Баратинського, Маршака; прозу Бокаччо, Рабле, Дюма, Мопасана, Ільфа і Петрова; живопис Рафаеля,

Пітера Брейгеля Старшого, Рубенса, Кустодієва; музику Моцарта, Глінки, Равеля, Хачатуряна.

5.Навіть у період спаду настрою можна рекомедувати легку творчість:

смішні вірші, яскравий живопис.

6.Важливе значення має спілкування з предметами дитинства,

старовинними речами.

До таких спадів треба готуватися і завантажуватися будь-якими практичними, творчими справами.

3. Шизоїди або замкнуто-заглиблені характери.

В художній літературі це лермонтовський Печорін, багато героїв Ібсена, Гесса, Гріна, Паустовського.

Циклоїдні люди це прямі, нескладні натури, почуття яких в природній і щирій формі виринають на поверхню, і в цілому кожному досить зрозумілі. Шизоїдні люди мають поверхню і глибину. Ця поверхня може бути в'їдливо-груба або буркотливо-тупа, або жовчно-іронічна, або і м'якотіло-полохлива. Яка глибина за цією маскою! Вона може бути нічим, пустотою мороку, афективною тупістю. За німим фасадом нічого, крім душевної пустоти і мертвої холодної бездушності. Головна особливість шизоїда - це аутистичне мислення, тобто мислення не пов'язане чітко з фактами життя. Відштовхуючись від якихось (земних фактів, вони будують умоглядні схеми і, вірячи в них, підганяють і під них вже інші факти. Профілактика пияцтва тут повинна йти по шляху пом'якшення внутрішнього конфліктного напруження творчістю. Працювати з шизоїдами потрібно так, щоб збагачені нашими знаннями вони самі обрали собі цікаве заняття. Захоплення, які їх втягують головою можуть бути дуже неочікуваними з точки зору нормальних людей. Наприклад, детальне вивчення слідів птахів зимою в парку і фотографування їх. Помітно пом'якшують напруженість шизоїда фізичні вправи.

До роботи їх заохочувати треба дуже обережно.

4. Психастеніки або тривожно-сумнівні характери і астеніки або сором'язливо-дратівливі характери. Вони близькі тому розглянемо їх разом.

У художній літературі це П'єр Безухов, чиновник Черв'яков Чехова, Акакій Акакійович Гоголя.

Психастеніки - це перш за все тривожні особи. Страждаючи від тривожного почуття неповноцінності, вони бояться приймати рішення або кого-небудь чимось потурбувати . Але тут вразливе самолюбство починає жалити почуттям заздрості, незадоволеністю своїм життям. Вічний характерологічний конфлікт, душевний дискомфорт, біль психастеніка — це конфлікт тривожного почуття неповноцінності з вразливим самолюбством. Цією боротьбою обумовлені і просякнуті всі переживання: труднощі у спілкуванні із людьми. Труднощі спілкування викликані боязню справити погане враження, викликати неприязнь або співчуття до себе, що породжує страхи знайомств і розмов із людьми. Всі вони тягнуться до вина, тому що в стані сп'яніння стають спокійнішими і сміливішими. Ці люди легко і швидко спиваються.

Особливості психопрофілактики.

1.Показувати, що внутрішній світ астеніка не гірший, ніж в інших

людей, і має свої особливості, свої плюси, свої позитивні сторони,

переваги. Вони люблять розмови про безсмертя.

2.Треба роз'яснювати суть їх іпохондричних станів.

3.Режим — необхідна умова профілактики творчим самовираженням

для психастеніків і астеніків. Багато з них живе в постійній тривозі,

розтрачуючи себе по дрібницях.

4.Записувати "своє" в книжку, щоденник. Якщо писання для

циклоїдів це звільнення, то для астеніків це опора.

5.Слід підкреслювати талант астеніків до тонкого співчуття і

співпереживання.

6.Проза Чехова, Толстого; музика Вівальді, Глінки, Сен-Санса;

література Єсеніна, Володіна, Лихоносова; живопис Полєнова, Сислея.

7.Наукове вивчення природи.

8.Вони тягнуться до тих галузей науки, які прості і в той же час мало

кому відомі.

9.На фізкультурі не наполягати. Вона їх втомлює. Залучати до

корисних справ, які вимагають певного фізичного напруження.

10.Робота з членами сім'ї психастеніків — в плані роз'яснення їм

особливостей характеру дитини.

11.Роз'яснювати шкідливий вплив п'янства і куріння на внутрішні

органи.[8.46]

3.3 АНТИАЛКОГОЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО - ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.

Звичаї і традиції населений, поза залежністю від тою, зв'язані вони з вживанням спиртних напоїв чи ні, є час­тиною культури цієї соціальної групи чи суспільства в цілому. Варто підкреслити, що як частина культури традиції і звичаї з «алкогольною» основою схильні не тільки до самозбереження і самовідтворення, а й до подальшого розвитку, що і спостеріга­ється. Психологічним змістом усякого звичаю є соціальна уста­новка, сформована на основі соціального досвіду попередніх поколінь, тобто культури в цілому! Коли ми говоримо про фор­ми передачі алкогольної культури, тут існують 2 рівні:

1) інди­відуально-психологічний -— це установка;

2) соціально-психо­логічний — це звичай. У рамках установок і звичаїв алкогольна культура функціонує як складова частина загальної структури культури народу, суспільства. При цьому підкреслимо, що алко­гольна культура дійсно проникла в усі складові частини загаль­ної культури — у сферу мистецтва, естетичних норм, політики, промисловості, торгівлі, науки і техніки, засоби спілкування лю­дей; у норми моралі і права і т. п. Це, однак, не означає, що її можна винищити, просто вилучивши з усіх сфер алкоголь. Швид­ке витіснення алкоголю з життя широких мас населення зв'я­зано з ламанням історично сформованих стереотипів, що при наявності алкогольного елемента і є основною формою переда­чі молоді алкогольного досвіду, установок, орієнтації. Алкоголь­ні звичаї, подібно до будь-яких звичаїв і традицій, більш інерт­ні в порівнянні з іншими соціальними феноменами, і до того ж відрізняються відносною самостійністю. Відомо також, що їхня передача відбувається найчастіше в емоційно позитивних ситуаціях (сімейне спілкування, компанії близьких друзів і родичів, свята) У той же час відповідна пропаганда має в нас в основ­ному вербальний характер, а таким шляхом людина засвоює лише незначну частину зовнішньої інформації. Однак, подібні установки не змогли б зберегтися і навіть розвиватися в умовах багаторічної боротьби з ними, не маючи соціального, психоло­гічного й іншого досить сприятливого ґрунту.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат