На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Алкоголізм

Реферати > Різне > Алкоголізм

Шляхи реалізації – оздоровлення мікро- соціальної сфери, виявлення мотивів набуття шкідливих звичок.

Охорона здоров’я: попередження поширення шкідливих звичок в дитячому і юнацькому колективах.

Шляхи реалізації - розвиток і удосконалення мережі нарко служб.

Адміністративно - правова: силове попередження поширення алкоголю.

Шляхи реалізації – система обмежень і заборон , згідно з прийнятого законодавства.

Економічна : вона полягає в системі державних заходів , які зменшують економічну залежність бюджету від продажу алкогольних і тютюнових виробів.

Для того , щоб виховна робота була успішна вона повинна бути заснована на наступних принципах:

Принцип науковості передбачає об’єктивне вивчення причин і наслідків вживання алкоголю, нікотину і наркотичних речовин, а аналіз мотивів, що призводять до цих кроків.

Принцип соціальної активності означає постійну готовність членів суспільства в боротьбу для усунення цих причин.

Принцип систематичності – комплексність, обов’язковий зв’язок і взаємодія різних напрямків у вихованні здорового образу життя.

Принцип раннього попередження означає пріоритет ранньої профілактики як найбільш ефективної.

Принцип диференційованості передбачає, що при виробленні виховних мір і профілактичних заходів обов’язково повинні бути враховані особливості кожної дитини, її вік і стать, належність до соціальної групи.

Профілактика в широкому значенні – система комплексних заходів спрямованих на попередження захворювань і зміцнення здоров’я людей.

Профілактичні заходи поділяють на два типи:

Первинна профілактика має переважно соціальний характер. Вона спрямована на боротьбу з несприятливими факторами в соціальні і природній сферах. Первинна профілактика є найбільш ефективною, тобто застосовується при вивченні базових питань впливу шкідливих факторів на здоров’я населення. Вона полягає у формуванні в дітей огиди до алкоголю, виключає негативний вплив навколишнього середовища.

Вторинна профілактика - це заходи з найбільш раннього виявлення змін в організмі, які передують захворюванням. Вона є соціально- медичною і закликана попередити розвиток хвороби, повинна бути індивідуальною для кожного. Передбачає виявлення груп ризику і застосовує до них комплексне лікування і виховні заходи.

Існує ще один вид профілактики – медична профілактика – розробка заходів, спрямованих на виздоровлення хворого, попередження загострення хвороби, або інвалідності, медична профілактика – ціла низка терапевтичних мір, а також заходів соціальної реабілітації. Всі ці профілактичні заходи проводяться серед дітей і підлітків в трьох сферах – в сім’ї, школі, і у суспільних організаціях.

Серед умов виникнення потягу до алкоголізму слід особливо виділити соціально неблагополучні сім’ї ,іншою важливою умовою є раннє знайомство зі спиртними напилками . Відповідальність за виховання дітей дошкільного віку лежить на сім’ї , яка формує погляди, відношення до оточуючого середовища , спосіб життя і поведінку .[8.340]

У одній з шкіл Івано – Франківщини було проведене анкетування серед учнів

середньої школи, яке показало наступні результати , близько 66% учнів спробували вперше алкоголь в колі батьків та родичів, 15% в колі друзів, ровесників, 10% з випадковими знайомими ,а 9% спробували це наодинці.

78% опитаних спробували алкоголь в дошкільному та молодшому шкільному віці,

13% під час навчання в середній школі, і тільки 9% вперше випили алкоголь старшими як 15 років. Практично нікому зопитаних спочатку не сподобався смак алкоголю 88%, не пам’ятає 10%, і 2% сподобався смак.

На запитання чи легко учні пристають на пропозицію випити спиртне 40% - так 51% - ні ,а 9% - не можуть сказати точно.

70% опитаних не доводилося похмелятися , 30% робить це регулярно.

7% учнів затримувалися міліцією через вживання алкоголю, 76% лаяли батьки, а 10%- лаяли викладачі, 7%- проблем через вживання алкоголю не мали.

20% респондентів вживають алкоголь без підстави, 50% - при зустрічі з друзями, 30%- по святах.

70% стверджує, що хочеться випити тільки в компанії, для 20% це не має значення, а 10% не може сказати точно.

Ця анкета – додаток №1.

2.2 ВИХОВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ШКОЛІ

Виховання здорового способу життя в школі має свої особливості , тому що дитина росте , збільшується знань, вона змінюється морально, тобто відбувається становлення особистості. В школі вона виховується в колективі , який постійно впливає на неї.

Антиалкогольне виховання повинно здійснюватися за такими принципами .

Принцип перший : рання попередження вживання алкоголю , при цьому необхідний зв’язок з життєвим досвідом дітей , передування пропаганди здорового способу життя .Виховання соціальних установок – довгий і клопіткий процес .Ніякі навіть очевидні поняття не можна вносити в свідомість дитини в готовому виді . Тільки поступове накопичення життєвого і соціального досвіду створює тверді переконання .Воно складається з ряду компонентів : це і знання шкідливих властивостей алкоголю , і моральна відповідальність за свої вчинки.

Принцип другий : врахування психологічних особливостей різних вікових і соціальних груп , дітей ,що вчаться.

Принцип третій : єдність емоційного і змістовного аспектів пропаганди здорового способу життя .Для цього недостатньо знати тільки про шкідливий вплив ,потрібні також моральні настанови, тому що на думку дослідників в поведінці дитини бере гору моральність над знаннями .

Принцип четвертий : організація вільного часу школярів ( створення гуртків . спортивних шкіл та секцій). Проведення позакласних заходів , де важливою умовою ефективності є активність учасників .[1.85]

Вчитель повинен знати проти яких помилкових думок, пропозицій, установок спрямовувати свою діяльність. Вплив алкогольних уявлень, традицій, звичок, звичаїв попереджує в повсякденному житті школярів. Вони бачать, що в повсякденному житті люди, яких вони люблять і довіряють наслідують алкогольні ритуали. Найкращий спосіб виявлення учнів про алкоголь в початкових класах – анкета, в старші школярі не завжди правдиві. В антиалкогольній роботі не можна ігнорувати той факт, що для більшості підлітків слова про шкоду алкоголю на здоров’я пустий звук, свого здоров’я вони не цінують .[15.131]

Вплив фізкультури і спорту в антиалкогольній пропаганді

Досвід поколінь ,фізіологічні і медичні дослідження одноголосно говорять ,що виховання здорового способу життя неможливе без фізкультури і спорту ,які проводяться в різноманітних формах на всіх вікових рівнях.

Звичайно ,тих годин , відведених шкільною програмою на фізкультуру , зовсім недостатньо для того щоб розвити в дітях і підлітках стійкий потяг до фізичних вправ ,потребу в фізичному навантаженню.

Ці якості повинна розвивати сім”я ще в дошкільному віці .Приклад батьків ,які займаються систематично спортом ,роблять ранкову гімнастику, бігають ,ходять на лижах, плавають , займаються велосипедним спортом , тяжко переоцінити .

Не можна обмежити доступ учнів до спортзалу тільки в певні години .В будь- який, вільний від уроків час , діти повинні мати можливість забігти в спортзал , побігати ,погратися ,зробити вправи на шведській стінці, і т. д. Іншими словами потрібно ,щоб фізичні вправи природно вписувалися в кожний день перебування дитини в школі .

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат