На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основи фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Основи фінансової звітності

4. Структура і зміст Звіту про фінансові результати

Звіт про фінансові результати складається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в Україні 3, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87. Метою складання Звіту є надання користувачам повної і правдивої інформації про доходи, витрати, прибутки (збитки) від діяльності підприємства. З цією метою Звіт побудовано за функціональним групуванням доходів і витрат (виробництво, управління, збут продукції тощо) і складається з трьох розділів: І "Фінансові результати", П "Елементи операційних витрат", ПІ "Розрахунки показників прибутковості акцій".

Доходи і витрати наводяться у Звіті з метою визначення чистого прибутку. Фінансові результати у Звіті визначаються і відображаються в розрізі звичайної діяльності і надзвичайних подій. Звичайна діяльність складається з операцій основної діяльності (тобто операцій, пов'язаних з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), якг є головною метою створення підприємства і забезпечують основу частину його доходу) та інших операцій (продаж і оренда основних засобів, нематеріальних активів, продаж і покупка цінних паперів тощо), які безпосередньо не пов'язані з основною діяльністю.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) і суми податку з прибутку.

Коди

Підприємство __________________________________

за ЄДРПОУ

01

Територія _____________________________________

за КОАТУУ

Форма власності ________________________________

за КФВ

Орган державного управління ____________________

за СПОДУ

Галузь ________________________________________

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ______________________

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. _____________________ Контрольна сума

Звіт про фінансові результати за ______________ 200_ р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати

Статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3600

3000

Податок на додану вартість

015

(600)

1 (100)

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3000

2900

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

1500

Валовий:

Прибуток

050

1500

1250

Збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

-

-

Адміністративні витрати

070

744

620

Витрати на збут

080

-

Інші операційні витрати

090

60

50

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

696

580

Збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

Витрати участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності:

прибуток

170

694

578

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

206

172

Фінансовий результат від звичайної діяльності:

прибуток

190

488

406

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Чистий:

прибуток

220

488

406

збиток

225

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат