На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основи фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Основи фінансової звітності

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

-

-

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

-

-

Інші операційні витрати

270

-

-

Разом

280

Ш. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, що припадає на одну акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат