На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основи фінансової звітності

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Основи фінансової звітності

Звіт про власний капітал

за ______________ 200 _ р.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат


Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1800

-

-

300

60

480

600

-

2040

Коригування:

Зміна облікової політики

020

-

-

-

-

-

(120)

х

х

(120)

Виправлення помилок

030

х

х

х

х

х

60

х

х

Інші зміни

040

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Скоригований залишок на початок року

050

1800

-

-

150

60

410

600

-

1980

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

х

х

х

-

х

х

х

х

х

Уцінка основних засобів

070

х

х

х

-

х

х

х

х

х

Дооцінка незавершеного будівництва

080

х

х

х

-

х

х

х

х

х

Уцінка незавершеного будівництва

090

x

x

x

-

x

x

x

x

x

Дооцінка нематеріальних активів

100

x

x

x

-

x

x

x

x

x

Уцінка нематеріальних активів

110

x

x

x

180

x

x

x

x

180

120

х

х

х

-

х

х

х

х

х

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

x

x

x

x

x

720

x

x

720

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

-

-

х

х

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

x

x

-

-

x

x

-

Відрахування до резервного капіталу

160

x

x

x

x

90

(90)

x

x

-

170

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

x

x

x

x

х

х

x

х

х

Погашення заборгованості з капіталу

190

х

x

x

x

х

х

х

х

x

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

x

х

х

х

х

х

х