На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > План рахунків бух.обліку активів, капіталу й господарських операцій

План рахунків

Використовується підприємствами і організаціями України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності (у редакції нормативних документів станом на 1 травня 1998 р.)

Найменування

рахунка

Но-мер

ра-хун-ка

Номери і найменування субрахунків

Види діяльності і підприємств, де переважно застосовується рахунок

Розділ I. Основні засоби (фонди)

Основні засоби

01

1. Будівлі, споруди

2. Автотранспорт, меблі, прилади

3. Приватизований житловий фонд

4. Інше

Крім того, можуть бути відкриті субрахунки для обліку основних засобів, взятих підприємствами за договорами оренди цілісних майнових комплексів або фінансового лізингу, а також для обліку невиробничих основних засобів

Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

Знос (амортизація) майна

02

1. Знос будівель, споруд

2. Знос автотранспорту, меблів, приладів

3. Знос приватизованого житлового фонду

4. Знос інших основних засобів

5. Знос нематеріальних активів

Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

— »—

Ремонт основних засобів

03

1. Поточний ремонт

2. Капітальний ремонт

Усі види діяльності

— » —

Нематеріальні активи

04

За видами активів

Усі види діяльності

Розділ II. Виробничі запаси

Матеріали

05

1. Сировина і матеріали

2. Покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі

3. Інші матеріали

4. Тара і тарні матеріали

5. Мінеральні добрива і отрутохімікати

6. Біопрепарати і медикаменти

7. Матеріали, здані на переробку на сторону

Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

— »—

— »—

— »—

Паливо

06

1. Нафтопродукти

2. Тверде паливо

3. Інші види палива

Усі види діяльності

— » —

— »—

Будівельні матеріали і обладнання для встановлення

07

1. Матеріали

2. Конструкції і деталі

3. Обладнання до встановлення вітчизняне

4. Обладнання до встановлення імпортне

Підприємства і ор- ганізації, що здій- снюють капітальні вкладення

Запасні частини

08

1. Запасні частини

2. Обмінний фонд

Усі види діяльності

— »—

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

09

1. Молодняк тварин

2. Тварини на відгодівлі

3. Птиця

4. Звірі

5. Кролики

6. Сім’ї бджіл

7. Доросла худоба, вибракувана з основного стада для реалізації

8. Худоба, прийнята від населення для реалізації

Усі види діяльності

— » —

— » —

— »—

— »—

— »—

— »—

— »—

Насіння і корми

10

1. Насіння

2. Садивний матеріал

3. Корми

Усі види діяльності

— » —

— » —

Майно в оренді

11

1. Майно в оренді

2. Орендні зобов’язання до надходження

3. Обігові фонди до викупу

4. Орендний кредит

Орендодавці цілісних майнових комплексів

Орендодавці фінансової оренди

Орендодавці цілісних майнових комплексів

— »—

Малоцінні та швидкозношувані предмети

12

1. Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі

2. Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації

3. Тимчасові (нетитульні) споруди і прибудови

Усі види діяльності

— » —

— » —

Знос малоцінних та швидкозно-шуваних предметів

13

1. Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів

2. Знос тимчасових (нетитульних) споруд і прибудов

3. Знос предметів прокату

Усі види діяльності

— » —

Підприємства, які надають послуги прокату

Переоцінка товарно-матеріальних цін- ностей

14

1. Переоцінка виробничих запасів

2. Переоцінка МШП

3. Переоцінка НСП

4. Переоцінка готової продукції

5. Переоцінка товарів

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

Заготівля та придбання матеріальних цінностей

15

Усі види діяльності

Транспортно-заготівельні витрати

16

1. Операційні витрати

2. Загальнозаготівельні витрати

3. Утримання заготівельних та приймальних пунктів

Усі види діяльності

— » —

— » —

...............................

17

Розділ III.Витрати на виробництво

Валові витрати

18

На розсуд підприємства

...............................

19

Основне виробництво

20

Усі види діяльності

Напівфабрикати власного виробництва

21

Промисловість

............................

22

Допоміжні виробництва

23

Усі види діяльності

Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання

24

Промисловість, будівництво, сільське господарство

Загальновиробничі витрати сільське господарство та ін.

25

Промисловість,

Загальногосподарські витрати

26

Усі види діяльності

.............................

27

Брак у виробництві

28

Галузі матеріального виробництва

Обслуговуючі виробництва і господарства

29

Усі види діяльності

Некапітальні роботи

30

1. Спорудження тимчасових (титульних) споруд

2. Спорудження тимчасових (нетитульних) споруд

3. Інші некапітальні роботи

Будівництво

Витрати майбутніх періодів

31

Усі види діяльності

............................

32

Капітальні вкладення

33

1. Передбачені державним планом

2. Здійснювані понад державний план

3. Безпланові

4. Закінчені, не забезпечені фінансуванням

5. Витрати, які не збільшують вартість основних фондів

6. Закінчене капітальне будівництво, не підтверджене організацією, яка експлуатує, про зарахування на баланс

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

УКБ держадміністра-цій (виконкомів), районних рад

.........................

34

Формування основного стада

35

1. Придбання дорослих тварин

2. Переведення молодняку тварин у загальне стадо

3. Безоплатне одержання худоби

Усі види діяльності

— » —

— » —

Виконані етапи по незакінчених роботах

36

Будівництво, наука, промисловість

.......................

37

......................

38

Розділ IV. Готова продукція, товари і реалізація

.........................

39

Готова продукція

40

Промисловість, сільське господарство та ін.

Товари

41

1. Товари на складах

2. Товари в роздрібній торгівлі

3. Тара під товарами та порожня

4. Покупні вироби

5. Предмети прокату

6. Продукція підсобного сільського господарства

7. Багатообігова тара - обладнання, яка підлягає поверненню

8. Контрактна продукція

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

Хлібоприймальні підприємства

Торгова націнка

42

1. Товарні надбавки

2. —

3. Знижки постачальників на відшкодування транспортних витрат

4. Валютна маржа

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Позавиробничі витрати

43

Промисловість, сільське господарство

Витрати обігу

44

Торгові, постачальницькі, збутові, заготівельні, обмінні пункти

Товари, які відвантажені, виконані роботи та послуги

45*

Усі види діяльності

Реалізація

46

Усі види діяльності

Внутрісистемний відпуск товарів, робіт, послуг

47

Усі види діяльності

Валові доходи підприємства

48

На розсуд

Доходи від реалізації послуг

49

Транспорт, зв’язок

Розділ V. Грошові кошти

Каса

50

1. Каса підприємства у національній валюті

2. Каса підприємства в іноземній валюті

3. Операційна каса в національній валюті

4. Операційна каса в іноземній валюті

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Розрахунковий рахунок

51

1. Розрахунковий рахунок

2. Розрахунковий субрахунок

Усі види діяльності

— » —

Валютний рахунок

52

1. Валютний рахунок всередині країни

2. Валютні рахунки за кордоном

3. Транзитний валютний рахунок

Усі види діяльності

— » —

— » —

.......................

53

Рахунки в банку по коштах на капітальні вкладення

54

1. Спеціальний рахунок нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень понад затверджений план

2. Спеціальний рахунок по зберіганню вільних нецентралізованих коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень

3. Спеціальний рахунок для фінансування будівництва за рахунок коштів інших організацій

Усі види діяльності

— » —

УКБ держадміністрацій (виконкомів) районних рад

Інші рахунки в банках

55

1. Окремий рахунок по капітальному ремонту

2. Акредитиви і окремі рахунки по вантажообігу

3. Рахунок у банку по доходах

4. Рахунок у банку по різницях у цінах

5. Інші рахунки в банках

6. Ощадні сертифікати

7. Приватизаційні папери

8. Імпортний депозит

9. Приватизаційні кошти громадян

10. Компенсаційні сертифікати

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

— » —

Орендні підприємства

— » —

Інші грошові кошти

56

1. Грошові кошти в дорозі

2. Грошові документи

3. Власні акції, викуплені у акціонерів

4. Приватизаційні папери

5. Компенсаційні сертифікати

6. Цінні папери на продаж

Усі види діяльності

— » —

— » —

— » —

Інвестиційні фонди

Торговці цінними паперами

......................

57

Фінансові вкладення

58

За терміновістю і видами вкладень

Усі види діяльності

Векселі отримані

59

Усі види діяльності

Розділ VI. Розрахунки

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

60

Усі види діяльності

Розрахунки за авансами

61

1. Розрахунки з постачальниками і підрядчиками за виданими авансами і частковою оплатою замовлень

2. Розрахунки з покупцями і замовниками за отримані аванси і часткову оплату замовлень

Усі види діяльності

— » —

Розрахунки з покупцями і замовниками

62

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат