На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

План рахунків бух.обліку активів...

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > План рахунків бух.обліку активів...

Клас 9. Витрати діяльності

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Собівартість реалізації

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші витрати операційної діяльності

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Податки на прибуток

Надзвичайні витрати

901

902

903

941

942

943

944

945

946

947

948

949

951

952

961

962

963

971

972

973

974

975

976

977

978

979

981

982

991

992

993

Собівартість реалізованої готової продукції

Собівартість реалізованих товарів

Собівартість реалізованих робіт

і послуг

За видами витрат

За видами витрат

За видами витрат

Витрати на дослідження і розробки

Собівартість реалізованої іноземної валюти

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Сумнівні та безнадійні борги

Втрати від операційної курсової різниці

Втрати від знецінення запасів

Нестачі і втрати від псування цінностей

Визнані штрафи, пені, неустойки

Інші витрати операційної діяльності

Відсотки за кредит

Інші фінансові витрати

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Втрати від спільної діяльності

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Собівартість реалізованих необоротних активів

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Втрати від неопераційних курсових різниць

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Списання необоротних активів

Інші витрати звичайної діяльності

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань

Перестрахування

Податки на прибуток від звичайної діяльності

Податки на прибуток від надзвичайних подій

Втрати від стихійного лиха

Втрати від техногенних катастроф і аварій

Інші надзвичайні витрати

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

02

03

04

Орендовані необоротні активи

Активи на відповідальному зберіганні

Контрактні зобов`язання

Непередбачені активи й

зобов’язання

021

022

023

024

025

041

042

За видами активів

Устаткування, прийняте для монтажу

Матеріали, прийняті для переробки

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Товари, прийняті на комісію

Майно в довірчому управлінні

За видами зобов`язань

Непередбачені активи

Непередбачені зобов`язання

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

05

06

07

08

Гарантії та забезпечення надані

Гарантії та забезпечення отримані

Списані активи

Бланки суворого обліку

071

072

За видами гарантій та забезпечень наданих

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Списана дебіторська заборгованість

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

За видами бланків

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Усі види діяльності

Начальник управління методології

бухгалтерського обліку В.М. Пархоменко


* Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат