На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аккредитивная форма расчетов

Реферати > Банківська справа > Аккредитивная форма расчетов

Як видно з наведених даних обсяг діяльності банку по акредитивним операціям майже постійно збільшувався. Максимального значення по цьому показнику банк досягнув в 1997 році: 31082246,36 грн На жаль обсяги трохи зменшилися в 1998 році. В таблиці 2.7 розрахована середня величина однієї акредитивної угоди. Більш наглядно середня величина акредитивної угоди зображена на рисунку 2.11. Як ми бачимо середнє величина однієї акредитивної угоди в 1995 році становить 81864,92 грн. В 1996 році цей показник зменшився до значення 71635,36 грн В 1997 році тенденція до зменшення зберігається і показник становить 65025 грн Таке зменшення значення показника може бути пов’язане з значним ростом кількості акредитивних угод в цей період. Іншими словами збільшилася кількість акредитивних операцій на порівняно невеликі суми. 1998 році середня величина однієї акредитивної угоди збільшилася до 74498,03. Це в значній

мірі пов’язано із зменшенням загальної кількості акредитивних операцій в цей період. Зробимо більш детальний аналіз факторів, що впливали на зміни обсягів діяльності банку по акредитивним операціям.

Аккредитивная форма расчетов

Рисунок 2.11 Середня величина однієї акредитивної угоди в період з 1995 по 1998 рока.

Для оцінки факторів, що визначають обсяги діяльності за акредитивними операціями я використовую метод ланцюгових підстановок. За допомогою даних методів розраховано вплив факторів: середньої величини однієї акредитивної операції, кількості акредитивних угод.

Метод ланцюгових підстановок дозволяє виявити вплив окремих факторів на зміну величини результативного показника шляхом поступової заміни базисної величини кожного факторного показника в обсязі результативного показника на фактичну в звітному періоді. Так – як розрахунок коефіцієнтів проводяться за допомогою кратних моделей, тобто

V=Kn*Cn, де

V – обсяг діяльності банку по акредитивних операціях;

Kn – кількість акредитивних операцій за певний період;

Сn – середня величина однієї акредитивної операції за відповідний період.

то для виявлення впливу того чи іншого показника використовується формула

Vс=К0*С1 - К0*С0 ;

Vк = К1*С1 - К0*С1 ; де,

Vс ¾ зміна обсягів діяльності банку по акредитивним операціям за рахунок середньої величини однієї акредитивної операції;

Vк ¾ зміна обсягів діяльності банку по акредитивним операціям за рахунок кількості акредитивних операцій.

Дані розрахунки наведені в таблиці 2.8 “Аналіз впливу факторів на обсяг акредитивних угод за допомогою методу ланцюгових підстановок ”.

Як бачимо з таблиці 2.8 на обсяги діяльності банку по акредитивним операціям впливали:

· По-перше, кількість акредитивних угод. Так за рахунок зміни кількості угод обсяг діяльності банку по акредитивним операціям змінився:

· в 1996 році збільшилися на 13395812,32 грн. При цьому за рахунок: імпортних акредитивних угод на 5372652,00 грн.; експортних акредитивних угод на 8023162,32 грн.;

· в 1997 році збільшилися на 11769637,22 грн При цьому за рахунок:

імпортних акредитивних угод на 4551793,40,00 грн.;

експортних акредитивних угод на 7217843,82 грн.;

· в 1998 році зменшилася на 7449803,42 грн При цьому за рахунок:

імпортних акредитивних угод на 521486,23грн.;

експортних акредитивних угод на 6928317,18грн.;

· По-друге, середня величина однієї акредитивної угоди. Так за рахунок зміни середньої величини однієї акредитивної угоди обсяг діяльності банку по акредитивним операціям змінився:

· в 1996 році зменшився на 1125251,6 грн. При цьому за рахунок:

імпортних акредитивних угод на 378493,72 грн.; експортних акредитивних угод на 746757,88 грн.;

· в 1997 році зменшився на 1963092,78 грн При цьому за рахунок:

імпортних акредитивних угод на 740290,88 грн.;

експортних акредитивних угод на 1222801,9 грн.;

· в 1998 році збільшилася на 4527814,00 грн При цьому за рахунок:

імпортних акредитивних угод на 1723979,39 грн.;

експортних акредитивних угод на 2803834,61 грн.;

Аккредитивная форма расчетов Таблиця 2.8

Аналіз впливу факторів на обсяг акредитивних угод за допомогою методу ланцюгових підстановок

Назва показника  

Рік  

     

Абсолютне відхилення  

 

1995  

1996  

1997  

1998  

1996 від 1995  

1997 від 1996  

1998 від 1997  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

Кількість імпортних акредитивних угод  

37  

112  

182  

175  

75  

70  

-7  

Кількість експортних акредитивних угод  

73  

185  

296  

203  

112  

111  

-93  

Загальна кількість акредитивних угод  

110  

297  

478  

378  

187  

181  

-100  

Обсяг діяльності по акредитивним операціям (грн.)  

9005141,2  

21275701,92  

31082246,36  

28160256,94  

12270560,72  

9806544,44  

-2921989,42  

Середня величина однієї акредитивної угоди  

81864,92  

71635,36  

65025,62  

74498,03423  

-10229,56  

-6609,74  

9472,414233  

Зміна обсягів діяльності за рахунок:  

             

- середнього величини однієї акредитивної угоди  

-  

-1125251,6  

-1963092,78  

4527814,003  

     

- по імпортним угодам  

-  

-378493,72  

-740290,88  

1723979,39  

     

- по експортним угодам  

-  

-746757,88  

-1222801,9  

2803834,61  

     

- кількості акредитивних угод  

-  

13395812,32  

11769637,22  

-7449803,42  

     

- по імпортним угодам  

-  

5372652,00  

4551793,40  

-521486,23  

     

- по експортним угодам  

-  

8023160,32  

7217843,82  

-6928317,18  

     

Загальна зміна обсягу діяльності  

 

12270560,72  

9806544,44  

-2921989,42  

     

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат