На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аккредитивная форма расчетов

Реферати > Банківська справа > Аккредитивная форма расчетов

Отже найбільш раціональним вважається метод попередження можливих несприятливих ситуацій за допомогою оптимального визначення для себе умов акредитива разом з партнером.

Підводячи результат під аналізом використання вітчизняними підприємствами акредитивної форми розрахунків по експортно-імпортних операціях, можна відзначити, що дана форма застосовується ними в даний час достатньо широко, але, на жаль, не завжди максимально ефективно. Як правило, мова йде про вірний вибір форми розрахунку, проте, умови виконання своїх зобов'язань визначаються з недостатнім ступенем урахування потенціалу захисту своїх інтересів.

.

Розділ 3

Перспективи розвитку акредитивної форми для розрахунків між суб’єктами господарської діяльності в міжнародній торгівлі.

3.1. Вдосконалення системи обслуговування клієнтів за допомогою акредитивів в КБ.

Розглядати використання документарних акредитивів як форми міжнародних розрахунків і посилення їх позицій у зазначеному аспекті необхідно, насамперед, у розрізі виконуваної ними функції захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Здійснення зовнішньої торгівлі пов'язано з ризиками. У більшості випадків проблематика ризиків зростає для експортера. Для нього ризики пов'язані з можливістю неплатоспроможності покупця.

Для імпортера ризики пов'язані з його власною зацікавленістю в бездоганному стані замовленого товару й одержанні його без затримок, що виникають у зв'язку з перебільшеними формальностями.

Нарешті, фірми, що виступають як комерсанти-посередники, несуть ризики як експортера, так і імпортера. Крім того, вони мають додаткові зобов’язання – повинні забезпечувати оплату постачальникам або надавати гарантію здійснення платежу до того, як їх заплатять замовники.

Ризики, тобто небезпека потерпіти збитки, можуть залежати як від самого контрагента за контрактом, так і від політичної й економічної ситуації в країні, або в "третіх країнах".

При наявності, в принципі, однакових видів ризиків, причини їх виникнення для покупця і продавця різноманітні. Інформація, наведена у таблицях 3.1 та 3.2 дає уявлення про різноманітні категорії ризику, а також найважливіші можливі причини збитків.

Таблиця № 3.1Ризик, пов’язаний з виконанням зобов’язань сторони за угодою

Види ризику  

Причини збитків  

 

Для

Експортера  

Для

імпортера  

1  

2  

3  

Дебіторський ризик  

Неплатоспроможність, небажання боржника платити  

Нездатність або небажання експортера повернути задаток  

1  

2  

3  

Виробничий ризик, відповідно

Ризик невиконання

Угоди  

Нездатність імпортера виконати угоду по технічних або фінансових причинах  

Нездатність експортера виконати угоду по технічних або фінансових причинах. Небажання експортера виконати угоду.  

Таблиця № 3.2Ризик, пов’язаний з економічною і/або політичною ситуацією в країні партнера за договором або у “третіх країнах”

Види ризику  

Причини збитків  

Для

Експортера  

Для

імпортера  

Політичний ризик  

Політичні події або заходи перешкоджають виконанню договору імпортером  

Політичні події або заходи перешкоджають виконанню договору експортером  

Ризик затримки переказу належних сум  

Відмова або нездатність держав або інших публічно-правових організацій здійснювати платежі в узгодженій валюті  

Перешкода платежу по гарантіях або поверненню задатку  

Валютний ризик  

Девальвація валюти угоди стосовно валюти експортера  

Ревальвація валюти угоди стосовно валюти імпортера  

Здійснюючи міжнародні комерційні операції необхідно старанно зважувати ступінь ризику.

Договір, укладений між резидентами країни зі стійкою економікою і стабільним законодавством, є звичайно достатньою гарантією того, що платіж і, відповідно, послуга будуть здійснені. Тому усередині країни при наявності вище зазначених умов у більшості випадків постачання проводяться по «відкритому рахунку»: продавець виписує рахунок-фактуру лише після того, як він поставив товар або зробив послугу.

У відношеннях із маловідомими закордонними партнерами договір про купівлю-продаж або договір підряду на виконання робіт або надання послуг є, звичайно, не завжди тією самою надійною і довгостроковою основою, як в операціях у середині країни. Простий договір з іноземними діловими партнерами лише тоді представляє достатню гарантію, коли між сторонами, що беруть участь вже давно існують відношення довіри або сильний альянс інтересів (наприклад, фінансова взаємозалежність). Крім того, у країні закордонного партнера повинні царювати стабільні політичні, правові й економічні відношення. Якщо ці передумови відсутні, то для обох сторін виникає потреба в додаткових гарантіях.

Чи може продавець і в якому обсязі вимагати забезпечення платежів або покупець забезпечення виконання контракту, у більшому ступені залежить від того, наскільки сильна його позиція на ринку і, відповідно, його позиція при переговорах.

Перераховані вище види ризиків, пов'язаних із стороною за договором, незважаючи на об'єктивність свого існування в міжнародній торгівлі, можуть бути істотно зменшені шляхом використання документарних форм розрахунків.

Документарний акредитив є по своїй суті обіцянкою банку виплатити бенефіціару за рахунок свого замовника визначену суму в узгодженій валюті, якщо бенефициар подасть у встановлений термін документи, передбачені в акредитиві.

Завдяки документарному акредитиву продавець не залежить більше від платоспроможності покупця і його готовності сплачувати, і він відразу ж після відвантаження товару може одержати ліквідні кошти.

Як інструмент забезпечення платежу документарний акредитив особливо важливий для зм'якшення зіткнення інтересів покупця і продавця:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат