На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аккредитивная форма расчетов

Реферати > Банківська справа > Аккредитивная форма расчетов

- Продавець бажає бути упевненим, що належна йому сума за постачання товару оплачується в правильній валюті.

- Покупець не хоче сплачувати за замовлений товар, перед тим, як товар дійсно не буде на шляху до нього.

Отже, використання даної форми розрахунків зменшує розмір ризику як для покупця, так і для продавця. Хоча для покупця використання документарного акредитива як форми розрахунків трохи дорожче - у переважній більшості випадків при відкритті акредитива заздалегідь бронюються кошти імпортера для наступної оплати документів, що надійшли від експортера.

Найбільшу по ступені захист від ризиків надає така форма акредитива як безвідкличний підтверджений акредитив. Її застосування при здійсненні міжнародних розрахунків здатне захистити контрагентів від політичного ризику і ризику затримки переказу відповідних сум. Існуючий на практиці такий вид ризику як валютний по своїй суті не залежить від застосування тієї або іншої форми розрахунків. Деякою мірою зменшити його розмір можна шляхом використання форм міжнародних розрахунків, що забезпечують найбільшу швидкість їх здійснення.

Для задоволення потреби в забезпеченні платежів і зобов'язань, по виконанню договорів, банки надають різноманітний інструментарій, що враховує різноманітні інтереси покупця і продавця. У кожному окремому випадку потрібно старанно перевіряти, які інструменти забезпечення необхідні і доцільні. На практиці в більшості випадків виникає баланс між інтересами обох сторін договору.

Документарний акредитив має свої специфічні переваги:

· Придатність у якості інструмента забезпечення при операціях практично з усіма країнами світу

· Завчасне розпорядження належною сумою для продавця

· Гнучкість у відношенні умов платежу при не високій надійності

· Придатність у якості засобу короткострокового фінансування

· Швидке і безперешкодне здійснення платежу, що дозволяє продавцю при певних обставинах надати привабливі знижки

· Висока міжнародна правова надійність

Таким чином, документарні форми розрахунків є класичними інструментами, наданими банками в розпорядження економіки для забезпечення і здійснення платежів у зовнішній торгівлі з наданням високої гарантії виконання зобов’язань сторонами за контрактом.

На сьогоднішній день існує багато видів розрахунків за допомогою документарного акредитиву та застосовуються різноманітні конструкції акредитивів. Детальний їх опис наведено у першому розділі даної роботи. Але ніщо не стоїть на місці – з’являються нові товари, послуги, які вимагають розробки специфічного підходу до виконання зобов’язань по угодам їх купівлі-продажу. Відповідно, удосконалюються методи здійснення розрахунків за надані товари та послуги. Міжнародна торгова палата постійно удосконалює та оновлює своє видання “Уніфікованих правил та звичаїв по документарним акредитивам”.

Комерційні банки є основною ланкою, що обслуговує міждержавний документообіг і рух коштів у процесі міжнародної торгівлі. Отже, якість зазначеного обслуговування має величезне значення для підвищення загальної ефективності зовнішньоторговельних операцій.

Здійснення вітчизняними підприємствами зовнішньоторговельних операцій, а банками - операцій у сфері міжнародних розрахунків на сучасному етапі поєднано цілим рядом різноманітних проблем.

Специфіка національного законодавства, що наділяє банки функцією органів нагляду за діяльністю своїх клієнтів, тим самим блокує розвиток нормальних умов співробітництва між ними. Це, у свою чергу, знижує ефективність зазначеного співробітництва, що ставить у невигідне положення як клієнтів банків, так і самі банки. Перегляд існуючого положення є об'єктивно необхідним.

Однієї з основних проблем, що супроводжують активної зовнішньоекономічної діяльності підприємств, є її підвищена ризикованість. Зазначені ризики можуть бути пов'язані як із стороною за договором (дебіторський ризик; виробничий ризик, відповідно ризик невиконання договору), так і ризики, пов'язані з економічної і/або політичною ситуацією в країні партнера за договором або в «третіх країнах» (політичний ризик; ризик затримки перекладу належних сум; валютний ризик). Документарний акредитив, як форма розрахунків є класичними інструментами, наданими банкам в розпорядження економіки для забезпечення і виробництва платежів у зовнішній торгівлі.

В перспективі, з подальшим розвитком інтеграції країн третього світу у міжнародну торгівлю, акредитивна форма розрахунків буде використовуватись ще ширше в географічному масштабі. Це у свою чергу, полегшить та уніфікує здійснення розрахунків між партнерами у міжнародній торгівлі, забезпечить додатковий захист від ризиків у торгівлі з країнами, які на даний час не користуються розрахунками з допомогою документарного акредитиву, розширить рамки міжнародної торгівлі та покращить загальну кооперацію між державами-учасниками міжнародної торгівлі, що повинно неодмінно привести до налагодження дружніх стосунків між ними.

3.1. Вдосконалення системи обслуговування клієнтів за допомогою акредитивів в КБ.

Зміст

Вступ  

 
   

Розділ 1. Теоретичні засади акредитивної форми розрахунків  

 

1.1 Сутність переваги та недоліки акредитивної форми розрахунків  

 

1.2 Організація акредитивних форм розрахунків  

 
   

Розділ 2. Аналіз акредитивної форми розрахунків в комерційному банку.  

 

2.1 Механізм обслуговування клієнтів за допомогою акредитивної форми міжнародних розрахунків.  

 

2.2 Аналіз обсягів та структури платежів за акредитивною формою розрахунків.  

 

2.3 Дослідження тарифів банку “Фінанси та кредит” за акредитивною формою розрахунків.  

 
   

Розділ 3. Перспективи розвитку акредитивної форми розрахунків для розрахунків між суб’єктами господарської діяльності в міжнародній торгівлі.  

 

3.1. Вдосконалення системи обслуговування клієнтів за допомогою акредитивів в КБ.  

 

3.2 Банківська гарантія, як інструмент забезпечення розрахунків по зовнішньоекономічним операціям  

 

3.2 Розробка програм розширення спектру використання акредитивної форми розрахунків в зовнішньоекономічній діяльності клієнтів банку.  

 
   

Розділ 4. Програмне забезпечення, що використовується в баку при проведенні акредитивної форми розрахунків  

 

4.1. Опис формату МТ100 автоматизованої міжбанківської системи SWIFT  

 

4.2. Описання макросу Excel для аналізу обсягів акредитивних операцій у комерційному банку  

 
   

Висновки та пропозиції  

 

Перелік використаної літератури  

 
   

Додатки  

 
   
   

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат