На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз діяльності комерційного банку

Реферати > Банківська справа > Аналіз діяльності комерційного банку

Доходи від платних послуг, зокрема від здійснення інкасації виручки клієнтів за звітний рік в читому вигляді складають 7,65 тис.руб. Це на 10,94 тис.руб. меньше , ніж за попередній рік. Це обумовлюється тим, що кількість клієнтів, які уклали договір на інкасацію збільшилася, але відсотки за надану послугу не виправдовують себе.

Доходи від курсової різниці в наслідок купівлі-продажу іноземної валюти порівнянно з попереднім роком зменшилися на 17,22 тис. руб., в наслідок чого чисті доходи від курсової різниці в результаті купівлі-продажу іноземної валюти за звітний рік зменшилися на 19,14 тис.руб., порівняно з попереднім роком.

В цілому витрати зменьшилися, але це все відбулося при одночасному збільшенні витрат на робітників. Причиною тому є збільшення штатного розкладу.

Таблиця 2.3.

Динаміка, склад і структура високоліквідних активів філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.

Показник  

На початок 2001 року  

На кінець 2001 року  

Відхилення  

Тис. руб.  

У % до підсумку  

Тис. руб.  

У % до підсумку  

Тис. руб.  

В % до бази  

За пп структури  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

1. Грошові кошти  

55,37

13,5

375,12

13

-140,25

72,8

-0,5

2. Кошти в ПРБ

880,39

23,1

597,94

20,6

-282,45

67,9

-2,5

3. Кошти в інших банках

1 203,78

31,7

960,62

33,2

-243,16

79,8

1,5

3.1. Залишки на кореспондентських рахунках

1 037,78

27,3

881,92

30,5

-155,9

85

3,2

3.2. Депозити

166

4,4

79

2,7

-87

47,6

-1,7

Разом  

3 803,32  

100  

2 894,60  

100  

-908,72  

76,1  

-  

Таблиця2.4.

Динаміка доходів і витрат філії ПРАК АПБ в м.Рибниця.

Доходи

2001 рiк

2000 рiк

Вiдхилення

Витрати

2001 рiк

2000 рiк

Вiдхилення

Тис.руб

% до підс.

Тис.руб

% до підс

Тис.руб

% до підс

Тис.руб

% до підс.

Тис.руб

% до підс.

Тис.руб

% до підс.

1

Процентні доходи

391,95

31,1

220,15

19,3

171,8

11,8

Проц. Витрати

69,36

10,4

41,94

5,9

27,42

4,5

2

Комісійні доходи

281,41

22,4

252,62

22,1

28,79

0,3

Коміс.витрати

27,32

4,1

61,55

8,6

-34,23

-4,5

3

Дисконт, отрим.від операцій з цінними паперами

-

-

3,99

0,3

-3,99

-0,3

Дисконт, сплач. по операціям з цін. Паперами

16,00

2,4

0,07

-

15,93

2,4

4

Доходи по лізинг. Операціям

-

-

-

-

-

-

Витрати по лізинг. Операц.

-

-

-

-

-

-

5

Доходи по інкасіції

119,45

9,5

103,96

9,1

15,49

0,4

Витрати по инкас.

111,80

16,7

85,37

11,9

26,43

4,8

6

Доходи від платних послуг

29,04

2,3

34,87

3,0

-5,83

-0,7

Витрати по охороні

7,57

1,1

6,80

0,9

0,77

0,2

7

Відшкодування клієнтами телеграфн. Та інш.збитків

0,64

0,1

17,53

1,5

-16,89

-1,4

Амортизація

44,98

6,7

36,13

5,0

8,85

1,7

8

Повернення коштів з фонду ризику

1,10

0,1

69,61

6,1

-68,51

-6,00

Відрахування коштів в фонд ризику

1,10

0,1

128,79

18,0

-127,69

-17,9

9

Відшкодування філіями управлінських збитків

-

-

-

-

-

-

Відшкодування філіями управлінських збитків

4,2

0,6

4,2

0,6

-

-

10

Курсові різниці в наслідок купівлі-продажу ін.валюти

405,94

32,2

423,16

37,0

-17,22

-4,8

Курсові різниці в наслідок купівлі-продажу ін.валюти

1,92

0,3

-

-

1,92

0,3

11

Штрафи, пені та неустойкі

-

-

12,14

1,1

-12,14

-1,1

Аренда

9,21

1,4

8,96

1,3

0,25

0,1

12

             

Комунальні пл.

15,19

2,3

12,53

1,7

2,66

0,6

13

             

Затрати на ремонт ОЗ

1,89

0,3

6,30

0,9

-4,41

-0,6

14

             

Послуги зв’язку

16,58

2,5

18,80

2,6

-2,22

-0,1

15

             

Затрати по робітникам

318,44

47,5

282,21

39,4

36,23

8,1

16

             

Затрати на канц.товари

19,90

3,0

15,24

2,1

4,66

0,9

17

             

Податки

2,62

0,4

3,97

0,6

-1,35

-0,2

18

Інші доходи (не враховані раніше)

29,52

2,3

5,45

0,5

24,07

1,8

Інші витрати

1,65

0,2

3,53

0,5

-1,88

-,3

 

РАЗОМ:

1 259,05

100

1 143,48

100

115,57

-

РАЗОМ:

669,73

100

716,39

100

-46,66

-

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат