На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Анализ прибыли

Реферати > Банківська справа > Анализ прибыли

Анализ прибыли

Автор: -- от 3-01-2013, 19:54

Звіт про прибутки та збитки АКБ Укрсоцбанк за станом на 01.01.2000 та на 01.01.2001 (тис.)

-

01-01-2000  

01-01-2001  

1.1 Процентний дохід

237342

256 207  

1.2 Процентні витрати

-116724

104 350  

1. Чистий процентний дохід  

120618  

151 857  

2.1 Комісійний дохід

84245

111 009  

2.2 Комісійні витрати

-5320

6 727  

2. Чистий комісійний дохід  

78925  

104 282  

3. Дивідентний дохід

1

0  

4. Чистий торговельний дохід

60705

14 558  

5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів

-924

218  

6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компаніі й дочірні уcтанови та інших інвестицій

0

1  

7. Інший операційний дохід

4613

3 667  

8. Операційний дохід  

263938  

274 583  

9. Загальноадміністративні витрати

-75866

80 201  

10. Витрати на персонал

-73635

91 291  

11. Прибуток від операцій  

114437  

103 091  

12. Витрати на безадійні та сумнівні борги

-61843

98 032  

13. Прибуток до оподаткування  

52594  

5 059  

14. Податок на прибуток

-28627

1 012  

15. Прибуток після оподаткування  

23697  

4 046  

16. Непередбачені доходи/ витрати

-4652

794  

17. Чистий прибуток/ збиток банку  

19315  

4 840  

Заступник голови Правління

 

Л.С.Кузьміна  

Головний бухгалтер - начальник управління бухгалтерського обл іку та звітності

 

І.О.Чорна  

     

Баланс АКБ "Укрсоцбанк"

станом на 01.01.2000 та на 01.01.2001 (тис.)

-

01-01-2000 р.  

01-01-2001р.  

АКТИВИ  

   

1. Кошти та залишки в НБУ  

145760  

175285

2. Казначейськi та інші цiннi папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ  

47539  

37463

3. Кошти в iнших банках  

161620

379755

4. Цінні папери на продаж  

649793

11646

5. Кредити та заборгованість клієнтів  

2997

834493

6. Iнвестицiйнi цiннi папери  

1513

10540

7. Довгостроковi інвестиції доасоцiйованих компанiй і дочiрнiх установ  

620

383

8. Основнi засоби та нематерiальнi активи  

200294

216124

9. Нарахованi доходи до отримання  

8972

5630

10. Iншi активи  

21016

34613

11. Усього активiв  

1240124

1705932

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

   

12. Кошти банкiв  

29843

102188

13. Кошти клiєнтiв  

862287

1259746

14. Iншi депозити  

1844

1922

15. Борговi цiннi папери, емітованібанком  

-

1668

16. Нарахованi витрати до сплати  

2051

3537

17. Iншi зобов'язання  

15284

3542

18. Усього зобов'язань  

911309

1372603

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ  

   

19. Статутний капітал  

48601

48601

20. Капiталiзованi дивiденди  

-

0

21. Акції, викуплені у акціонерів  

-

-408

22. Емiсiйнi рiзницi  

329

329

23. Резерви  

61592

14733

24. Результати переоцінки  

31408

29237

25. Нерозподiлений прибуток  

186971

240837

26. Акції, викуплені у акціонерів  

-86

-  

27. Усього власного капіталу  

328815

333329

28. Усього пасивів  

1240124

1705932

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат