На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Анализ прибыли

Реферати > Банківська справа > Анализ прибыли

ВИСНОВКИ

Розглядаючи таку цікаву і складну тему у банківській діяльності як оцінка фінансового стану комерційного банку, у курсовій роботі ми намагались вивчити і проаналізувати теоретичні аспекти і прослідкувати їх практичне застосування у діяльності одного з відділень Укрсоцбанку.

Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами, ми прагнули якнайповніше виявити різні тенденції і спрогнозувати на майбутнє діяльність банку.

У своїй роботі ми не претендуємо на вичерпність, тому що така тема є дуже багатогранна, зачіпає багато аспектів банківської діяльності, які тут не були розглянуті. Але ми старались висвітлити один бік цієї глибокої теми, аналізуючи фінансовий стан Укрсоцбанку і порівнюючи дані з даними минулих років та загальноукраїнською банківською статистикою.

У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку. У другому розділі ми охарактеризували діяльність Укрсоцбанку, провели аналіз активів і пасивів. У третьому розділі ми провели аналіз доходів, витрат та прибутку, їх динаміку за 2000 – 2001 роки, а також проаналізували їх структуру.

Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певні періоди. Завдяки проведеному аналізу легше буде передбачити, які фактори можуть вплинути на розмір доходів, витрат і можливо уникнути негативного впливу деяких факторів на кінцевий результат діяльності банку – прибуток.

Також для українських банків зараз актуально забезпечити ринкову дисципліну. Дотримання її має бути обов’язкове всіма суб’єктами ринку. Адже тільки діючи за правилами, які встановлено, можливо стабілізувати банківську діяльність і сприяти економічному зростанню. Адже банки - “кровоносні судини” економічного організму.

Життєздатність і процвітання економіки не може бути без добре налагодженої банківської системи, яка буде обов’язково працювати прибутково та надійно з постійним ростом прибутків, як це ми мали можливість бачити на прикладі роботи АКБ „Укрсоцбанк”.

Список використаної літератури

1. Банки и банковские операции: Учебник/ Под ред. Проф. Е. Ф. Жукова.- М: Банки и биржи, Юнити, 1998.

2. Банковский портфель. М.: изд-во Соминтек, 1994-1995. -.1-2,3

3. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции.- М. Все для Вас, 1993.

4. Банки и банковское дело/ Под ред. Балабанова И.Т. СПб: Питер, 2000.

5. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Кроливицкой Л.П., Белоглазовой Е.Н. М.: Финансы и статистика, 2000.

6. Банківська енциклопедія/ За ред. Д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. –К: Ельтон, 1993.

7. Банковское дело: Справ. пособие/ Под ред. Ю.А. Бабичевой . – М.: Экономика, 1994.

8. Банковское дело. Под редакцией Лаврушина О.И. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992 г.

9. Банковское дело и финансирование инвестиций. Том 1: Теория и концепции. Часть 1. Под ред. Н. Брука. Институт Экономического развития Всемирного банка, 1995 г.

10. Банковское дело и финансирование инвестиций. Том 2: Политика и стратегия. Часть 1. Под ред. Н. Брука. Институт Экономического развития Всемирного банка, 1995 г.

11. Бор М.3., Пятенко В.В. Стратегическое управление банковской деятельностью. - М.: "Приор", 1995 г.

12. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996 г.

13. Винсент Дж. Лав. Пособия Эрнст энд Янг. "Как анализировать финансовую отчетность.” / пер. с англ. с дополнениями. - М.: "Джон Уайли энд Санз", 1996 г.

14. Веселовский А. “Совершенствование надзора за деятельностью коммерческих банков”: Вестник НБУ, февраль 1997 г.

15. Долан Эдвин Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. - Санкт-Петербург: "Санкт-Петербург оркестр", 1994 г.

16. Закон Украины “О банках и банковской деятельности“ № 878-12 от 20 марта 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины, 1991, № 25.

17. Закон Украины “О залоге“ № 2654-XII от 2 октября 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 48.

18. Закон Украины “О ценных бумагах и фондовой бирже“ № 636-12 от 27 апреля 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины, 1991, № 26.

19. Закон Украины “Об информации“ № 2657 от 2 октября 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 48.

20. Закон Украины “О собственности“ № 697-12 от 7 февраля 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 16.

21. Закон Украины “О предприятиях в Украине“ № 888-12 от 27 марта 1991 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1991, № 24.

22. Закон Украины “Об ограничении монополизма и недопущения недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности“ № 2132-XII от 18 февраля 1992 г. // Ведомости Верховного Совета Украины 1992, № 15.

23. Основы банковского дела/ Под ред. Мороза А.Н. Либра: К, 1994.

24. Положение Национального банка Украины “О кредитовании“, утверждено постановлением Правления НБУ № 246 от 28 сентября 1995 г.

25. Рекомендации по поводу оценки коммерческими банками кредитоспособности и финансовой стабильности заемщика. Национальный банк Украины. № 23011/79 от 02.06.94 г.

26. Савлук М.І., Мороз А.И., Коряк А.А. Вступ до банківської справи – К.: Либра, 1998.

27. Степаненко А. “Системная перестройка банковских учреждений и работа с проблемными банками”: Банковское дело, январь 1997 г.

28. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 2000.

29. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. М: Финансы и статистика, 2000.

30. Ширинская Е.Б. Операции коммерческого банка, российский и зарубежный опыт. –М: Финансы и статистика, 1993.

Вернуться00

Категория: Банковское дело

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат