На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Анализ прибыли

Реферати > Банківська справа > Анализ прибыли

Кількість трансакцій у 1999р. склала 71 696, а в 2000р. - 120 289. Темпи росту кількості трансакцій по виплатах і відправленню грошових переказів за 2000р. мають позитивну динаміку, і за минулий рік приріст кількості трансакцій склав 48 593 (68%).

Операції з пластиковими картками

У 2000 році банк активно працював над тим, щоб запропонувати своїм клієнтам більше нових послуг на вигідних для них умовах. Була розпочата робота по реалізації програми розвитку операцій з картками міжнародних платіжних систем VISA International та Europay International. Плани розвитку Банку у цьому напрямку досить амбіційні, але для цього є всі підстави. У 2000 році АКБ "УКРСОЦБАНК" вийшов на п'яте місце за обсягами видачі готівки. Це як перша умова, а інша - це наша розгалужена філіальна мережа. Банк планує емітувати декілька десятків тисяч карток VISA , більшу частину з яких будуть складати VISA Electron. Це є основною базою для реалізації зарплатних проектів. Саме 2000 рік став стартовим для розвитку карткового бізнесу в АКБ "УКРСОЦБАНК". Ми все підготували, щоб у 2001 році встановити, щонайменше, 30 банкоматів та 500 POS - терміналів.

Вкладні операції

Безумовне виконання своїх зобов'язань перед вкладниками-приватними особами дозволило Банку істотно збільшити обсяги залучених коштів. Висока конкурентність на цьому сегменті ринку банківських послуг сприяла розширенню асортименту депозитних продуктів для фізичних осіб. Протягом звітного року було впроваджено 14 нових видів вкладів в національній та іноземній валютах, які надають клієнтам можливості вибору найбільш оптимальних і привабливих умов заощадження та примноження власних коштів. На кінець звітного періоду загальні обсяги зобов'язань Банку за залученими коштами населення склали 242 млн. грн. , тобто зросли за рік на 28,3%. При цьому кошти на рахунках до запитання зросли на 84,5%, кошти на строкових рахунках приватних клієнтів зросли на 23,4%. Розмір середнього вкладу приватних клієнтів зріс за звітний рік на 20,7% . За рік вкладення приватних клієнтів у депозити до запитання в національній валюті зросли на 227%, в іноземній - на 1 50 %, строкові депозити в національній та іноземній валюті збільшилися на 123%. Це свідчить, що Банк і надалі підтримує свій імідж фінансово стійкого та надійного Банку серед своїх приватних вкладників.

Розвиток інформаційних систем

Завдяки вкладанню великих коштів у розвиток Банку, впровадженню передових програмних продуктів і технічних заходів наші клієнти мають можливість у будь-якому місці отримати повний спектр банківських послуг. Головне завдання банківських технологій забезпечити клієнту максимальну оперативність та зручність. Так, в рамках єдиної стратегії розвитку АКБ "УКРСОЦБАНК", одним з ключових моментів визначена програма довгострокового інформаційного переоснащення Банку. У 2000 році розпочато роботу по уніфікації апаратного та програмного забезпечення. Банк заключив угоду з фірмою IBM на поставку комп'ютерної техніки (що займає друге місце серед контрактів фірми IBM i його контрагентами.) Протягом року запущена у промислову експлуатацію Внутрішня Платіжна Система. Цей інструмент дозволяє прискорити проходження безготівкових розрахунків всередині Банку, одночасно забезпечуючи процедуру безпеки. У 2000 році було також здійснено перехід на систему банківського обслуговування населення "СБОН+", підключено до системи "Клієнт-Банк" Центрального апарату - 98 клієнтів, по філіям - більш ЗООО клієнтів, розроблено програмне забезпечення задачі "Операції банку з векселями".

У Запорізькій обласній філії працює пілотний проект АБС "Профікс-Банк". Проведення даної роботи дозволить скоротити внутрішні недоліки Банку при обслуговуванні клієнтів. Це, перш за все, повинно позитивно відобразитись на тарифній політиці Банку. Для поліпшення матеріально-технічної бази у 2000 році придбано 146 серверів та 3000 робочих станцій фірми IBM. Проводяться роботи по модернізації локальної та телефонної мережі Центрального апарату та філій Банку. У 2000 році Банк будував лише фундамент інформаційної системи. Але результати проведеної роботи доводять, що, взявши курс на освоєння та впровадження самих сучасних банківських технологій, АКБ "УКРСОЦБАНК" за технічними можливостями та рівнем послуг впевнено йде до рівня світової банківської системи.

2.3. Діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК" на ринку цінних паперів

АКБ "УКРСОЦБАНК" є на сьогоднішній день одним із провідних в Україні незалежних реєстраторів цінних паперів. Мережа підрозділів Банку, які здійснюють ведення реєстрів власників цінних паперів, включає головний офіс та 17 філій Банку. Послуги незалежного реєстратора надаються 311 емітентам. Загальна кількість зареєстрованих Банком акціонерів - власників іменних цінних паперів перевищує 130 тисяч.

Зберігач цінних паперів АКБ "УКРСОЦБАНК" на сьогоднішній день обслуговує більше 19 тисяч рахунків клієнтів у цінних паперах. На даних рахунках обліковуються цінні папери 21 емітента. У 2000 році АКБ "УКРСОЦБАНК" розпочав операції з випуску фінансових векселів банку. Станом на 01.01.2001 року випущено векселів на загальну суму 6801,6 тис. грн. Протягом поточного року Банком здійснювалися заходи по випуску ощадних сертифікатів АКБ "УКРСОЦБАНК" на пред'явника, номінованих як у національній, так і в іноземній валюті. Зазначені операції будуть здійснюватися всіма установами банку з початку 2001 року.

Банк, маючи ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на право здійснення діяльності торговця цінними паперами, активно приймає участь у здійсненні угод з цінними паперами за рахунок та за дорученням клієнтів. Так, у 2000 році було укладено та виконано більше 4 000 комісійних угод з цінними паперами на загальну суму більш як 20 млн. гривень.

2.4. Міжнародна діяльність АКБ "УКРСОЦБАНК"

АКБ "УКРСОЦБАНК" вважає співробітництво зі своїми іноземними партнерами однією з умов успішного розвитку. Маючи велику кількість клієнтів - експортерів та імпортерів, Банк намагається всіляко сприяти їхній зовнішньоторговій діяльності, здійснюючи пре-експортне та пост-експортне фінансування, надаючи послуги з проведення розрахунків і пошуку іноземних партнерів, допомогу і консультації щодо укладання зовнішньоторгових контрактів та оформлення відповідних документів. Кваліфіковані спеціалісти відділу документарних операцій допомагають клієнтам структурувати трансакції із використанням акредитивів, інкасо, банківських гарантій таким чином, щоб забезпечити їм найбільшу захищеність та сприятливі фінансові умови. Кількість акредитивів та інкасо, оброблених банком у другій половині 2000 p., зросла порівняно із першою половиною року на 35%. Виходячи із потреб своїх клієнтів, Банк зацікавлений у розвитку співробітництва у сфері фінансування торгівлі із банками-кореспондентами, з якими вже налагоджені добрі стосунки, а також у пошуку нових іноземних партнерів. Беручи до уваги стабільні фінансові показники Банку, а також оптимістичні показники розвитку економіки у 2000 - на початку 2001 pp., він розраховує на встановлення кредитних ліній з боку іноземних банків та інших фінансових інститутів, a також міжнародних організацій. Банком вже розпочато роботу по приєднанню до програми Європейського банку реконструкції і розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, на черзі -нова програма ЄБРР сприяння торгівлі для банків у Центральній і Східній Європі та СНД, програми Світового банку, Німецько-українського фонду та іноземних державних та приватних фінансових інститутів. Ще одним перспективним напрямком міжнародної діяльності є співробітництво із іноземними банками та інвестиційними компаніями у галузі проектного фінансування. Банком ведеться активна робота на пошук та аналіз перспективних проектів українських компаній, що бажають залучити фінансування або знайти інвестора, з метою залучення іноземних фінансових установ до участі у цих проектах.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат