На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Анализ прибыли

Реферати > Банківська справа > Анализ прибыли

3. Аналіз доходів, витрат та прибутку АКБ “Укрсоцбанк”

3.1. Структурний аналіз доходів комерційного банку

Як основні способи оцінки доходів і витрат комерційного банку виділяються структурний аналіз, аналіз динаміки доходів і витрат, включаючи окремі їхні види, розрахунок фінансових коефіцієнтів, що характеризують відносний рівень доходів і витрат. Сукупність прийомів дозволяє дати кількісну і якісну оцінку доходів і витрат банку.

Метою структурного аналізу доходів банку є виявлення основних їхніх видів для оцінки стабільності джерел доходу і збереження їх у майбутньому. Аналіз проводиться на основі фактичних даних за минулі роки. У закордонній практиці береться період тривалістю як мінімум три роки.

За даними Звіту про прибутки та збитки АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000. Спочатку розглянемо структуру доходів комерційного банку, у вигляді діаграми (рис 3.1.1.)

Анализ прибыли Рис. 3.1.1. Структура доходів АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000р.

Для оцінки стабільності доходи поділяються на дві групи. До першої групи відносяться операційні доходи - процентний доход і безпроцентний дохід у виді комісій за банківські послуги, що по природі є стабільними. В нашому випадку вони займають найбільшу частку в структурі доходів банку: 45,38% - чистий процентний дохід та 26,69% - комісійний дохід.

До другої групи відносяться доходи від операцій на ринку, тобто доходи спекулятивного характеру, а також доходи від переоцінки активів і неординарні, що носять разовий характер, є нестабільними. За цей період їх питома вага склала: дивідендний дохід 0,0004%; чистий торговельний дохід 22,84%; прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів 0,35%; інший операційний дохід 1,74%.

Ми бачимо, що їх вага не значна, крім торгівельного доходу. Небажано, щоб ця друга група надходжень засобів визначала розмір і темпи росту загального доходу банку, тому що вони не стабільні.

Тепер розглянемо структуру активів банку на 01.01.2001р. (рис 3.1.2)

Анализ прибылиРис. 3.1.2. Структура доходів АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2001р.

Тепер розрахуємо динаміку зміни доходів по періодам, що дасть нам змогу оцінити структуру доходів та тенденцію її зміни. Данні наведенні в Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Динаміка структури доходів за 01.01.2000 – 01.01.2001 ( %)

Показники

01.01.2000

01.01.2001

Динаміка

1. Чистий процентний дохід

45,38

55,3

9,92

2. Чистий комісійний дохід

29,69

37,98

8,29

3. Дивідентний дохід

0,0004

0

-0,0004

4. Чистий торговельний дохід

22,84

5,3

-17,54

5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів

0,35

0,08

-0,27

6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компаніі й дочірні уcтанови та інших інвестицій

0

0,0004

0,0004  

7. Інший операційний дохід

1,74

1,34

-0,40

З таблиці 3.1 ми можемо простежити позитивне збільшення чистого процентного та комісійного доходів, відповідно на 9,92% та 8,29%, і зменшення нестабільних доходів.

Ми виявили що стабільні доходи займають значну вагу в структурі доходів комерційного банку та продовжується тенденція їх росту. Тепер необхідно намагатися зберегти їх подальший зріст, за рахунок введення нових послуг клієнтам та подальшого розгалуження філіальної мережі банку.

3.2. Структурний аналіз витрат комерційного банку

Структурний аналіз витрат банку виробляється для виявлення основних видів витрат, темпів і факторів їхнього росту.

На основі загальних висновків структурного аналізу виробляється більш заглиблене дослідження основних видів доходів і витрат банку.

Наприклад, при аналізі процентного доходу вивчається його структура в розрізі джерел (внутрішні кредити, міжбанківські кредити, цінні папери, лізингові та інші операції), вплив на його розмір обсягу виданих позичок і процентних ставок, відносний рівень процентного доходу по окремих видах операцій, динаміка процентної маржі. Тенденція падіння процентної маржі є одним з показників того, що банк вступив на шлях банкрутства.

Аналіз непроцентного доходу включає такі елементи, як вивчення його структури в розрізі окремих видів некредитних послуг, імовірності збереження і зміцнення позицій банку на ринку цих послуг, співвідношення собівартості і ціни послуг, причин зміни величини елементів непроцентного доходу . /8/

Особлива увага при детальному аналізі витрат приділяється співвідношенню процентних і непроцентних витрат до частки витрат, зв'язаних з витратами по забезпеченню функціонування банку, включаючи адміністративно-господарські витрати, витрати, зв'язані з покриттям ризиків, причинами зміни величини окремих видів витрат.

З початку розглянемо питому вагу всіх витрат у загальній структурі витрат на 01.01.2000р. (Рис 3.2.1.) та на 01.01.2001р. (Рис 3.2.2.). Розрахуємо динаміку та отримані данні зведемо в таблицю 3.2.

Анализ прибыли

Рис. 3.2.1. Структура витрат АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2000р.

Анализ прибыли

Рис. 3.2.2. Структура витрат АКБ “Укрсоцбанк” на 01.01.2001р.

Таблиця 3.2.

Динаміка структури витрат за 2000-2001рр. (%)

Показники  

01.01.00  

01.01.01

Динаміка

1. Процентні витрати

34

27

-7

2. Комісійні витрати

2

2

0

3. Загальноадміністративні витрати

23

21

-2

4. Витрати на персонал

22

24

2

5. Витрати на безадійні та сумнівні борги

19

26

7

Разом

100

100

0

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат