На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Анализ прибыли

Реферати > Банківська справа > Анализ прибыли

З даної таблиці ми бачимо, що в структурі витрат переважають процентні витрати, які є стабільними, але в 2001 році порівняно з 2000 вони зменшились на 7%. Але збільшились на 7% витрати на безнадійні та сумнівні борги, що свідчить про неповернення кредитів або їх просрочку. Потрібно поліпшити контроль за видачею кредитів. Комісійні витрати не змінились в загалі, в той час як загально адміністративні витрати в структурі зменшились на 2%, а витрати на персонал збільшились на 2%.

Необхідне подальше зменшення загально адміністративних витрат та зменшення витрат на персонал, що буде сприяти збільшенню прибутку та загального поліпшення стану комерційного банку.

3.3 Аналіз динаміки доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк

За даними звіту про прибутки та збитки, розрахуємо динаміку зміни доходів та витрат АКБ “Укрсоцбанк” за 2000-2001рр. Данні зведені в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Динаміка доходів та витрат (тис.грн)

Показники

Період  

Динаміка

Динаміка у відсотках

-

01.01.00  

01.01.01  

-

-

1.1 Процентний дохід

237342

256 207

18865

7,95

1.2 Процентні витрати

116724

104 350

-12374

-10,60

1. Чистий процентний дохід  

120618  

151 857  

31239  

25,90  

2.1 Комісійний дохід

84245

111 009

26764

31,77

2.2 Комісійні витрати

5320

6 727

1407

26,45

2. Чистий комісійний дохід  

78925  

104 282  

25357  

32,13  

3. Дивідентний дохід

1

0

-1

-100,00

4. Чистий торговельний дохід

60705

14 558

-46147

-76,02

5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів

924

218

-706

-76,41

6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компаніі й дочірні уcтанови та інших інвестицій

0

1

1

100

7. Інший операційний дохід

4613

3 667

-946

-20,51

8. Операційний дохід  

263938  

274 583  

10645  

4,03  

9. Загальноадміністративні витрати

75866

80 201

4335

5,71

10. Витрати на персонал

73635

91 291

17656

23,98

11. Прибуток від операцій  

114437  

103 091  

-11346  

-9,91  

12. Витрати на безадійні та сумнівні борги

61843

98 032

36189

58,52

13. Прибуток до оподаткування  

52594  

5 059  

-47535  

-90,38  

14. Податок на прибуток

28627

1 012

-27615

-96,46

15. Прибуток після оподаткування  

23697  

4 046  

-19651  

-82,93  

16. Непередбачені доходи/ витрати

4652

794

-3858

-82,93

17. Чистий прибуток/ збиток банку  

19315  

4 840  

-14475  

-74,94  

Як видно з таблиці 3.3. чистий прибуток комерційного банку зменшився на 14475 тис.грн(74,94 %) хоча майже по всіх видах операційних доходів помітне збільшення, про що свідчить загальний підсумок операційних доходів та його динаміка. В 2001 році операційні доходи зросли на 10645тис.грн(4,03%) загалом за рахунок операційних та комісійних доходів.

Зменшення ж чистого прибутку було зумовлено зміною загально адміністративних витрати, які зросли в порівнянні з 2000 роком на 4335 тис.грн (5,71%); витрати на персонал 17656 тис.грн. (23,97%) та витрати на безнадійні та сумнівні борги зросли на 36189 тис.грн. (58,52%). Саме за рахунок цих витрат та податків прибуток зменшився з 19315 тис грн. в 2000 році до 4840 тис.грн в 2001 році.

Виходячи з цього можна зробити висновки, що процентні та комісійні доходи основні й найбільш стабільні джерела формування доходів банку. Які було збільшено завдяки розширенню пропонуємих послуг клієнтам. В свою чергу прибуток від інвестиційних паперів та торгівельний дохід мають нестабільний характер, і на їх розмір потрібно звернути увагу, так як їх питома вага не бажана в структурі доходів комерційного банку.

Прослідивши динаміку витрат можливо зробити висновки, що операційні витрати відносно стабільні, але значно вплинув на прибуток зріст адміністративних витрат комерційного банку, що було зумовлено розширенням кадрового апарату та відкриттям нових філіалів банку.

Загальна динаміка свідчить, що в наступні роки очікується подальший зріст процентних та комісійних доходів.

Капітал Банку на 1 січня 2001 року склав 333,3 млн.грн., в т.ч. статутний - 48,6 млн.грн. Загальна сума капіталу збільшилась за рік на 4,5 млн.грн. за рахунок прибутку. У 2000 році Банк проводив стабільну діяльність, зберігаючи при цьому темпи росту прибутку. Прибуток Банку, скоригований на суму сформованих резервів під кредитні операції, зріс порівняно з минулим роком на 24,6 млн. грн., або на 30%, та склав 105,9 млн. грн. При цьому чистий прибуток отримано в розмірі 4,84 млн. грн. Сума процентних доходів, отриманих у 2000 році, зросла порівняно з минулим роком на 7,6 млн. грн. Намагаючись максимально знизити ризик від проведення активних операцій, Банк дотримується політики збільшення питомої ваги комісійних доходів у їх загальній сумі. У 2000 році комісійні операції забезпечили Банку 25% доходів, проти 18,9% - у минулому році.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат