На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

План рахунків


В новій редакції, в основному, відображено зміни та доповнення до Внутрішнього плану аналітичних рахунків, що були внесені протягом 2003 року постійно діючою Комісією з уточнення діючих та запровадження нових параметрів аналітичного обліку (в тексті всі зміни виділені блакитним кольором). Крім цього:

1. Згідно з п.4 Постанови Національного банку України від 20.08.2003р. №356 "Про затвердження Змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України" внесені зміни до Внутрішнього плану аналітичних рахунків АКБ "Укрсоцбанк" в частині рахунків 14, 30, 31, 32, 33, 41, 42 розділів, 605, 631, 705, 731 груп та балансових рахунків 5103, 6203, 6393, 6714, що пов'язані з відображенням в бухгалтерському обліку операцій з цінними паперами, які будуть здійснюватися відповідно до "Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України", затвердженої постановою Правління НБУ від 20.08.2003р. №355, з 01.01.2004року.

2. Внесено зміни до балансових рахунків 3800, 6204. У відповідності до змін надаємо роз'яснення щодо застосування цих рахунків:

• Переоцінка залишків на всіх валютних рахунках (в т.ч. балансового рахунку 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів") повинна здійснюватися з використанням аналітичного рахунку 6204 К FFF Р V 0008 «Результат переоцінки рахунків в іноземній валюті та банківських металах":

Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

Кт 6204 К FFF Р V 0009 «Результат переоцінки операційної валютної позиції банку (крім переоцінки операційної валютної позиції щодо розрахунків по

операціях з МПС) " - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті

за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

До складу операційної валютної позиції Головного офісу відносяться:

- позиція щодо результату минулих років, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К 5030 (5031) КМММК (ІV-а група рахунків);

- позиція щодо доходів витрат поточного року в іноземній валюті, яка відображається на аналітичних рахунках 3800 ІІ-ї та ІІІ-ї групи рахунків;

- операційна позиція банку щодо реструктуризації заборгованості в іноземній валюті, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 03 NNN;

- позиція щодо купівлі/ продажу безготівкової іноземної валюти для забезпечення формування резервів під активні операції, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 04 NNN;

- позиція щодо купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів для інших власних потреб, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 05 NNN;

- позиція щодо купівлі/продажу основних засобів і нематеріальних активів за іноземну валюту, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 10 NNN;

- позиція щодо купівлі/продажу товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 11 NNN;

- інша позиція, яка відображається на аналітичному рахунку 3800КРРР 99 тм.

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків операційної валютної позиції щодо розрахунків по операціях з МПС 3800 К FFF 12 NNN «Позиція банку щодо розрахунків по операціях з міжнародними платіжними системами (відкривається на балансі Головного офісу)" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

Кт 6204 К FFF Р V 0003 «Результат переоцінки операційної валютної позиції щодо розрахунків по операціях з МПС (відкривається на балансі Головного офісу)»- на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків неторгової валютної позиції 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

Дт 3 801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

Кт 6204 К FFF Р V 0012 «Результат переоцінки неторгової валютної позиції банку" - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

До складу неторгової валютної позиції Головного офісу відносяться:

ДЛЯ ФІЛІЙ

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків операційної валютної позиції 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

Кт 6204 К FFF Р V 0009 «Результат переоцінки операційної валютної позиції банку (крім переоцінки операційної валютної позиції щодо розрахунків по операціях з МПС)" - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

До складу операційної валютної позиції філії банку відносяться:

- позиція щодо результату минулих років, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К 5030 (503 1) ММНМК (ІV-а група рахунків);

- позиція щодо дoходів витрат поточного року в іноземній валюті, яка відображається на аналітичних рахунках 3800 ІІ-ї та ІІІ-ї групи рахунків;

- операційна позиція банку щодо реструктуризації заборгованості в іноземній валюті, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К РРР 03 МММ;

- позиція щодо купівлі/ продажу безготівкової іноземної валюти для забезпечення формування резервів під активні операції, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 04 NNN;

- позиція щодо купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів для інших власних потреб, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 05 NNN;

- позиція щодо купівлі/продажу основних засобів і нематеріальних активів за іноземну валюту, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 10

- позиція щодо купівлі/продажу товарно-матеріальних цінностей за іноземну валюту, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 11 NN14;

- інша позиція, яка відображається на аналітичному рахунку 3800КРРР 99 МШ.

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків неторгової валютної позиції 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

Дт 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

Кт 6204 К FFF Р V 0012 «Результат переоцінки неторгової валютної позиції банку" - на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801 .

До складу неторгової валютної позиції філії банку відносяться:

- позиція щодо купівлі/продажу банківських металів, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 01 NNN;

- позиція щодо купівлі/продажу готівкової іноземної валюти, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 02 NNN.

ДЛЯ ГОЛОВНОГО ОФІСУ

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків операційної валютної позиції 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

- позиція щодо купівлі/продажу банківських металів, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К РРР 01 NN14;

- позиція щодо купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, яка відображається на аналітичному рахунку 3800 К FFF 02 NNN. Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків торгової валютної позиції на рахунках 3800КРРР 06 NNN «Позиція банку щодо торгових операцій з банківськими металами (відкривається на балансі Головного офісу)", 3800 КFFF 07 NNN "Позиція банку щодо торгових операцій з безготівковою іноземною валютою (відкривається на балансі Головного офісу)», 3800KFFF 08 NNN "Позиція банку щодо конверсії іноземної валюти (відкривається на балансі Головного офісу)» та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними:

Дт 3 801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

Кт 6204 К FFF Р V 0014 «Результат від переоцінки торгової валютної позиції REUTERS-1 (відкривається на балансі Головного офісу)"- на суму різниці між залишками в гривневому еквіваленті за відповідними аналітичними рахунками балансових рахунків 3800 та 3801.

Бухгалтерські проводки по врегулюванню рівності залишків в гривневому еквіваленті рахунків торгової валютної позиції на рахунках 3800 КFFF 09 NNN «Позиція банку щодо безготівкових конверсійно-арбітражних операцій (відкривається на балансі Головного офісу)" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" повинні бути наступними: Дт 3 801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів"

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат