На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Платежі за ресурси


Збір за використання радіочастотного ресурсу

Законодавча - нормативна база:

1. Закон України № 1770 - III в 01.06.2000 р. "Про радіочастотний ресурс України".

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про ставки щомісячних зборів за використання радіочастотного ресурсу України" від 31.01.2001 р. №77.

3. Постанова КМУ "Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України." від 14.02.2000 р. №140.

4. Постанова КМУ "Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України" від 07.02.2001р. № 112.

Використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється на платній основі. Користувачі радіочастотного ресурсу в Україні сплачують такі збори і платежі:

- одноразовий платіж за видачу ліцензії за використання радіочастот (що дає право використовувати радіочастоти);

- щомісячний збір за використання радіочастотного ресурсу.

Від сплати цих платежів звільняються спеціальні користувачі радіочастотного ресурсу в Україні. Ставки одноразових платежів за видачу ліцензії та щомісячних зборів визначаються КМУ не частіше одного разу на рік.

Збір за використання радіочастотного ресурсу - це загальнообов'язковий збір, який сплачується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання.

Таблиця 1

Збір за використання радіочастотного ресурсу

Платники

Юридичні та фізичні особи - користувачі радіоелектронних засобів, або радіовипромінювальних пристроїв, які мають ліцензію на використання радіочастот

Об'єкт

Операції по використанню радіочастот

Ставка

Диференційована, в залежності від шкали поділу видів радіозв'язку (за 1 мГц смуг радіочастот в гривнях)

Джерело

Для юридичних осіб - собівартість Для фізичних осіб - власні кошти

Користувачі радіочастотного ресурсу до 15 числа кожного поточного місяця сплачують збір за його використання.

У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України, а також дозволи на використання відповідних радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв анулюються без компенсації збитків користувачу із стягненням суми заборгованості у судовому порядку.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Законодавче - нормативна база:

1. Кодекс України "Про надра" від 27.07.1994р. №132.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.1997 р. № 1014 "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин".

3. Інструкція про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин затверджений наказом Мінекобезпеки України, ДПАУ, Держкомгеології України, Мінпраці України від 30.12.1997 р. № 207/472/51/157.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин - це загальнодержавна плата за користування природними ресурсами України, які являють собою частину земної кори , що розташована під поверхнею суши та дном водойму і простягається до глибин доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Таблиця 2

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Платники

Усі суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють добування корисних копалин, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями

Об'єкт

Об'єм фактично погашених у надрах балансових та позабалансових запасів (об'єм добутих) корисних копалин

Ставка

Нормативи плати за одиницю об'єму погашених, видобутих корисних копалин та нормативи плати до вартості добутої мінеральної сировини

Джерело

Збір за об'єми добутих корисних копалин та об'єми втрат у надрах, які не перевищують нормативні, відносяться на валові витрати виробництва та обігу;

Збір за об'єми понад нормативних втрат корисних копалин, а також об'єми їх добування понад встановленої квоти (ліміту) стягується з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств.

Розрахунок плати за користуванням надрами для видобування корисних копалин подається платниками до податкових органів щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. За неподання розрахунків ресурсних платежів у зазначені строки платник сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплачується цей збір щоквартально протягом 10 днів наступних за останнім календарним днем граничного строку подання декларації. Граничний строк подання розрахунку і сплати у разі, якщо він припадає на вихідний (святковий день) переноситься на перший робочий день, що слідує за цім вихідним (святковим) днем.

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Законодавче - нормативна база:

1. Постанова КМ України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння" від 29.01.1999 р. №115.

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету - це загальнодержавний збір за використання природних ресурсів.

Таблиця 3

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Платники

Користувачі надрами всіх форм власності, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, які добувають корисні копалини на родовищах, розвіданих за рахунок коштів державного бюджету.

Об'єкт

Вартість добутої мінеральної сировини або продукції її переробки, а при добутку підземних прісних, мінеральних та термінальних вод - об'єм їх добутку

Ставка

Нормативи, які визначаються як частина вартості одиниці добутої мінеральної сировини або у виді ставки відрахувань за одиницю добутку (для підземних прісних, мінеральних та термінальних вод)

Джерело

Собівартість продукції користувачів надрами

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат