На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

Законодавчо-нормативна база: .

1. Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.1993 р. № 24-93 із змінами та доповненнями.

Податок на промисел - це плата, яка стягується з фізичних осіб за право здійснення торгової діяльності. Механізм оподаткування податком на промисел наведено на схемі 1:

Схема 1

Структурно - логічна схема податку на промисел


Платники

Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні, якщо вони не зареєстровані як суб'єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів.

Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що зазначається громадянином у декларації, поданій до державної податкової інспекції у районі (місті) за місцем проживання, а громадянином, який не має постійного місця проживання в Україні, за місцем продажу товарів.

Ставки

Ставка податку на промисел установлюється у розмірі 10% указаної у декларації вартості товарів, що підлягають продажу протягом трьох календарних днів, але не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати. У разі збільшення терміну продажу товарів до семи календарних днів ставка податку подвоюється.

Пільги

Не декларується та не оподатковується продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва, а також продаж автотранспортних засобів, які перебувають у приватній власності громадян, якщо вони реалізуються один раз протягом року.

Порядок обчислення та сплати

Податок на промисел сплачується у вигляді придбання одноразового патенту на торгівлю, вартість якого визначається на підставі вказаної платником сумарної вартості товарів і ставки податку. Сума податку за невикористаним патентом поверненню не підлягає.

Мінімальний термін дії одноразового патенту - три, максимальний - сім календарних днів.

У разі, коли продаж товарів здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така діяльність вважається систематичною і зобов'язує громадян зареєструватися як суб'єкти підприємництва відповідно до чинного законодавства України

Якщо фізична особа укладає від двох до чотирьох угод купівлі-продажу власних автотранспортних засобів протягом календарного року, і ці угоди не посвідчені нотаріально, то вона зобов'язана подавати в органи Державної автоінспекції України одноразовий патент, що підтверджує сплату податку на промисел.

Спеціальний торговий патент

Законодавче - нормативна база:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.98 р. №826 "Про затвердження переліку територій, на яких у порядку експерименту застосовується спеціальний торговий патент ".

2. Наказ "Про затвердження форми книги обліку доходів і витрат суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які придбали спеціальний торговий патент та порядок її ведення" від 30.01.02 р. №43.

3. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23.03.96 р. № 98 із змінами та доповненнями.

Спеціальний торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта господарської діяльності на особливий порядок оподаткування відповідно до закону.

Спеціальний торговий патент може бути придбаний суб'єктом підприємницької діяльності, що працює у сфері торгівлі (в тому числі іноземною валютою), громадського харчування, надання побутових послуг, грального бізнесу, і обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) якого не перевищує 1 млн. грн. за рік. У разі, якщо декілька суб'єктів підприємницької діяльності мають торговельні зали для покупців або надають побутові послуги в одному окремому приміщенні, будівлі або їх частинах, крім ринків усіх форм власності, спеціальний торговий патент видається лише за умови, що всі зазначені суб'єкти підприємницької діяльності придбають спеціальні торгові патенти.

Суб'єкт підприємницької діяльності самостійно приймає рішення про придбання спеціального торгового патенту.

Суб'єкти, які провадять діяльність без придбання торгового патенту або з придбанням пільгового торгового патенту, також можуть отримати в установленому порядку спеціальний торговий патент.

Під час придбання спеціального торгового патенту суб'єкт підприємницької діяльності не вносить одноразову плату.

Вартість спеціального торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування щорічно після затвердження місцевого бюджету залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів або місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг.

При цьому розрахункова сума надходжень за рік від суб'єктів підприємницької діяльності у вигляді плати за спеціальні торгові патенти не може бути меншою від загальної суми надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, податків і зборів (обов'язкових платежів), сплачених такими суб'єктами підприємницької діяльності за попередній бюджетний рік з урахуванням рівня інфляції.

Вартість спеціального торгового патенту не обмежується граничними рівнями, встановленими для звичайного патенту. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати диференційовану плату за спеціальний торговий патент залежно від площі, яку використовує суб'єкт підприємницької діяльності для здійснення торговельної діяльності або надання побутових послуг. Шкала ставок плати за квадратний метр площі може бути пропорційною, регресивною чи прогресивною.

Плата за спеціальний торговий патент установлюється за єдиною методикою для всіх суб'єктів підприємницької діяльності або окремо для фізичних і юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності. Забороняється встановлювати вартість спеціального торгового патенту для окремого суб'єкта підприємницької діяльності.

Наявність у суб'єкта підприємницької діяльності спеціального торгового патенту засвідчує його право на особливий порядок оподаткування. Суб'єкт підприємницької діяльності, який придбав спеціальний торговий патент не сплачує:

- податок на додану вартість, крім податку з операцій ввезення (пересилання товарів на митну територію України або отримання від нерезидентів робіт (послуг) для їх використання або споживання на митній території України);

- податок на доходи фізичних осіб;

- податок на прибуток підприємств, крім податку з доходів, отриманих у вигляді дивідендів, процентів, роялті, та доходів від фрахту транспортних засобів;

- плату (податок) за землю;

- збір за спеціальне використання природних ресурсів;

- збір на обов'язкове соціальне страхування;

- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування; ': "^ ' .

- відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

- комунальний податок;

- ринковий збір;

- збір на видачу дозволу за розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.

Якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснює водночас декілька видів діяльності, в т.ч. ті, що не належать до об'єктів сплати торгового патенту, він повинен сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) щодо цієї діяльності на загальних підставах.

Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які придбали спеціальний торговий патент, зобов'язані вести книгу обліку доходів і витрат у встановленому порядку.

Доходи від підприємницької діяльності, для здійснення якої суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа - придбав спеціальний торговий патент, не включаються до складу інших оподатковуваних доходів, у тому числі до сукупного оподаткованого доходу за підсумками звітного року.

Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи, які займаються виключно такими видами підприємницької діяльності, для здійснення яких вони придбали спеціальні торгові патенти, звільняються від обов'язку подання декларації як суб'єкти підприємницької діяльності і подають декларації про свої доходи в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, які не здійснюють підприємницьку діяльність.

Спеціальний патент може застосовуватися у порядку експерименту тільки на деякій території України. Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку територій, на яких у порядку експерименту застосовується спеціальний торговий патент " від 08.06.98 р. №826 затверджені населенні пункти:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат