На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

м. Нова Каховка Херсонської області;

м. Велика Ялта;

м. Алушта;

м. Судак;

м. Євпаторія;

м. Феодосія;

м. Краматорськ Донецької області;

Хустський район Закарпатської області;

м. Миронівка Київської області;

м. Іллічівськ Одеської області;

м. Шпола Черкаської області;

м. Саки;

м. Луганськ; '

м. Білгород - Дністровський; '

смт. Затока Одеської області;

смт. Сергієвка Одеської області;

Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність, діяльність обміну готівкових валютних цінностей, діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу, діяльність із надання побутових послуг, в разі порушення вимог чинного законодавства мають відповідальність згідно Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000р. №2181-111

1. За порушення термінів сплати або неповне внесення плати нараховується пеня в розмірі 120 відсотків річної облікової ставки НБУ - Національного Банку України, діючій на день сплати від суми недоїмки, розрахованої за кожен день затримки платежу, включаючи день сплати;

2. За порушення порядку використання торгового патенту, згідно із Законом України № 98/96 - ВР - сплачують штраф у розмірі вартості торгового патенту за один календарний місяць;

3. За здійснення операцій, згідно з діючим Законом, без придбання відповідних патентів або з порушенням порядку використання торговельного патенту - сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгового патенту за повний строк діяльності суб'єкта підприємницької діяльності з вказаним порушенням;

4. За здійснення операцій по реалізації товарів без отримання пільгового торгового патенту сплачують штраф у п'ятикратному розмірі вартості пільгового торгового патенту;

5. За здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту - сплачують штраф в подвійному розмірі вартості короткотермінового патенту за повний строк діяльності суб'єкта підприємницької діяльності з вказаним порушенням.

6. До дня сплати штрафу, визначеного чинним законодавством, а також до придбання торгового патенту або оформленню пільгового торгового патенту діяльність відповідних суб'єктів підприємницької діяльності призупиняється.

7. Штрафи, вказані вище, повинні бути сплачені порушником у п'ятиденний термін, згідно законодавства України.

8. Посадові особи та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності в випадку порушення вимог чинного Закону притягуються до адміністративної відповідальності згідно з законодавством.

Фіксований сільськогосподарський податок

Законодавче - нормативна база:

1. Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98 р. №320 із змінами та доповненнями.

2. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку " від 23.04.99 р. №658.

3. Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми розрахунку, затверджений наказом ДПАУ від 27.04.99 р. №230.

4. Постанова КМУ "Про визначення поліських територій України" від 25.12.98 р. № 2068.

5. Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" від 15.02.95 р. № 56/95-ВР.

Відповідно до діючого законодавства фіксований сільськогосподарський податок сплачується в рахунок наступних податків і зборів (обов'язкових платежів):

- податку на прибуток підприємств;

- плати (податку) за землю;

- податку з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів;

- комунального податку; -

- збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

- збору на обов'язкове соціальне страхування;

- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

- плати за придбання торгового патенту на здійснення торгової діяльності;

- збору за спеціальне використання природних ресурсів (за використання води для нестатків сільського господарства).

Інші податки і збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України «Про систему оподатковування» у редакції від 18.02.97 р. № 77/97-ВР, зі змінами і доповненнями, сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками в порядку і розмірах, установлених законодавчими актами України.

Платники

Платниками фіксованого сільськогосподарського податку відповідно до статті 2 Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" можуть бути:

- сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України;

- селянські й інші господарства, що займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою і збутом сільськогосподарської продукції;

- власники земельних ділянок і землекористувачі, у тому числі орендарі, що виробляють товарну сільськогосподарську продукцію, крім власників і землекористувачів земельних ділянок, переданих для ведення особистого підсобного господарства, будівництва й обслуговування житлових будинків, господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного будівництва, а також за винятком власників і землекористувачів земельних ділянок, наданих для городництва і випасу худоби.

Перераховані вище категорії юридичних осіб реєструються платниками фіксованого сільськогосподарського податку при умові, якщо сума, отримана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки за попередній звітний рік, перевищує 50% від загальної суми валового доходу підприємства.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку мають право на вибір обрати форму сплати фіксованого сільськогосподарського податку в грошовій формі або/та у вигляді поставок сільськогосподарської продукції. „ .

Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку", від 23.04.99 р. №658 валовий доход визначається як загальна сума доходу платника податку від усіх видів його діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, винятковій (морській) економічній зоні, так і за її межами.

У валовий доход від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва включаються:

- вартість реалізованої продукції рослинництва і тваринництва власного виробництва;

- вартість реалізованої сільськогосподарської продукції, зробленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних переробних підприємствах;

- при недоотримані даної умови підприємство сплачує податки у наступному звітному періоді на загальних підставах;

- вартість реалізованої продукції, виробленої з власної сировини на давальницьких умовах, незалежно від територіального розташування переробного підприємства;

- вартість наданих послуг (послуг машинно-тракторного парку, будівельних і ремонтних бригад), пов'язаних із сільськогосподарським виробництвом.

У випадку реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку - створені на його основі суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм, що займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою і збутом сільськогосподарської продукції, у рік реформування також є платниками цього податку. На дані підприємства не поширюється умова, виконання якої необхідно для переходу на сплату фіксованого сільськогосподарського податку - сума, отримана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва і продуктів її переробки за попередній рік, повинна перевищувати 50% від загальної суми валового доходу підприємства.

Об'єкт оподаткування

Об'єктом оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих у користування на умовах оренди.

Включення сільськогосподарських угідь в об'єкт оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку при здачі їх в оренду регламентовано пунктом 9 Постанови КМУ "Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку", від 23.04.99 р. № 658, зокрема:

- якщо сільськогосподарські угіддя здаються в оренду платником фіксованого сільськогосподарського податку, орендовані площі не включаються при розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку орендаря;

- якщо сільськогосподарські угіддя здаються в оренду неплатником фіксованого сільськогосподарського податку, орендовані площі включаються в розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку орендаря.

В обох випадках орендарем вноситься орендодавцю передбачена договором оренди плата за землю.

Щодо визначення бази оподатковування фіксованого сільськогосподарського податку варто враховувати, що у відповідності зі статтею 3 Закону "Про фіксований сільськогосподарський податок" і пункт 8 Положення № 658 у випадку, якщо в звітному періоді відбувається зміна площ сільськогосподарських угідь у зв'язку з придбанням права землевласника або землекористувача, платник фіксованого сільськогосподарського податку зобов'язаний здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати такі розрахунки органам державної податкової служби по місцю розташування земельної ділянки та до органу державної податкової служби по місцезнаходженню платника разом з витягом з державного земельного кадастру про склад земельних угідь та їх грошову оцінку.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат