На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Податок на промисел, спеціальний торговий патент, фіксований сільськогосподарський податок

Державні землевпорядні організації уточнюють грошову оцінку сільськогосподарських угідь у зв'язку зі зміною їхнього складу і повідомляють про це платників податку й органи державної податкової служби.

Ставки

Ставки фіксованого сільськогосподарського податку встановлені статтею 3 Закону про фіксований сільськогосподарський податок із розрахунку на один гектар сільськогосподарських угідь у відсотках до їхньої грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів, затвердженої постановою КМУ від 23.03.95 р. № 213, у розмірах:

- для рілля, сіножаті і пасовищ — 0,5%;

- для багаторічних насаджень — 0,3 %.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, що здійснюють господарську діяльність у гірських зонах і поліських територіях, сплачують податок з одного гектара сільськогосподарських угідь у відсотках до грошової оцінки в розмірах:

- для рілля, сіножаті і пасовищ — 0,3%;

- для багаторічних насаджень — 0,1%.

Перелік поліських територій визначений постановою КМУ «Про визначення поліських територій України» від 25.12.98 р. № 2068. Порядок визначення гірських зон регламентований Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» від 15.02.95 р.№56/95-ВР.

Порядок визначення фіксованого сільськогосподарського податку

Сума фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік, визначається платником податку, виходячи з площі сільськогосподарських угідь та їх грошової оцінки.

Законом про фіксований сільськогосподарський податок передбачений порядок застосування коефіцієнтів до суми фіксованого сільськогосподарського податку.

Якщо у сільськогосподарських товаровиробників нарахована у 1997 р. сума визначених законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок " податків і зборів (обов'язкових платежів) перевищує суму фіксованого сільськогосподарського податку більш як у три рази, то до суми фіксованого сільськогосподарського податку застосовуються такі коефіцієнти: •

- у разі перевищення у 3-4 рази-1.5;

- у разі перевищення більш як у 4 рази - 2.

Слід зазначити, що зазначені коефіцієнти до суми фіксованого сільськогосподарського податку не застосовують підприємства, створені після 01.01.98 р.

Визначивши суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік, платники повинні представити розрахунок суми фіксованого сільськогосподарського податку, форма якого затверджена Наказом ДПАУ від 27.04.99 р. № 230.

Платники податку подають загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на всю площу сільськогосподарських угідь органу податкової служби за місцем своєї реєстрації до 1 лютого поточного року. У цей же термін платник податку подає розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку окремо по кожній земельній ділянці органу державної податкової служби по місцю розташування такої земельної ділянки.

Платнику фіксованого сільськогосподарського податку після здачі розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку органом державної податкової служби по місцю його реєстрації видається довідка, що підтверджує його статус платника фіксованого сільськогосподарського податку, завірена печаткою.

Порядок сплати

Сплата фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється до 20 числа наступного місяця.

До 1 січня 2001 року платники фіксованого сільськогосподарського податку були звільнені від його сплати, за винятком внесення платежів на обов'язкове державне пенсійне страхування (68 %) і на обов'язкове соціальне страхування (2 %).

Сплата фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірі третини суми, визначеної на кожен квартал у відсотках від річної суми податку, у таких розмірах:

- в І кварталі - 10%;

- в II кварталі - 10%;

-в III кварталі-50 %;

- в IV кварталі-ЗО %;

Платники фіксованого сільськогосподарського податку мають право вибрати одну з двох форм сплати податку: ,

-коштами;

- у виді поставок сільськогосподарської продукції.

Ці обидві форми сплати фіксованого сільськогосподарського податку його платники можуть поєднувати.

У випадку сплати податку в грошовій формі — платники фіксованого сільськогосподарського податку, а у випадку сплати в натуральній формі — заготівельні (переробні) підприємства та організації перераховують кошти на окремий рахунок відділення Державного казначейства в районі, відкритий на балансовому рахунку 2512 «Кошти державного бюджету цільового характеру» (код бюджетної класифікації 16040000 «Фіксований сільськогосподарський податок»).

У випадку сплати податку у натуральній формі варто приділити увагу визначенню кількості і виду сільськогосподарської продукції, що планується поставляти в рахунок оплати фіксованого сільськогосподарського податку.

Фіксований сільськогосподарський податок може сплачуватися різними видами сільськогосподарської продукції: як продукцією рослинництва, так і продукцією тваринництва. Причому кожен регіон має свої особливості, що стосуються виробництва і вирощування сільськогосподарської продукції, тому платник вибирає той вид продукції для поставок у рахунок сплати фіксованого сільськогосподарського податку, що для нього буде більш прийнятним.

Кількість сільськогосподарської продукції, що поставляється у рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, визначається виходячи з нарахованої до сплати в звітному податковому році суми фіксованого сільськогосподарського податку і договірної ціни (але не нижче біржової ціни за винятком витрат, зв'язаних із прийомом продукції) на продукцію, що поставляється у рахунок сплати податку на дату проведення сплати.

Поставка зерна в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками у визначені ними за узгодженням з районною державною адміністрацією терміни, але не пізніше 15 жовтня — по продукції ранніх зернових культур і до 1 грудня — по продукції пізніх зернових і технічних культур, а поставка продукції тваринництва здійснюється щомісяця, але не пізніше останнього дня поточного місяця.

Обсяги фіксованого сільськогосподарського податку по видах сільськогосподарської продукції необхідно погоджувати з управлінням сільського господарства та продовольства районної державної адміністрації та укладати угоди про прийом сільськогосподарської продукції, умови її заготівлі з заготівельними (переробними) підприємствами і організаціями.

Обов'язки з доставки товарної сільськогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій у рахунок фіксованого сільськогосподарського податку покладаються на платників податку.

Витрати, пов'язані з транспортуванням товарної сільськогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій, несуть платники податку, а з прийманням, зберіганням і реалізацією цієї продукції, - заготівельні підприємства і організації з наступним відшкодуванням таких витрат за рахунок одержаної виручки від реалізації зазначеної продукції та продуктів її переробки. Тарифи на виконання вказаних послуг погоджуються з відповідною районною державною адміністрацією.

При доставці продукції заготівельним (переробним) підприємствам і організаціям платники фіксованого сільськогосподарського податку повинні зробити в товарно-транспортній накладній запис: «У рахунок сплати фіксованого сільськогосподарського податку».

На продукцію, що надійшла в рахунок сплати цього податку, заготівельні (переробні) підприємства, організації виписують прибуткову квитанцію виходячи з залікової ваги і встановлених на неї цін.

Щомісяця, до 5 числа, що випливає за звітним місяця, заготівельні (переробні) підприємства, організації і платники фіксованого сільськогосподарського податку складають акти приймання-передачі продукції в рахунок сплати фіксованого податку, що затверджуються органами державної служби до 20 числа наступного місяця.

Реалізація сільськогосподарської продукції, що надійшла в рахунок погашення суми фіксованого сільськогосподарського податку, здійснюється за цінами, погодженими з районними державними адміністраціями, які забезпечують надходження коштів на рахунок відділення Державного казначейства в районі на рівні розрахункових. Реалізація цієї продукції повинна здійснюватися не пізніше завершення звітного податкового року.

За рознарядкою районної державної адміністрації заготівельні (переробні) підприємства, організації виписують покупцеві сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки рахунок на суму вартості реалізованої продукції, збільшену на суму витрат, пов'язаних з прийманням, зберіганням і реалізацією такої продукції. Продукція реалізується покупцеві на умовах передоплати.

Покупець перераховує кошти на спеціальний рахунок заготівельного (переробного) підприємства, організації, на якому акумулюються тільки кошти, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, що надійшла в рахунок погашення фіксованого сільськогосподарського податку.

Заготівельне (переробне) підприємство, організація зобов'язані перерахувати кошти, отримані за реалізовану сільськогосподарську продукцію, за вирахуванням витрат, пов'язаних з прийманням, зберіганням і реалізацією такої продукції, на окремий рахунок відділення Державного казначейства в районі протягом трьох банківських днів від дня їх надходження.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат