На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Прибуткове оподаткування громадян

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Прибуткове оподаткування громадян

Після всебічного аналізу інформації про підприємство та з'ясування обставин виникнення податкової заборгованості перед бюджетом начальник відділу (управління) приймає рішення щодо подальших дій та забезпечення заходів для своєчасного та повного надходження прибуткового податку до бюджету, які можуть проводитись у два етапи.

На першому етапі проводяться добровільно заохочувальні заходи, не пов'язані з контрольно-перевірочною роботою, які можуть полягати у наступному:

повідомлення про факт заборгованості перед бюджетом щодо
прибуткового податку з відповідними застереженнями;

виклик до податкової інспекції керівників підприємства з метою
роз'яснення податкового законодавства з оподаткування та залучення до
добровільної сплати податку;

- повідомлення місцевих органів влада, комісії із заборгованості щодо
заробітної плати, якщо невиплата заробітної плати є причиною

неперерахування прибуткового податку;

- направлення листів та розрив контрактів з керівниками державних

підприємств, які не забезпечили розрахунки з бюджетом;

- висвітлення у пресі переліку підприємств та їх керівників, які не розраховуються з бюджетом за податками.

Якщо на першому етапі ці дії не були ефективними, необхідно перейти до другого етапу заходів, спрямованих на залучення до сплати прибуткового податку в примусовому порядку, зокрема шляхом;

- звернення до прокуратури та правоохоронних органів щодо фактів
виплати заробітної плати без перерахування прибуткового податку;

- надання пропозицій щодо включення таких підприємств до
Національного плану перевірок та проведення комплексної перевірки
підприємства;

обстеження структурних підрозділів, філій, торгових точок підприємства, збір інформації, що стосується реалізаторів, та встановлення умов трудових відносин з підприємством, перевірка підприємств, які є дебіторами чи кредиторами підприємства-порушника податкового законодавства.

Отже, одним із завдань підрозділів оподаткування фізичних осіб є контроль за своєчасним і повним утриманням прибуткового податку з громадян, виявлення та притягнення до оподаткування тих громадян, що ухиляються від декларування своїх доходів, відображають занижені розміри отриманих доходів та недостовірні дані в податкових деклараціях.

Декларація про сукупний оподатковуваний дохід подається особисто чи надсилається поштою до 1 квітня наступного за звітним року громадянами, які протягом звітного календарного року, крім доходів за місцем основної роботи, одержували доходи не за місцем основної роботи, а також громадянами, які не мали протягом звітного року основного місця роботи, проте одержували в цей час будь-які доходи в грошовій і натуральній формах з різних джерел, незалежно від того, за рахунок яких коштів формується це джерело.

Важливими умовами ефективності роботи податкових органів щодо

виявлення і притягнення до декларування та оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема й тих, які ухиляються від сплати прибуткового податку, є отримання максимального обсягу інформації про доходи різних категорій громадян, їх систематизація та накопичення.

Інформаційна база даних на фізичних осіб і, зокрема, тих, які ухиляються від декларування отриманих доходів, формується на підставі відомостей, одержаних податковими органами як з внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

До інформації із внутрішніх джерел належать відомості про платника, які податкові органи отримують самостійно в ході виконання контрольних функцій, зокрема отримані в ході документальних перевірок платників податків з питань дотримання ними податкового законодавства:

- про виплати громадянам протягом року доходів або інших виплат за
виконання разових та інших робіт, що здійснюються на основі договорів
підряду та інших договорів цивільно-правового характеру;

про купівлю автотранспортних засобів, квартир, дач або іншого
рухомого та нерухомого майна платника;

про отримання подарунків, призів, виграшів, матеріальної допомоги
тощо.

До інформації із зовнішніх джерел належать відомості про доходи (видатки) фізичних осіб від підприємств, установ, державних контролюючих, правоохоронних органів та інших організацій, де такі доходи (видатки) фінансуються, зокрема:

інформація про отриманий дохід за формою № 2;

інформація про отриманий дохід за формою № 3;

додаткові джерела інформації про отриманий дохід платника, зокрема
від:

- органів місцевого самоврядування, які здійснюють реєстрацію
підприємців, інших організацій, виконують функції державної реєстрації та
ліцензування;

- органів МВС про громадян, які здійснили злочин у сфері економічної
діяльності, у яких можуть бути відомості про отримані доходи;

митних органів та фізичних осіб, які здійснюють товарообмінні операції
у великих розмірах;

органів житлово-комунального господарства, бюро технічної інформації
про новопобудовані громадянами будови, здачу в найм або в оренду рухомого і
нерухомого майна тощо;

органів Державтоінспекції про громадян, які здійснюють угоди купівлі-продажу автотранспортних засобів;

- місцевих комітетів з приватизації комунального майна про угоди
купівлі-продажу фізичними особами нежитлового фонду;

- державних податкових органів інших країн про доходи громадян України.

Уся вищезазначена інформація про отримані громадянами доходи у великих розмірах або проведені ними витрати у великих розмірах повинна накопичуватися в податкових органах, узагальнюватися для подальшої перевірки з погляду достовірності та оцінки її суттєвості.

Якщо буде встановлено, що фізична особа не надавала у встановлений строк декларацію про отримані нею доходи за минулий рік або в декларації зазначила менші розміри отриманих доходів, ніж вона фактично отримала, то на підставі статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" з відповідними змінами і доповненнями, податковий орган запрошує громадянина для встановлення джерел отримання доходів, обчислення і сплати податків та інших платежів.

Обов'язки утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку, подання відомостей за формою № 2 до податкових інспекцій і відповідальність за недотримання вимог з цих питань покладена на підприємства, установи і організації та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують громадянам зазначені доходи.

Податкові органи проводять обчислення річної суми податку громадянам на підставі поданих ними декларацій про сукупний дохід, використовуючи при цьому відомості форми № 2. Якщо у податкових інспекціях відсутні відомості про доходи, відображені громадянами у декларації, і утримані суми податку, у цих випадках податкові інспекції повинні самі зробити запит стосовно даних за формою № 2 до юридичних осіб, які виплачували доходи громадянам, та у відповідних випадках провести зустрічні перевірки цих підприємств, достовірність джерела виплати цих доходів, як це передбачено Законом України "Про державну податкову службу в Україні".

Зокрема, за касовими платіжними документами перевірити утримання прибуткового податку з суми виплачених громадянам доходу., отриманого громадянами не за місцем основної роботи, перевірити повноту та своєчасність направлення до податкових органів за місцем їх проживання довідки форми № 2 про суми виплачених доходів і утриманих податків.

Реєстрація одержаних від підприємств, установ і організацій довідок форми № 2 провадиться в журналі вхідної кореспонденції податкової інспекції із зазначенням на ній реєстраційного номера. При цьому до журналу окремо заноситься (реєструється) кожна довідка форми № 2.

Після реєстрації всі довідки форми № 2 передаються до відділу (сектора) податкової інспекції, на які покладено обов'язки обліку відомостей за формою №2.

Декларації громадян про одержані доходи, які надходять до ДПІ після реєстрації в журналі вхідної кореспонденції, реєструються у Книзі обліку декларацій за порядковим номером з відображенням у ній відповідного базового номера довідки форми № 2.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб", від 22.05.2003 р.

Закон України 'Про підприємництво" від 7.02.1991 р.

Закон України 'ТІро державну податкову службу в Україні" від 4.12.1990 р.

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3.07.1998 р
Бондаренко Г.І., Данілов О.Д., Лекарь С.І. та ін. Оподаткування фізичних осіб. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 247 с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат