На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Прохождение практики в ЗАО Альфа Банк

Реферати > Банківська справа > Прохождение практики в ЗАО Альфа Банк

б) оплата векселів, у яких банк виступає особливим платником (доміциліатом);

в) зберігання векселів (оригіналів, копій, примірників);

г) купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів.

Банк проводить операції з векселями на підставі угод з клієнтом (іншим банком).

Угоди про кредитні, торговельні та гарантійні операції, а також інкасування векселів і зберігання, купівлю, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів (інших банків) мають бути укладені в письмовій формі з урахуванням вимог чинного законодавства.

Операції РЕПО з клієнтами Альфа Банку здійснюються під заставу цінних паперів і обліковуються як наданий або отриманий кредити.

При проведенні операцій РЕПО Альфа Банк, як покупець, отримує винагороду у вигляді проценту або у вигляді зворотного продажу цінних паперів за вищою ціною, ніж при купівлі (з дисконтом), тому облік процентних доходів за операціями РЕПО відрізняється по формі отримання винагороди.

Витрати Альфа Банку при здійсненні операцій зворотного РЕПО амортизуються на протязі всього терміну угоди. У разі проведення безстрокових операцій РЕПО, термін амортизації визначається прогнозним шляхом в залежності від очікуваного строку операції.

В рамках данного відділу ЗАО “Альфа Банк” виконуються наступні операції:

Як торговець цінними паперами ЗАО “Альфа Банк” пропонує наступні види послуг:

- комісійна діяльність з цінними паперами:

а) купівля-продаж на вторинному ринку (у т.ч. на фондових біржах) по замовленню клієнта акцій будь-яких підприємств, облігацій внутрішнього державного займу України, корпоративних облігацій, векселів підприємств України;

б) купівля ЦП в ході їх первинного розміщення: на аукціоні РЦСА, конкурсах ФГИУ, біржевих торгах НБУ, ФГИУ, ГП “Укрспецфін”, у емітента в ході відкритої підписки на ЦП;

- формування під заказ клієнта контрольних пакетів акцій вибраних емітентів;

- формування інвестиційного портфеля та ефективне керування ним;

- повний спектр послуг на ринку вексельного обігу: інкасо, облік, залог, доміциляція та авалювання векселів;

- постійна пропозиція акций мінімальної курсової вартості;

Як незалежний реєстратор ЗАО “Альфа Банк” надає наступні послуги своїм клієнтам:

- ведення реєстрів власників іменних цінних паперів в документарній формі с дотриманням повної конфіденційності інформації;

- перереєстрація прав власності на цінні папери в найкоротші строки;

- реєстрація залога та блокування цінних паперів;

- мінімальні тарифи;

- безкоштовні консультації по всім питанням корпоративного управління та обігу цінних паперів;

- первинне розміщення цінних паперів (андеррайтінг);

- підготовка річного звіту емітента

Як зберігач ЦП банк проводить наступні операції:

- відкриває рахунки в ЦП;

- приймає на відповідальне зберігання всі види ЦП в документарній та бездокументарній формі;

- в найкоротші строки реєструє перехід права власності на ЦП по розпорядженню клієнта;

- виконує операції по депонуванню та переводу ЦП;

- інформаційно підтримує заключення договорів по ЦП;

Таблиця 1: Характеристика видів операцій з ЦП в ЗАО “Альфа Банк”:

Види операцій КБ з ЦП  

Коротка характеристика відповідних видів послуг, техніка їх виконання, інші коментарі.  

1. Інвестиції в ЦП шляхом їх купівлі за дорученням (від імені і за рахунок клієнта на основі договору комісії або договору отримання).

На прикладі операцій за дорученням:

*отримання інструкцій від клієнта (при агенстві)

*передача розпоряджень фінансовому брокеру, якщо банк сам не є таким

*отримання підтвердження від брокера про проведення операції  

2. Продаж ЦП за дорученням (на основі договору комісії або договору доручення)

*звірка операції (в трастовому управлінні або через депозитарій)

*вилучення сертифіката ЦП зі сховища і його надписання (або відповідне інструктування депозитарія)  

3. Інвестиції в ЦП за власний рахунок

*фізичне або в безготівковій формі постачання ЦП

4. Продаж власних ЦП

*грошові розрахунки (чек, платіжне доручення)

5. Емісія власних ЦП та ін.

При випуску ЦП з реєстрацією проспекту емісії:

*прийняття емітентом рішення при випуск

*підготовка проспекту емісії та інших документів

*реєстрація випуску ЦП та проспекту емісії

*видання проспекту емісії та публікація повідомлення в засобах масової інформації про випуск

*відкриття накопичувального рахунку

*поширення ЦП

*реєстрація підсумків випуску

*публікація підсумків випуску  

Валютний відділ

Облік операцій в іноземній валюті здійснюється згідно з “Правилами бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах”, затвердженими Постановою Правління НБУ від 07.12.200 №471.

У разі здійснення обмінних операцій кінцевим результатом є проведення операцій за дебетом рахунку в одній валюті та кредитом – в іншій.

Під час відображення операцій з іноземною валютою за балансовими рахунками (у разі їх первісного визнання) використовуються такі курси:

а) за офіційним валютним курсом на дату валютування відображається іноземна валюта в подвійній оцінці – за номіналом та в гривневому еквіваленті (доходи та витрати, що нараховані, отримані або сплачені в іноземній валюті; усі зарахування та списання з кореспондентського рахунку, у тому числі внесок в іноземній валюті до статутного капіталу, куплена-продана іноземна валюта тощо);

б) за ринковим курсом гривні відображаються в разі купівлі-продажу іноземної валюти за гривні;

в) за офіційним валютним курсом гривні відображаються на дату нарахування, отримання і сплати доходів та витрат в іноземній валюті. У разі здійснення виправних проводок за рахунками доходів і витрат сума в гривнях за проводкою сторно має дорівнювати сумі в гривнях за помилковою проводкою;

г) за офіційним валютним курсом на дату підписання установчого договору гривні відображаються під час обліку внесків до статутного капіталу в іноземній валюті за рахунком 5000 “Зареєстрований статутний капітал банку”.

Сума різниці між вартістю акцій за офіційним валютним курсом на дату підписання установчого договору (номінальна вартість) при формуванні статутного капіталу за участю іноземних інвесторів (а в разі збільшення статутного капіталу банку – на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу) та вартістю акцій за офіційним валютним курсом на дату фактичного внесення (одержання) коштів як внеску в іноземній валюті до статутного капіталу банку відображається за рахунком 5010 “Емісійні різниці”;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат