На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проходження практики з курсів “Податкова система”, “Бухгалтерський облік”

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Проходження практики з курсів “Податкова система”, “Бухгалтерський облік”

Робоча програма з курсу "Податкова система"

п/п

Назва тем і окремих питань теми

Кіль­кість днів

Дата вико-

нання

Прізвище, посада керівників практики

1

2

3

4

5

Тема 1. Загальне знайомство з структурою місцевого державного податкового органу, організацією його роботи

1.

Ознайомитись :

- з структурою, функціями, завданнями державного податкового   органу,   правами,   обов'язками   та відповідальністю працівників ДПІ (А);

- з порядком взяття на облік та зняття з обліку платників податку.

Виконати :               

- скласти структуру державного податкового органу,

-    взяти  на облік юридичну та фізичну особу - платників податків

1

07.05

Бундзяк перший заступник начальника інспекції

Тема 2. Податок на додану вартість та акцизний збір

2.

Ознайомитись:

- з складом платників,  звітною  та  платіжною дисципліною;

- з порядком проведення контролю за правильністю обчислення і своєчасністю    сплати    ПДВ і акцизного збору

Виконати:

- взяти участь у перевірці податкових декларацій з ПДВ і  розрахунків по   акцизному  збору  (2-3 платників);

- провести аналіз основних порушень податкового законодавства

1

1

08.05

10.05

Котурлаш начальник відділу прямих і непрямих податків

Тема 3. Податок на прибуток підприємств і організацій

3.

Ознайомитись:

- зі  складом платників податків,  звітною   та платіжною дисципліною;

- порядком отримання та перевірки   податкової звітності

Виконати:

- перевірити декларації про прибуток підприємства (2-3 платників);

- провести аналіз основних порушень податкового законодавства

1

1

11.05

13.05

Котурлаш

Тема 4. Прибутковий податок з громадян.

4.

Ознайомитись:

- з організацією роботи в податковому органі з нарахування і стягнення прибуткового податку,

- з організацією та порядком проведення податкового          обліку          платників,         які оподатковуються     безпосередньо       податковим органом;

-   із справами 3-4 громадян, які займаються підприємницькою діяльністю за реєстраційним свідоцтвом;

- з порядком проведення перерахунку авансових сум прибуткового податку громадян, що займаються підприємницькою діяльністю на протязі року;

- з порядком видачі свідоцтва про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - фізичною особою;

-    з порядком видачі громадянам свідоцтв, патентів на право заняття підприємницькою діяльністю.

Виконати:  

- під керівництвом податкового ревізора провести перевірку на одному промисловому підприємстві з питання правильності утримання повноти і своєчасності перерахування в доход бюджету прибуткового податку,

- разом з працівниками податкового    органу провести перевірку 1 - 2 громадян,    які зал маються підприємницькою діяльністю;

- разом з керівником практики провести річний перерахунок прибуткового податку;

1

1

1

14.05.

15.05

16.05

Шеремета начальник управління оподатку-вання фізичних осіб

Тема 5. Інші податкові платежі

Ознайомитись:

- зі складом платників, звітною та платіжною дисципліною земельного податку, податку з власників транспортних засобів, фіксованого сільськогосподарського податку,

- з організацією і проведенням підготовчих заходів з обліку платників земельного податку - фізичних осіб, з календарним планом заходів;

- погосподарськими книгами сільських Рад народних депутатів та земельно - кадастровими книгами сільськогосподарських підприємств;

-    порядком видачі одноразових патентів громадянам.

Виконати:

- перевірити розрахунки земельного податку, податку з власників транспортних засобів,  фіксованого сільськогосподарського податку, місцевих податків і зборів (2-3 платників);

- разом з керівником практики провести податковий облік по платі за землю та перевірити правильність його нарахування в сільській Раді народних депутатів

1

1

17.05

20.05

Максим юк заступник начальника, начальник управління оподатку-вання юридичних осіб

Тема 6. Платежі за спеціальне використання природних ресурсів

Ознайомитись :

- зі складом платників та порядком обчислення бору   за    спеціальне    використання лісових ресурсів,   збору   за   спеціальне використання водних ресурсів, плати за користування надрами при видобуванні корисних копалин, збору за геологорозвідувальні роботи, збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Виконати :

- перевірити податкову звітність вказаних платників (2-3 платників);

- провести аналіз основних порушень податкового законодавства.

1

1

21.05

22.05

Максимова

Начальник відділу місцевих ресурсних (рентних) і неподатко-вих платежів


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат