На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проходження практики з курсів “Податкова система”, “Бухгалтерський облік”

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Проходження практики з курсів “Податкова система”, “Бухгалтерський облік”

Тема 7. Інші доходи бюджетів та неподаткові платежі                       

Ознайомитись:

- зі складом інших доходів, які надходять в бюджет на території регіону (міста);

- з порядком видачі торгових патентів на здійснення окремих видів    підприємницької діяльності;

- зі складом платників (органами; які утримують державне   мито),   актами   ревізій    по   даному питанню;

- зі складом платників та порядком сплати єдиного податку - юридичними особами.

Виконати:

- взяти участь у видачі торгових патентів;

- взяти участь у ревізії (перевірці) правильності утримання держмита в одній з установ, а саме:

а) нотаріальній конторі;

б) сільській Ряді народних депутатів.

- перевірити    розрахунок    єдиного    податку

юридичної особи

1

1

23.05

24.05

Максим’юк заступник начальника, начальник управління оподатку-вання юридичних осіб

Всього

14


 

Керівник практики                                     _____________________ (підпис)

Студент-практикант                              _____________________ (підпис)Робоча програма з курсу "Бухгалтерський облік"

Швейна фабрика м. Коломиї

(назва підприємства)

п/

п

Назва теми і окремих питань

теми

Кіль

кість

днів

Дата

виконан-ня

Прізвище, посада

керівника

практики

1

2

3

4

5

1.

Тема       1.       Структура      та

організація бухгалтерії

0,5

27.05

Ознайомитись:

-   з   структурою   бухгалтерії   та розподілом роботи між відділами та працівниками;

- з формою  обліку, що використовується на  підприєм-стві;

- з державним    регулюванням бухгалтерського обліку,

- з організацією бухгалтерського

обліку на підприємстві;

Виконати:

скласти      схему     структури бухгалтерії;

- дати   коротку   характеристику

відділів бухгалтерії; скласти     графік    документообороту.

Маркова З.Л.

головний бухгалтер

2.

Тема    2.    Облік    необоротних

активів

1,5

28.05


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат