На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Рахунок 92 “Адміністративні витрати”

Як видно із даних таблиці, в аналітичному обліку до рахунку 92 "Адміністративні витрати" протягом звітного року накопичуються витрати підприємства на управління для заповнення відповідної статті звіту (рядок 070) за кожний квартал і за звітний рік. Дані аналітичного обліку адміністративних витрат необхідні також для їх контролю та аналізу, при якому, в першу чергу, суми фактичних витрат порівнюються із сумами адміністративних витрат за кошторисом.

Аналітичний облік до всіх інших синтетичних рахунків витрат виробничих і торговельних підприємств доцільно вести аналогічно, як рекомендовано вести аналітичний облік адміністративних витрат.

Порядок розподілу адміністративних витрат на окремі види основної діяльності підприємства з метою визначення в управлінському обліку їх рентабельності та ефективності Інструкцією не встановлений. Тому підприємство при веденні управлінського обліку повинно вирішувати це питання самостійно з врахуванням специфіки діяльності за аналогією з розподілом загальновиробничих витрат.

До адміністративних витрат належать:

• витрати на основну i додаткову заробітну плату, включаючи будь-які види грошових i матеріальних доплат відповідно до штатного розпису та встановлених будівельною організацією систем оплати праці:

• працівників апарату управління (керівників, спеціалістів, службовців) та робітників, які здійснюють господарське обслуговування (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв’язку, операторів електронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць, гардеробників, кур’єрів тощо);

• оплату праці адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу, оплату за невідпрацьований ним час, оплату щорічних та учбових відпусток, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності тощо;

• відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи;

• витрати на транспортне обслуговування працівників будівельної організації, пов’язане з управлінням підприємством;

• витрати на утримання та експлуатацію службових легкових автомобілів, що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та обслуговують працівників апарату управління, включаючи:

• основну i додаткову заробітну плату водіїв та інших робітників, що обслуговують легкові автомобілі;

• вартість пально-мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, вартість та ремонт автомобільної гуми;

• витрати на утримання гаражів та місць стоянки легкових автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);

• амортизаційні відрахування (орендна плата), витрати на поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових автомобілів та поточний ремонт гаражів i місць стоянки автомобілів;

• витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації;

• витрати на придбання канцелярських товарів i приладів, бланків обліку, звітності; витрати на виготовлення i придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов’язані з емісією цінних паперів;

• витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт будинків, споруд, приміщень, що використовуються для апарату управління;

• амортизаційні відрахування за основними фондами, призначеними для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів);

• вартість швидкозношуваного інвентаря та малоцінних предметів, що використовуються в управлінні підприємством;

• витрати на утримання i експлуатацію усіх видів зв’язку та радіо, що використовуються для здійснення управління i перебувають на балансі будівельної організації; оплату послуг зв’язку, обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління;

• витрати, пов’язані з нарахуванням i виплатою дивідендів учасникам та засновникам будівельної організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв’язку);

• витрати на утримання, ремонт та експлуатацію лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організації;

• оплату консультаційних та інформаційних послуг, аудиторських перевірок;

• оплату вартості ліцензій та інших державних дозволів на провадження господарської діяльності будівельної організації;

• оплату передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної організації в органах державної виконавчої влади;

• витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю, зі здійсненням факторингових i довірчих операцій, обліком боргових вимог i зобов’язань, включаючи цінні папери, надання поштово-телеграфних послуг та інші витрати, пов’язані з грошовим обігом;

• витрати на оприлюднення річного звіту;

• витрати на службові відрядження робітників апарату управління; одноразова допомога, що виплачується працівникам згідно з чинним законодавством під час переведення, прийому i направлення на роботу в іншу місцевість;

• відрахування структурних підрозділів на утримання апарату управління будівельної організації.

Рахунок 92 "Адміністративні витрати"

На рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображають і накопичують протягом року витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Витрати на управління та обслуговування підприємства (загальногосподарські витрати), на відміну від попереднього порядку, не розподіляються між реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця або наприкінці року на фінансові результати основної діяльності в загальній сумі наростаючим підсумком з початку року з кредиту рахунка 92 на дебет субрахунка 791 "Результати основної діяльності".

Раціональна організація аналітичного обліку витрат загалом та аналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення для визначення їх рівня, контролю й аналізу, а також об'єктивного відображення фінансових результатів діяльності підприємства.

Організація і порядок ведення аналітичного обліку витрат підприємства розглядаються на прикладі аналітичного обліку до рахунка 92 "Адміністративні витрати" (табл. 1). Аналітичний облік до синтетичних рахунків 23, 91, 93, 94 та інших рахунків витрат доцільно вести аналогічно рахунку 92 "Адміністративні витрати", пам'ятаючи, що витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та загальновиробничі витрати списуються на виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) щомісяця.

Аналітичний облік витрат до рахунка 92 "Адміністративні витрати" рекомендується вести в спеціальній відомості (книзі), як показано в таблиці 2.


Таблиця 2

ВІДОМІСТЬ
аналітичного обліку до рахунка 92 "Адміністративні витрати"

Дата

№ запису

Кор. рахунок

Зміст запису

Адміністративні витрати

Разом

Спи-
сання сальдо адмін. витрат

загальні та корпо-
ративні

на персонал офісу

на утри-
мання примі-
щень та обла-
днання

за ст. 4 - 10 адмін витрат

З початку року

545

7600

1542

2859

12546

Сальдо на 01.10.200_ р.

12546

31.10

15

66

Нараховано зарплату

680

680

31.10

16

65

Нараху-
вання на зарплату тощо

255

255

Разом за жовтень

168

1060

410

802

2440

Сальдо на 01.11.200_ р.

14986

Так само до кінця року

31.12

38

791

Списано сальдо витрат

6748

З початку року

1382

8300

2452

4614

16748

16748

Сальдо на 01.01.200_ р.

-

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат