На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сервісні можливості


Розділ 11. Сервісні можливості

11.1. Встановлення параметрів

Для встановлення різних параметрів "1С:Бухгалтерія-Проф." використовує режим "Встановлення параметрів" групи "Сервіс" головного меню.

При виборі цього режиму на екрані з”являється запит. Цей запит може бути викликаний з багатьох режимів програми (головного меню, редагування плану рахунків, перегляду списку звітів, оборотно-сальдових відомостей і т.д.) натисненням комбінації клавіш Alt F10.

Задання параметрів в запиті. Квадратними дужками “[“ і ”]” в запиті відмічаються параметри, які мають два значення "Так" або "Ні". Значення "Так" відображається хрестиком "х", а "Ні" - пробілом між квадратними дужками. Для зміни значення параметра треба підвести до нього курсор і натиснути клавішу Enter (з допомогою миші - вказати мишкою між квадратними дужками і два рази натиснути ліву клавішу миші).

Круглими дужками "("і")" в запиті відмічаються параметри-перемикачі, які можуть мати одне із декількох значень. Наприклад, рахунок або субрахунок може складатися з 2 або 3 знаків, редактор може бути вбудованим або зовнішним і т. д. Для встановлення потрібного значення параметру потрібно підвести до цього значення курсор і натиснути клавішу Enter ( з допомогою миші - вказати мишкою між круглими дужками і два раза натиснути ліву клавішу миші).

Інші поля в запиті параметрів можна змінювати так само, як поля в списках: підведіть до поля курсор, натисніть Enter і коректуйте значення поля, так як описано в п. 2.12. Установка ініціалізуючої послідовності для принтера (поле "Принтер") описана в п. 3.8.

Встановивши всі потрібні параметри, натисніть клавішу Esc для виходу із запиту.

Параметри вводу операцій. В цю групу входять наступні параметри.

Введена проводка активна - якщо цей параметр встановлений, то після вводу нової проводки в журнал операцій ця проводка робиться текучою. Якщо ні - курсор залишається на тій самій проводці, на якій він був перед вводом нової проводки.

Автоматичний перерахунок підсумків - якщо цей параметр встановлений, то після вводу, ліквідації і коректування проводок в робочому періоді автоматично коректуються відповідні підсумки по рахунках і субконто. Це дозволяє в любий момент виводити звіти без перерахунку підсумків.

Контроль проводок - якщо цей параметр встановлений, то при вводі проводок в журнал операцій програма перевіряє коректність кореспонденції рахунків. При некоректності видається повідомлення.

Не розраховувати суму по курсу - при заданні цього параметру сума проводки не обчислюється множенням суми у валюті на текучий курс.

Рахувати ціну у валюті - при заданні цього параметру введена ціна ( при веденні по рахунку кількісного і валютного обліку ) рахується вираженою у валюті, в іншому випадку - в гривнях.

Кількість тільки ціла - при заданні цього параметру в журналі операцій і в стандартних звітах кількість ( тобто кількісний вираз проводки ) виводиться як ціле число, а при запиті кількості програма не дозволить ввести дробову частину .

Копіювати - вказує, які параметри проводки-зразка переносяться в нову проводку при натисненні клавіши F9 при редагуванні журналу операцій. Часто " Суму " і " Текст операцій " не включають в перелік копійованих реквізитів, це дозволяє уникнути помилкового вводу суми і змісту операції.

Кількість знаків - дозволяє задати максимальну кількість знаків в кодах рахунків і субрахунків ( два або три ).

В журналі суми без копійок - якщо цей режим включений, то при перегляді журналу операцій і в формованих для друку стандартних звітах суми виводяться без копійок, але з розділювачами розрядів цілої частини.

Виключити звук - якщо звук виключений, то під час роботи з програмою не буде видаватися звукових сигналів.

Робоча дата - цей параметр задає дату, яка автоматично встановлюється у проводках, що вводяться.

Робоче місце. Даний параметр задає значення робочого місця, яке встановлюється для нових проводок, що вводяться. Це значення необхідно встановлювати при веденні відокремленого обліку на декількох робочих місцях. Рекомендації на рахунок цього викладені в п. 10.2.

Редактор. Значення даного параметра задає, який редактор буде викликатися для коректування форм звітів і первинних документів: вбудований або зовнішній. Правила роботи з вбудованим редактором викладені в п. 2.10. Ім’я програми зовнішнього редактора задається в режимі “Зовнішні програми” (див. п. 11.3). В якості зовнішнього редактора Ви можете використовувати будь-який редактор, орієнтований на текстові файли: Lexicon, Multi-Edit і т. д.

Параметри друку. Ця група параметрів дозволяє здійснити настройку на принтер. Її використання описане в п. 3.8.

Вивід звітів. Дана група параметрів дозволяє встановити, куди будуть виводитись звіти і вихідні (первинні) документи після їх перегляду на екрані: на принтер, в текстовий файл, на принтер і в текстовий файл, або ж не виводитися взагалі. Для встановлення виводу в файл спочатку слід задати ім’я файлу (наприклад, DOC.TXT), це позволить нагромаджувати всі сформовані документи в одному текстовому файлі. При формуванні нового файлу старий файл з таким же іменем знищується.

Формування звітів. Ця група параметрів задає режими формування звітів.

Карточки і аналіз за рік - при встановленні даного параметру карточка рахунку, аналіз рахунку, аналіз рахунку по датах, аналіз рахунку по субконто, аналіз субконто, карточка субконто і обороти по субконто будуть містити всі операції, залишки і обороти з початку року до кінця робочого кварталу включно.

Вивід підсумків без субрахунків - при встановленні даного параметру в оборотно-сальдовій відомості, шахматці, списку зведених проводок, аналізі рахунку і т. д. будуть присутні тільки основні рахунки без їх поділу на субрахунки. Це може значно зменшити розміри документів які формуються, хоч і не завжди забезпечує потрібну ступінь детальності інформації. Значення даного параметру впливає і на виконання команд !ВЫБРАТЬ СЧЕТ, !ПОВТОРИТЬ СЧЕТ , !СЛЕДУЮЩИЙ СЧЕТ , !СЛЕДУЮЩИЙ СУБСЧЕТ.

Перегляд оборотки без підсумків - задання даного параметру дозволяє переглядати оборотно-сальдові відомості по рахунках і субконто без розрахунку в них підсумків. Цей параметр слід задавати тільки на дуже повільних комп’ютерах або при використанні великої кількості субконто.

Аналіз субконто в порядку кодів - при встановленні цього параметру роздрук оборотно-сальдової відомості по субконто, аналізу рахунку по субконто і аналізу субконто видається в порядку кодів субконто, якщо ж даний параметр не встановлений, ці документи будуть впорядковані по найменуваннях (алфавіту) субконто.

Включати підлеглі субконто - якщо даний параметр заданий, то в документах, які включають список субконто (оборотно-сальдова відомість в розрізі субконто, аналіз рахунку по субконто і т. д.), будуть включені не тільки субконто вибраного рівня, але й всі підлеглі їм субконто. Якщо ж даний параметр не заданий, то відомості про підлеглі субконто в документи не включаються. Значення даного параметру впливає і на виконання команди !СЛЕДУЮЩИЙ СУБКОНТО.

Розраховувати в документах ціну - якщо даний параметр встановлений, то при перегляді журналу операцій, а також в карточці рахунку, карточці субконто і журнальному ордері буде виводитись не нормативна ціна (задана в списку субконто в графі “Ціна”), а фактична ціна субконто, тобто результат ділення суми проводки на кількість.

Розраховувати в документах курси валют - якщо даний параметр встановлено, то при перегляді журналу операцій, а також в карточці рахунку, карточці субконто і журнальному ордері буде виводитись не нормативний курс валюти (заданий в списку курсів валют), а фактичний курс, тобто результат ділення суми проводки на суму в валюті.

Вивід параметрів субконто до - вказує, скільки параметрів субконто потрібно виводити в документах, які включають найменування субконто (карточці рахунку, карточці субконто та інш.). Якщо вказати 0, то параметри субконто виводитись не будуть.

11.2. Калькулятор і пам’ять

При вводі бухгалтерських операцій часто потрібно вирахувати значення того чи іншого арифметичного виразу. В “1С: Бухгалтерії - Проф.” для цього є вбудований калькулятор. Він викликається за допомогою пункту “Калькулятор” групи “Сервіс” головного меню, а також з інших режимів натисненням клавіш Ctrl F2.

В калькулятор можна ввести довільний арифметичний вираз, який складається з чисел, круглих дужок і знаків операцій: “+” (плюс), “-” (мінус), “*” (помножити), “/” (поділити). Крім того в калькуляторі можна користуватись значенням комірки пам’яті (див. нижче), яке позначається буквою “М”.

Зауваженя.

В формулах цілу і дробову частину числа потрібно розділяти крапкою, а не комою. (Наприклад, “1.5”, а не “1,5”).

Очищення стрічки калькулятора виконується натисненням клавіші F6.

Коректування сум. При коректуванні числових значень в списках (наприклад, значень сум проводок), можна викликати калькулятор натисненням клавіші F2. При цьому текуча сума операції поміщається в калькулятор, а результат обчислення заноситься в суму операції.

Пам’ять (комірка пам’яті) - це комірка для запам’ятовування деякого числового значення. Так само як в звичайному калькуляторі, Ви можете помістити текуче число в пам’ять, додати його до пам’яті, відняти з пам’яті і вставити значення пам’яті в поле, що редагується. Найчастіше пам’ять використовується для копіювання сум проводок, даних з шахматки, з зведених проводок, оборотів рахунку і т. д., але її можливості значно більші.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат