На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Стандартні звіти


Якщо в параметрах програми включено режим "Аналіз субконто в порядку кодів", то субконто в документі будуть впорядковані по кодах, якщо ні - по назвах.

Перегляд і друк аналізу субконто. При перегляді сформованого документа Ви можете переміщатися по ньому відповідними клавішами (див. розд.2.9). Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит про друк документа:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості (від 2 до 9).

Приклад.

При аналізі субконто "Основні засоби" залишок по рахунку 01 буде показувати початкову вартість об'єктів, залишок по рахунку 02 їх знос, а згорнуте сальдо - залишкову вартість.

8.15. Обороти між субконто

Щоб проаналізувати обороти між деякими субконто одного виду з одним або кількома субконто другого виду, можна скористатися документом "Обороти між субконто". Цей документ дозволяє взнати, наприклад, скільки товарів різного виду купив покупець, або навпаки - для кожного товару взнати сумарні об'єми його закупок кожним покупцем.

Для формування даного документа слід:

Вибрати в головному меню програми пункт "Обороти між субконто" групи "Звітність".

Вибрати клавішами з виведеного на екран запиту перший вид субконто і натиснути Enter.

На екран буде виведено список субконто вибраного виду. Ви можете вибрати:

кінцеве субконто (тобто конкретний об'єкт аналітичного обліку). Для цього слід виділити клавішами потрібне субконто і натиснути Enter. Якщо субконто має підпорядковані, на екран виводиться список підпорядкованих об'єктів аналітичного обліку, і Ви повинні будете таким самим чином вибрати субконто з цього списка;

деяке субконто і всі підпорядковані йому субконто (тобто групу об'єктів аналітичного обліку). Для цього слід виділити клавішами потрібне субконто і натиснути Ctrl Enter.

Вибрати клавішами з виведеного на екран запиту другий вид і натиснути Enter.

На екран буде виведено список субконто вказаного Вами виду. Ви можете вибрати для аналізу:

всі субконто зі списка, для цього натисніть клавішу F8;

кінцеве субконто (тобто конкретний об'єкт аналітичного обліку). Для цього слід виділити клавішами потрібне субконто і натиснути Enter. Якщо субконто має підпорядковані, на екран виводиться список підпорядкованих субконто, і Ви повинні будете таким самим чином вибрати субконто з цього списку;

деяке субконто і всі підпорядковані йому субконто (тобто групу об'єктів аналітичного обліку). Для цього слід вибрати клавішами потрібне субконто і натиснути Ctrl Enter.

Якщо по вибраних субконто проводились операції в валюті, програма виведе на екран список валют. Ви можете вибрати валюту, що Вас цікавить або натиснути F8 для виводу оборотів між субконто по всіх операціях (в гривневому еквіваленті).

Після цього програма сформує потрібний документ і виведе його на екран для перегляду. В документі в стрічках разом з оборотами виводяться два номери рахунків. Зліва вказується код рахунка, по якому бере участь в проводках аналізоване субконто, справа - код рахунка, з яким кореспондується аналізоване субконто. При наявності вихідних даних в документі виводяться і грошові і кількісні вирази оборотів. При виводі оборотів по конкретній валюті в документ включаються стовбчики "Дебет в валюті" і "Кредит в валюті".

Перегляд і друк оборотів між субконто. Перегляд і друк оборотів між субконто здійснюється аналогічно як це описано в розд.8.14.

8.16. Карточка субконто

Якщо необхідно отримати максимально повну картину операцій по субконто або групі субконто, можна вивести "Карточку субконто". Цей документ містить всі операції з даним субконто в хронологічній послідовності з вказанням реквізитів проводок, залишків по субконто після кожної операції, на початок і кінець періоду. Обороти і залишки виводяться в грошовому і, при наявності даних, в натуральному виразі.

Вивід карточки субконто. Для отримання даного документа виберіть пункт "Карточка субконто" групи "Звітність" головного меню. На екран виводиться список видів субконто, з якого слід вибрати потрібний вид субконто і натиснути Enter. На екран буде виведено відповідний список субконто. Ви можете:

вивести карточку по всіх субконто даного виду, для цього натисніть F8;

вивести карточку по конкретному субконто. Для цього слід вибрати потрібне субконто і натиснути Enter. Якщо субконто має підпорядковані, на екран виводиться їх список, і Ви можете вибрати з нього потрібне субконто або натиснути F8 для виводу карточки по всіх субконто з виведеного на екран списка;

вивести карточку по деякому субконто і всіх підпорядкованих йому субконто. Для цього слід вибрати клавішами потрібне субконто і натиснути Ctrl Enter.

Якщо по субконто проводились операції в валюті, програма виведе на екран список валют. Ви можете вибрати валюту, що Вас цікавить або натиснути F8 для виводу карточки субконто по операціях зі всіма валютами.

Після цього субконто програма сформує потрібний документ і виведе його на екран для перегляду. Документ містить графи: "Дата", "Операція" (опис операцій по даному субконто), "Дебет" (рахунки і суми проводок, в яких дане субконто бере участь по дебету проводки), "Кредит" (те ж для кредита проводки), "Біжуче сальдо" (Д - дебетове, К кредитове) і "Дата" (для зручності перегляду дата приводиться двічі). При наявності вихідних даних виводиться також кількісний і/або валютний вираз оборотів і залишків.

Перегляд і друк карточки субконто здійснюється так само як це описано в розд.8.14.

Зауваження.

В карточці можуть приводитись параметри субконто, що приймають участь в операціях по рахунку. Число параметрів визначається значенням поля “Вивід параметрів субконто до” в запиті “Параметри”. Якщо вивід параметрів субконто небажаний, введіть в поле “Вивід параметрів субконто до” в запиті “Параметри” нульове значення.

Графа “Біжуче сальдо” заповнюється тільки для карточок по конкретному субконто (не по групі).

В рядках з залишками на початок і кінець періоду в графах “Дебет” і “Кредит” виводиться розгорнуте сальдо по рахунку, а в графі “Біжуче сальдо” - згорнуте сальдо.

Приклад.

Для організації-контрагента карточка субконто буде містити повне досьє взаєморозрахунків з цією організацією.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат