На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кредитний механізм в комерційних банках

Реферати > Банківська справа > Кредитний механізм в комерційних банках

- яке співвідношення важкореалізованих активів до загальної суми активів;

- рентабельність майна підприємства.

Банк аналізує I і II розділ активу балансу. Дані про вартість майна станом на 01.01.03 порівнюють з вартістю майна станом на 01.10.02 звітнього періоду, потім визначають відхилення в сумі і в процентах до валюти балансу (табл.2.3). Дані таблиці показують, що активи підприємства на кінець звітнього періоду станом на 01.01.03 р., порівнюючи їх із попереднім періодом 01.10.02р., зменшилися на 442,8 тис.грн. При цьому відбулося зменшення основних засобів в структурі необоротних активів на 13 тис.грн. або 0,05%, а також зменшення відстрочених податкових активів на 4,9 тис.грн. або 0,02%, що і призвело до зменшення необоротних активів на 21,8 тис.грн. або 0,1%.

Аналізуючи оборотні активи підприємства ми бачимо, що вони зменшились на 421 тис.грн. або 0,1% порівнюючи з попереднім періодом, але якщо проаналізувати ці відхилення по статтям балансу то ми побачимо, що підприємство збільшило свої виробничі запаси на 11,7 тис.грн. або 0,13%, що виступає одним із позитивних моментів, а також зменшило дебіторську заборгованість на 483 тис.грн.

Таблиця 2.3

Аналіз структури активів ПП“Талант-Торг”

Показники

На 01.10.02

На 01.01.03

Відхилення

В тис.

грн.  

В % до валюти балансу

В тис.

грн.  

В % до валюти балансу

В тис.

грн.  

В % до валюти балансу

Необоротні активи

           

1. Основні засоби

205,7

1,44

192,7

1,39

-13

-0,05

2. Відстрочені податкові активи

44,7

0,31

39,8

0,29

-4,9

-0,02

3. Інші необоротні активи

3,9

0,03

-

-

-3,9

-0,03

Усього за разділом 1

254,3

1,78

232,5

1,68

-21,8

-0,1

2. Оборотні активи

           

2.1. Виробничі запаси

233,5

1,64

245,2

1,77

11,7

0,13

2.2. Товари

2810,6

19,7

2809,1

20,3

-1,5

0,6

3. Векселі одержані

63,3

0,44

-

-

-63,3

-0,44

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

           

4.1. Чиста реалізаційна вартість

10 909,3

76,4

10487,7

75,8

-421,6

-0,6

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

           

5.1.З бюджетом

1,8

0,01

1,8

0,01

-

-

5.2. Із внутрішніх розрахунків

-

-

2,3

0,02

2,3

0,02

6.Інша поточна дебіторська заборгованість

0,4

0,003

-

-

-0,4

-0,003

Грошові кошти та їх еквіваленти:

           

7.1. в національній валюті

-

-

50,1

0,36

50,1

0,36

7.2. в іноземній валюті

0,3

0,002

2

0,01

1,7

0,008

Усього за розділом 2

14019,2

98,2

13598,2

98,3

-421

0,1

Баланс

14277,9

100

13835,1

100

-4428

-

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат