На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Суть і завдання економічного контролю

Реферати > Бухгалтерський облік, оподаткування > Суть і завдання економічного контролю

Парламентський контроль за додержанням конституцій­них прав і свобод людини і громадянина здійснює відповід­но до Конституції України Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Відповідно до Конституції України Верховна Рада Украї­ни здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів Украї­ни; затверджує рішення про надання Україною позик і еконо­мічної допомоги іноземним державам та міжнародним орга­нізаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснює контроль за їх використанням.

Конституцією України передбачено контрольні функції Конституційного Суду України, який утворюється за учас­тю Президента України, Верховної Ради України та з'їзду суддів України. Він вирішує питання про відповідність зако­нів та інших правових актів Конституції України і дає офіцій­не тлумачення Конституції України та законів України.

До повноважень Конституційного Суду України належить вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, актів Кабінету Мі­ністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Отже, економічний контроль — це система органів держав­ного і господарського управління, які здійснюють контроль за економічним і соціальним розвитком країни; формуванням і витрачанням Державного бюджету України відповідно до законодавчого регулювання, прийнятого Верховною Радою України, та Конституції України.

Ринкові відносини грунтуються на розширенні прав під­приємств, роздержавленні власності та існуванні різних її форм, демократизації управління у використанні економіч­них важелів та стимулів, спрямованих на підвищення ефек­тивності праці та її оцінку за кінцевим результатом. У зв'язку з цим демократичний напрям розвитку контролю господарсь­кої діяльності підприємств полягає у застосуванні економіч­них важелів.

Контроль за виконанням планів і договірних зобов'язань, результатами виробничої та фінансово-господарської діяль­ності здійснюється згідно з законодавством про підприємства, підприємницьку діяльність, господарські товариства та ін. За результатами контролю розробляють заходи, які сприя­ють більш ефективному господарюванню, додержанню прин­ципу соціальної справедливості в розподілі результатів праці за внеском кожного трудящого.

Таким чином, суть економічного контролю в демократично­му суспільстві в умовах ринкової економіки полягає в регулю­ванні процесу розширеного відтворення суспільна необхідного продукту відповідно до конституційних норм.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат