На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Типові операції


Зауваження.

ОКР(1.5\0) рівне 2, ОКР(2.5\0) рівне 3, ОКР(1.05\1) рівне 1.1 і т.д. - в подібних "сумнівних" випадках округлення проводиться до більшого по абсолютній величині числа.

Умовний оператор. Різновидом функції є умовний оператор, який дозволяє в залежності від виконання або невиконання деякої умови вибрати один з двох варіантів розрахунку. Формат умовного оператора:

?(умова\вираз1\вираз2)

Якщо умова істинна, результатом обчислення умовного оператора буде вираз1, якщо умова фальшива - вираз2.

Умова може конструюватися з арифметичних виразів з допомогою операторів порівняння:

<

- менше;

>

- більше;

<=

- менше або дорівнює;

>=

- більше або дорівнює;

=

- дорівнює;

<>

- не дорівнює.

Результати порівняння можуть комбінуватися з допомогою логічних операцій:

НЕ - логічне заперечення (НЕ вираз істинний тоді і тільки тоді, коли вираз фальшивий);

И- логічне "і" (вираз1 И вираз2 істинні тоді і тільки тоді, коли і вираз1, і вираз2 істинні);

ИЛИ - логічне "або" (вираз1 ИЛИ вираз2 істинні тоді і тільки тоді, коли або вираз1, або вираз2, або обидва ці вирази істинні).

Зауваження.

1. При обчисленні умови спочатку обчислюються числові вирази, які використовуються в умові. Потім (якщо інший порядок не встановлений дужками) застосовуються оператори порівняння, потім застосовується логічне "НІ", потім - оператори "И", і останніми - оператори "ИЛИ". Якщо Ви не впевнені в порядку обчислення, використовуйте круглі дужки.

2. Умовні оператори можуть бути "вкладеними": і в умові, і в виразі1, і в виразі2 можуть використовуватися умовні оператори.

Приклади:

?(СКК46>0\СКК46\0) - якщо СКК46 (кредитове сальдо по рахунку 46 на кінець періоду, див.нижче) більше нуля, то результат обчислення умовного оператора дорівнює значенню СКК46, в противному випадку - нулю;

?(Х<0\0\Х*0.12) - якщо Х (значення попереднього виразу в даній формулі, див. нижче) менше нуля, то результат обчислення умовного оператора дорівнює нулю, в противному випадку - Х, помноженому на 0.12.

5.7. Макроімена і команди в формулах

Макроімена використовуються для посилань на результати обчислень попереднього виразу в формулі, на суму операції, на суми попердніх проводок, значення параметрів субконто і т.д. Найчастіше використовуються слідуючі макроімена:

Х - результат попереднього виразу в даній формулі (якщо вираз є першим в формулі, то Х - сума операції, перетворена з допомогою коефіцієнтів);

Х0 - сума операції (не перетворена з допомогою коефіцієнтів, тут 0 - цифра "нуль");

Хn - сума проводки з номером n в даній типовій операції (ця проводка повинна знаходитися до біжучої проводки);

Вn - сума в валюті з проводки з номером n даної типової операції (ця проводка не повинна знаходитися нижче біжучої);

Нn - кількість з проводки з номером n в даній типовій операції (ця проводка не повинна знаходитися нижче біжучої).

Для посилань на ціни і параметри субконто використовуються макроімена:

СЦnД - ціна субконто, вибраного в дебеті проводки з номером n;

СЦnК - ціна субконто, вибраного в кредиті проводки з номером n;

СНnД.m - значення параметра з номером m субконто, вибраного в дебеті проводки з номером n;

СНnК.m - знач. параметра з номером m субконто, вибраного в кредиті проводки з номером n.

Для посилань на константи (див. розд.3.7) використовуються макроімена:

Кn - константа з номером n (n - ціле число від 0 до 99999).

Зауваження.

В макроіменах використовуються тільки російські букви.

Приклади:

Х0 - сума операції (не перетворена з допомогою коефіцієнтів);

Х2 - сума проводки з номером 2;

Х - результат обчислення попереднього виразу в формулі (якщо вираз в формулі стоїть першим, то Х - сума операції, перетворена з допомогою коефіцієнтів);

Н1 - кількість з проводки з номером 1;

К1001 - значення константи з номером 1001;

СЦ2К - ціна субконто, використаного по кредиту проводки з номером 2;

СН2К.1 - значення першого парам. субконто, використаного по кредиту проводки з номером 2;

СН1Д.2 - значення другого парам. субконто, використаного по дебету проводки з номером 1.

Макроімена для підсумків по рахунках. З допомогою макроімен в формулах для підрахунку сум проводок можна посилатися на підсумки і обороти по рахунках бухгалтерського обліку. Такі макроімена найчастіше використовуються в звітах, але при бажанні їх можна використовувати і в формулах для підрахунку сум проводок, і в формах документів, що друкуються при вводі типових операцій.

Для отримання сальдо і оборотів по синтетичному обліку використовуються слідуючі макроімена:

СНДn - дебетове сальдо на початок періоду по рахунку n;

СНКn - кредитове сальдо на початок періоду по рахунку n;

СКДn - дебетове сальдо на кінець періоду по рахунку n;

СККn - кредитове сальдо на кінець періоду по рахунку n;

ДОn - оборот за період по дебету рахунка n;

КОn - оборот за період по кредиту рахунка n;

ОБn, m - оборот за період в дебет рахунка n з кредита рахунка m.

Тут п і m - номер рахунка або номер рахунка з субрахунком (розділені крапкою), а період - робочий період, встановлений в параграфі "Розрахунок підсумків" групи "Звітність" головного меню (див. розд.7.1), якщо раніше не був заданий інший період з допомогою команд встановлення періоду (див.нижче).

Приклади:

СНД51 - дебетове сальдо на початок періоду по рахунку 51;

СКК46.3 - кредитове сальдо на кінець періоду по рахунку 46.3;

ДО51 - оборот за період по дебету рахунка 51;

КО68.2 - оборот за період по кредиту рахунка 68.2;

ОБ47,26 - оборот за період в дебет рахунка 47 з кредита рахунка 26.

Макроімена для підсумків по субконто. Для отримання залишків і оборотів по конкретних об'єктах аналітичного обліку (субконто) слід вказувати макроімена:

СНДn:m - дебетове сальдо на початок періоду по рахунку n по субконто m;

СНКn:m - кредитове сальдо на початок періоду по рахунку n по субконто m;

СКДn:m - дебетове сальдо на кінець періоду по рахунку n по субконто m;

СККn:m - кредитове сальдо на кінець періоду по рахунку n по субконто m;

ДОn:m - оборот за період по дебету рахунка n по субконто m;

КОn:m - оборот за період по кредиту рахунка n по субконто m;

ОБn:m,l - оборот за період в дебет рахунка n по субконто m з кредиту рахунка l;

ОБn,l:m - оборот за період в дебет рахука n з кредиту рахунка l по субконто m.

Тут:

n і l - номер рахунка або рахунка з субрахунком (розділені крапкою), наприклад:"10", "68.02" і т.д.;

m - повний номер субконто (він складається з номерів кожного рівня даного субконто, перерахованих через знак ":", наприклад "3", "3:5") або номер проводки зі слідуючою буквою "Д" або "К", яка вказує по дебету чи по кредиту проводки задане дане субконто (наприклад: 2К, 3Д і т.д.);

період - робочий період, встановлений в пункті "Розрахунок підсумків" групи "Звітність" головного меню, якщо раніше не був заданий інший період з допомогою команд встановлення періоду (див.нижче).

Приклади:

СНД01:2К - дебетове сальдо на початок періоду по рахунку 01 по субконто, використаному в кредиті проводки з номером 2 типової операції;

СКК10:2:5 - кредитове сальдо на кінець періоду по рахунку 10 по субконто з повним номером 2:5;

ДО01:2Д - оборот за період по дебету рахунка 01 по субконто, використаному в дебеті проводки з номером 2 типової операції;

КО76.2:3:5 - оборот за період по кредиту рахунка 76.2 по субконто з повним номером 3:5;

ОБ20,70:1К - оборот за період в дебет рахунка 20 з кредита рахунка 70 по субконто, вибраному в кредиті першої проводки типової операції.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат