На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Міжнародне перестрахування

Реферати > Банківська справа > Міжнародне перестрахування

Міжнародне перестрахування

Автор: -- от 10-01-2013, 18:39

Відкритий міжнародний університет розвитку людини

"Україна"

Контрольна робота

з дисципліни: "Міжнародне страхування"

на тему: “Міжнародне перестрахування”

виконала студентка 5-ого курсу

групи ЗМЗЕД-41

спеціальності

”менеджмент ЗЕД"

Викладач: Карпенко С.В.

Київ 2008

Зміст

Вступ

1. Міжнародне перестрахування як необхідний елемент залучення українського страхового ринку в міжнародні ринки страхування і перестрахування

2. Перестраховик - надійний партнер страховика

3. Сутність співстрахування

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

За останні роки ми стали свідками швидкого розвитку страхового ринку України, якому із самого початку перешкоджало багато факторів, зокрема, складність проведення приватизації та “епопея" з трастами, до яких ще додались різні національні проблеми та політичні процеси.

Фактично, він має ті ж проблеми, що і ринки Центральної та Східної Європи, які отримали назву “European emerging markets”.

Проте, страховий ринок України, без сумніву, являє собою важливий ринок, хоча це і не відчувається ще у відповідних показниках. В Україні проживає близько 50 млн. чоловік і вона є великим промисловим центром, де зосереджено цілий ряд галузей важкої промисловості, таких як літакобудування та кораблебудування. Отже, Україна - важливий сусід Європейського Співтовариства.

Позиція представника міжнародного перестраховика: міжнародне перестрахування національних ризиків це необхідний елемент залучення страхового ринку України в міжнародні ринки страхування і перестрахування.

1. Міжнародне перестрахування як необхідний елемент залучення українського страхового ринку в міжнародні ринки страхування і перестрахування

Munich Re - перестрахувальне товариство яке відомо багатьом у світі. Воно створено у 1880 році, а вже у 1887 році відкрило своє представництво в Санкт_Петербурзі та у 1890 в Лондоні. Надаючи свої послуги більш, ніж п'ятьом тисячам клієнтів у ста п'ятдесяти країнах, обсяг зібраних перестрахових платежів Munich Re у 2000 році склав 16 млрд. євро. Як свідчить історичні факти, страхові ризики з України перестраховувалися цим товариством ще починаючи з кінця ХІХ-го сторіччя, а з 1991 року Munich Re активно працює і в незалежній Україні, підтримуючи молоді українські страхові компанії. Крім цього, це товариство і безпосередньо директор представництва в Російській Федерації, Україні та Республіки Білорусь д-р Петер Мюллер особисто, надають конструктивну допомогу під час підготовки проектів законодавчих актів, які передбачено Програмою розвитку страхового ринку на 2001-2004 роки. Зокрема, проблемні питання впровадження страхування сільськогосподарських та екологічних ризиків, особливості німецького і європейського страхового законодавства та інша допомога, яка надається цим представництвом Munich Re в рамках співробітництва з Лігою страхових організацій України.

Розгляд питань, пов’язаних із залученням страхового ринку України в міжнародні ринки страхування і перестрахування, як і всі питання по страхуванню, повинно виходити з відповіді на те, які функції і задачі страхування та перестрахування є в сучасній економіці.

По-перше: Перед усім задачею страхування має бути відшкодування збитків, понесених у результаті подій, які мають ознаки ймовірності та випадковості настання.

Тим самим, страхування перетворює непередбачені витрати фізичних і юридичних осіб по відшкодуванню збитків та мінімізує їх у фіксовані, заздалегідь визначені і, таким чином, сплановані витрати. Воно звільняє страхувальника, звісно не цілком, від необхідності вилучати значні кошти з обороту для резервування цих суми на випадок пожежі, технічної аварії чи природної катастрофи тощо.

До того ж за допомогою страхового захисту збільшується конкурентоздатність компаній через те, що із страхуванням різко зменшується ризик фінансових втрат, зростає інтерес до інвестування та розробки нових продуктів чи технологій.

Страхування, таким чином, є істотною умовою для забезпечення безперервності виробничого процесу, торгівлі, спокійного особистого життя людини.

По-друге: Страхування забезпечує дуже важливий “побічний ефект" акумуляції капіталу, збираючи премію у тисячі чи мільйонів страхувальників та інвестуючи отриманий капітал.

По-третє: Гарний страховик сплачує “свої" збитки. Але він зацікавлений у тому, щоб “його" збитки і, отже, витрати його страхувальників, були якнайменші. Звідси виникає крім задоволення інтересів страхувальника додатковий економічний інтерес у діяльності страховика, а саме - запобігання і мінімізація збитків.

Таким чином, страховик, виходячи з економічних розумінь, зацікавлений у постійному моніторингу застрахованого ним ризику, у його “поліпшенні". Функцією страховика є також запобігання завдання збитків народному господарству.

До того ж, за допомогою страхування держава звільняється від значної частини своїх зобов'язань по відшкодуванню збитків, що виникли внаслідок природних катаклізмів та техногенних аварій.

Одночасно стає очевидним те, що не всі проблеми можна вирішити за допомогою страхування. Так, наприклад, за допомогою страхування неможливо вирішити структурні проблеми економіки. Це стосується, насамперед, актуальної дискусії на Україні по питанню страхування сільськогосподарських ризиків. Страхування не може собою замінити державу і її функції щодо захисту від технічних та інших ризиків, а також взяти на себе її контрольну функцію.

2. Перестраховик - надійний партнер страховика

По-перше: За допомогою перестрахування зменшується розмір технічного ризику страховика. Беручи на себе визначену частку ризику чи групи ризиків, перестрахувальник виступає для страховика в аналогічній ролі, як і страховик перед страхувальником: розділяючи з ним його відповідальність, перестрахувальник перетворює його непередбачені, перемінні витрати в постійні. Перед більшістю страховиків з ринків, що розвиваються, в умовах спонтанного розвитку попиту, початку роботи з новими ризиками та введення нових видів страхування постає проблема недостатньо збалансованого страхового портфелю.

Перестрахувальник, у свою чергу, розширює можливості страховика по вирівнюванню ризиків у просторі та у часі, оскільки він приймає на себе ризики різних страховиків. Таке вирівнювання ризиків можливе, лише за умови, що вони розподілені по всьому світу (це стосується, зокрема, природних ризиків).

При цьому, мова йде про “створення максимально великого портфелю ризиків, де за допомогою закону великих чисел і максимально широкого географічного розподілу ризиків стає можливим забезпечення перестрахувальним захистом не тільки окремих великих ризиків, а й особливо кумулятивних ризиків, які виникають, наприклад, у зв'язку з природними катастрофами”.

По-друге: Більшості страховиків не завжди вистачає власних коштів для покриття великих чи масових ризиків, тому перестраховик допомагає страховику збільшити ємкість, тобто можливість по прийняттю ризиків на страхування. Тут може допомогти перестраховик, який на договірній основі за частину страхової премії бере на себе найчастіше дуже значну частину відповідальності страховика за договором страхування.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат