На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Місце товарної біржі в сучасній економіці

Реферати > Банківська справа > Місце товарної біржі в сучасній економіці

Важливою особливістю інфраструктури товарного ринку є те, що діяльність її суб’єктів не обмежується сферою обігу. Надаючи виробничо-технологічні й транспортно-експедиторські послуги суб’єктам господарювання, вони підвищують споживчу цінність виготовленого товару, продовжують процес виробництва у сфері обігу.

Ринкова біржова інфраструктура повинна бути пропорційна рівню розвитку виробництва на кожному етапі розвитку суспільства. Сучасна економіка вимагає наявності потужних промислових і торгово-складських комплексів, інформаційно-комерційних мереж, високоефективних засобів фінансово-кредитних розрахунків тощо. Особливо важливе значення інфраструктура відіграє в зростанні ліквідності товарообігу та економічного розвитку регіонів.

Отже, інфраструктура біржового товарного ринку - це сукупність особливих інститутів, що виконують функції надання спеціалізованих послуг суб'єктам господарювання з метою створення для них нормальних умов для функціонування, найкращої реалізації їх інтересів та подальшої інтеграції у єдину економічну макросистему. Основною визначальною її функцією є підвищення ефективності капіталу, та, відповідно, ринкової економіки в цілому.

На Заході інфраструктура біржового товарного ринку є механізмом функціонування підприємництва. Вона охоплює широкий економічний простір – від виробництва до споживання: укладення договорів, контрактів на постачання, просування товарних потоків галузями і регіонами, регулювання збуту та обслуговування економічної системи. З огляду на це, ефективність функціонування ринкової економіки передусім залежить від комплексності та ефективності її інфраструктури.

Звичайно, Україна, як нова самостійна держава, що виникла на розколотому терені колишнього СРСР зі складною інфраструктурою, створеною за багато десятиріч, не може повторити за короткий час той шлях, який пройшов ринок Заходу. Потрібно тільки розумно скористатися певним досвідом цих країн, а шлях переходу до ринкової системи має бути свій, з урахуванням усіх національних, політичних, економічних, географічних та інших особливостей історичного розвитку України.

Тому, визначальним завданням на даному етапі розвитку вітчизняної економіки повинна стати компіляція існуючого позитивного організаційного, управлінського досвіду в сфері біржової справи, що пройшов історичний шлях становлення інфраструктурних елементів, задіяних в роботі біржового товарного ринку. Реалізація даного завдання можлива, на нашу думку, лише за умов інтенсифікації самої біржової інфраструктури товарного ринку.

Тісно взаємодіючи з усією системою економічних відносин, біржова ринкова інфраструктура виступає необхідною умовою розвитку всіх суб'єктів господарювання регіональних ринків. Інфраструктура товарного організованого ринку значно впливає на розвиток економіки завдяки підвищенню ефективності процесів товарного і грошового обігу та надання суб'єктам господарювання комплексу ринкових послуг, що створюють сприятливі умови для розвитку бізнесу.

З одного боку існування середовища взаємопов’язаних та взаємоупорядкованих елементів біржового товарного ринку визначає цілісну систему, яка повинна сприяти розширенню інфраструктури біржового ринку.

З іншого боку, підвищення ефективності розвитку та функціонування структурних елементів інфраструктури полягає в процесі інтенсифікації останньої.

Нині одним із першочергових завдань для нашої держави є розроблення чіткої політики в сфері якості послуг і довготермінових програм, які б об’єднали зусилля всіх гілок влади та фахівців країни.

На сьогоднішній день пріоритетом розвитку економіки з боку держави повинен стати розвиток елементів біржової інфраструктури, їх реформування відповідно до світових стандартів, оновлення правової бази для забезпечення ефективності їх функціонування. Звичайно, період незалежності України досить короткий, щоб досягти економічного рівня країн Заходу, але використання їхнього досвіду у відповідності з особливостями вітчизняної економічної системи забезпечить розвиток усіх сфер народного господарства, а згодом, і вихід економіки України на світовий значимий рівень.

Для того щоб учасники біржового товарного ринку не тільки мали ринкову інфраструктуру, право власності на засоби виробництва і продукцію, а й могли реалізувати це право, крім економічних потрібні ще й правові передумови. Ось чому в країні йде процес відпрацювання і прийняття юридичних законів, які сприяють формуванню ринкового середовища. Проте він іде повільно, часто в прийняті закони вносяться суттєві суперечливі зміни, відсутня узгодженість законодавчих актів. Все це гальмує ринкові перетворення в сфері біржових послуг. Юридичні закони мають відображати реалії економічного життя, бути націленими на відтворення конкурентного середовища. Слід досконало відпрацювати механізм реалізації цих законів.

2. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні

Станом на 1 січня 2010 року в Україні зареєстровано 503 біржі, з них 103 універсальних (20,5%), 318 товарно-сировинних (63,2%), 26 агропромислових (5,2%) та 19 фондових (3,8%). За 1995 – 2009 роки кількість бірж зросла на 412. В структурному розрізі найбільше зросла кількість товарних та товарно-сировинних, а також універсальних бірж – відповідно на 294 та 80 (табл. 1).

Таблиця 1 Кількість бірж України [9]

Станом

на 01.01.  

Всього бірж

У тому числі:

   

універсальні

товарні та

товарно-сировинні  

агропромислові

фондові

біржі та їх філії  

інші

   

кіль-кість

питома вага, %

кіль-кість

питома вага, %

кіль-кість

питома вага, %

кіль-кість

питома вага, %

кіль-кість

питома вага, %

1995 р.

91

23

25,3

24

26,4

8

8,8

14

15,4

22

24,1

2000 р.

365

88

24,1

146

40,0

28

7,7

26

7,1

77

21,1

2005 р.

458

115

25,1

244

53,3

30

6,6

19

4,2

50

10,8

2006 р.

467

114

24,4

258

55,3

29

6,2

19

4,1

47

10,0

2007 р.

479

114

23,8

272

56,8

30

6,3

18

3,8

45

9,3

2008 р.

499

118

23,7

293

58,7

30

6,0

17

3,4

41

8,2

2009 р.

503

103

20,5

318

63,2

26

5,2

19

3,8

37

7,3

Відхилення,

2008 р.

до  

412

80

-12,9

294

29,8

18

-0,9

5

0,8

15

-16,8

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат