На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація біржової торгівлі

Реферати > Банківська справа > Організація біржової торгівлі

заходи по контролю над процесом ціноутворення на біржі в цілях недопущення різкого денного підвищення або пониження рівнів цін, штучного завищення або заниження цін, змови або поширення помилкових чуток з метою дії на ціни;

заходи, що забезпечують порядок і дисципліну на біржових торгах, а також порядок і умови застосування цих заходів;

заходи, що забезпечують дотримання членами біржі, іншими учасниками біржової торгівлі рішень органів державної влади і управління з питань, що відносяться до діяльності бірж, засновницьких документів біржі, правил біржової торгівлі, рішень загальних зборів членів біржі і інших органів управління біржею;

перелік порушень, за які біржею стягаються штрафи з учасників біржової торгівлі, а також розміри штрафів і порядок їх стягування;

розміри відрахувань, зборів, тарифів і інших платежів і порядок їх стягування біржею.

Учасники біржової торгівлі

Учасник біржової торгівлі - юридична або фізична особа, що має право брати участь в біржових торгах і здійснювати біржові угоди.

Учасниками біржової торгівлі є члени біржі, постійні і разові відвідувачі.

Члени біржі, що є брокерськими фірмами або незалежними брокерами, здійснюють біржову торгівлю безпосередньо від свого імені і за свій рахунок, або від імені клієнта і за його рахунок, або від свого імені за рахунок клієнта, або від імені клієнта за свій рахунок.

Члени біржі, що не є брокерськими фірмами або незалежними брокерами, беруть участь в біржовій торгівлі:

безпосередньо від свого імені - тільки при торгівлі реальним товаром, виключно за свій рахунок, без права на біржове посередництво;

через організовувані ними брокерські контори;

на договірній основі з брокерськими фірмами, брокерськими конторами і незалежними брокерами, що здійснюють свою діяльність на цій біржі.

Під відвідувачами біржових торгів розуміються юридичні і фізичні особи, що не є членами біржі і біржі, що мають відповідно до засновницьких документів, право на здійснення біржових угод. Відвідувачі біржових торгів можуть бути постійними і разовими.

Постійні відвідувачі, що є брокерськими фірмами, брокерськими конторами або незалежними брокерами, мають право здійснювати біржове посередництво в порядку і на умовах, встановлених Законом "Про товарні біржі і біржову торгівлю".

Постійні відвідувачі не беруть участь у формуванні статутного капіталу і управлінні біржею. Вони користуються послугами біржі і зобов'язані вносити плату за право на участь в біржовій торгівлі в розмірі, визначеному відповідним органом управління біржі.

Надання постійному відвідувачеві права на участь в біржових торгах на термін більше трьох років не допускається. Число постійних відвідувачів не повинне перевищувати тридцяти відсотків від загального числа членів біржі.

Разові відвідувачі біржових торгів мають право на здійснення угод тільки на реальний товар, від свого імені і за свій рахунок.

Службовцями товарної біржі є фізичні особи, що беруть участь в її діяльності на основі трудового договору у формі контракту. Умови праці службовців біржі регулюються трудовим договором у формі контракту відповідно до Закону "Про товарні біржі і біржову торгівлю" і інших законодавчих актів.

Службовцям біржі забороняється брати участь в біржових угодах і створювати власні брокерські фірми, а також використовувати службову інформацію у власних інтересах.

Брокерські фірми, брокерські контори і незалежні брокери зобов'язані вести облік здійснюваних в біржовій торгівлі біржових угод по кожному клієнтові і зберігати відомості про ці угоди впродовж п'яти років з дня здійснення угоди, а також надавати вказані відомості на вимогу Комісії з товарних бірж. Біржа на вимогу учасника біржової торгівлі зобов'язана організувати експертизу якості реальних товарів, що реалізовуються через біржові торги.

Стосунки між біржовими посередниками і їх клієнтами визначаються на основі відповідного договору. Біржа в межах своїх повноважень може регламентувати взаємини біржових посередників і їх клієнтів, застосовувати в установленому порядку санкції до біржових посередників, що порушують встановлені нею правила взаємин біржових посередників з їх клієнтами.

Біржові посередники мають право вимагати від своїх клієнтів внесення гарантійних внесків на свої розрахункові рахунки, відкриті в розрахункових установах (клірингових центрах), а також надання прав на розпорядження ними від імені біржового посередника відповідно до даного йому доручення.

Біржові посередники, біржові брокери мають право створювати брокерські гільдії, зокрема при біржах. Брокерські гільдії можуть об'єднуватися в асоціації. Брокерські гільдії і їх асоціації створюються в порядку і на умовах, встановлених законодавством для громадських об'єднань (організацій).

Біржа в цілях забезпечення виконання здійснюваних на ній форвардних, ф'ючерсних і опційних угод зобов'язана організувати розрахункове обслуговування шляхом створення розрахункових установ (клірингових центрів), що створюються в установленому порядку, або укладення договору з банком або кредитною установою про організацію розрахункового (клірингового) обслуговування.

Клірингові центри можуть створюватися як незалежні від біржі організації біржових посередників.

Клірингові центри мають право:

встановлювати види, розміри і порядок стягування внесків, що гарантують виконання форвардних, ф'ючерсних і опційних угод і відшкодування збитку, що виник в результаті повного або часткового невиконання зобов'язань по цих угодах, а також визначати інші фінансові зобов'язання учасників цих угод;

здійснювати в установленому порядку кредитування і страхування учасників форвардних, ф'ючерсних і опційних угод в межах, необхідних для гарантування цих угод, а також відшкодування збитку у разі їх невиконання.

Біржа має право на самостійне і вільне встановлення:

відрахувань на користь біржі від комісійних, що отримуються біржовими посередниками у винагороду за посередницькі операції на біржі;

зборів, тарифів і інших платежів, що стягуються на користь біржі з її членів і інших учасників біржової торгівлі за послуги, що робляться біржею і її підрозділами;

штрафів, що стягуються за порушення статуту біржі, правил біржової торгівлі і інших правил, встановлених внутрішніми документами біржі.

Біржі забороняється встановлювати:

рівні і межі цін на біржовий товар в біржовій торгівлі;

розміри винагороди, що стягується біржовими посередниками за посередництво в біржових угодах.

Спори, пов'язані з ув'язненням біржових угод, розглядаються в біржовій арбітражній комісії, в суді, арбітражному суді.

Біржова арбітражна комісія створюється як орган, що здійснює примирення сторін або виконує інші функції третейського суду. Положення про біржову арбітражну комісію і про порядок розгляду суперечок затверджуються біржею відповідно до законодавства.

Висновок

На закінчення з'являються певні виводи. Біржа, ще з часів XIII століття є одним з головних двигунів ринку. Біржа дозволила робити процес купівлі-продажу з мінімальними витратами, тому і отримала таку широку підтримку у підприємців.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат