На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

Реферати > Банківська справа > Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ \"Ощадбанк\"

2.3. Особливості організації депозитних операцій по Ощадбанку

ВАТ «Ощадбанк» активно залучає кошти населення на депозитні та поточні рахунки в національній та іноземній валюті (доларах США і євро та рублях РФ). Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам відкрити поточні рахунки (в тому числі для одержання пенсій) та депозитні рахунки з можливістю поповнення депозиту, з виплатою відсотків авансом, щомісячно, щоквартально або при закритті рахунку і з можливістю приєднання відсотків до основної суми депозиту.

Якщо ви бажаєте відкрити депозитний рахунок в Ощадбанку, вам необхідно:

· укласти договір;

· надати наступні документи:

Якщо ви резидент (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), вам необхідно надати такі документи:

· паспорт фізичної особи;

· довідку про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, видана органом податкової адміністрації.

Можна оформити в установі банку довіреність на право розпорядження коштами іншій особі та заповідальне розпорядження. Якщо - нерезидент (громадянин України, який постійно проживає за її межами, іноземний громадянин або особа без громадянства, яка тимчасово перебуває на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність перебування в Україні згідно з чинним законодавством), вам необхідно надати такі документи:

· паспорт фізичної особи;

· документ про підтвердження джерела надходження готівки в національній або іноземній валюті.

Ощадбанк гарантує таємницю відомостей про вкладників, операції, що ними здійснюються, та стан рахунків. Без згоди вкладника довідки третім особам по рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Власник такого рахунку може внести кошти та у будь-який момент їх отримати. Розрахункові операції по таких рахунках не проводяться. Процентна ставка вища за ставку по поточних рахунках, але нижча від строкових вкладів. У ВАТ "Ощадбанк" у Вас є можливість відкрити вклад на вимогу "Універсальний Ощадного банку" в іноземній валюті.

Строкові вклади (депозити) відкриваються для тривалого зберігання коштів - строком від одного місяця. Кошти можуть зараховуватися готівкою або безготівковим шляхом, в національній або іноземній валюті. Депозит може бути як короткостроковим, так і довгостроковим. По строкових вкладах встановлені різноманітні умови залучення коштів та сплати процентів.

Банк пропонує наступні види строкових вкладів:

1. у національній валюті

· „Депозитний ощадного банку”

· „Накопичувальний ощадного банку”

· „Строковий пенсійний ощадного банку”

· „ Авансовий ощадного банку”

· „Шкільний ощадного банку”

· „Дитячий ощадного банку”

· „Новий відсоток ощадного банку”

· „Накопичувальний житловий ощадного банку”

· „Пенсійний+”

· „Арсенал ощадного банку”

· „Комбінований ощадного банку”

· „Майбутнє дітям”

2. в іноземній валюті

· „Депозитний ощадного банку”

· „Накопичувальний ощадного банку”

· „Строковий пенсійний ощадного банку”

· „Авансовий – 15 ощадного банку”

· „Дитячий ощадного банку”

· „Новий відсоток ощадного банку”

· „Арсенал ощадного банку”.

В дод. Д, Ж, З наведені максимальні депозитні ставки по депозитним вкладам Ощадбанку у гривні, доларі США та євро.

Вкладник має право відкрити в установі Банку будь-яку кількість рахунків. Ощадбанк має депозитну політику. Депозитна політика Ощадбанку – це комплекс заходів комерційного банку із формування портфеля депозитних послуг, різноманітних форм і методів здійснення цих заходів, визначення його конкурентних позицій по даному сегменті ринку та забезпечення стійкості й надійності ресурсної бази. Депозитна політика Ощадбанку визначена в Меморандумі про депозитну політику Ощадбанку, де враховані такі принципи:

· максимізація прибутку;

· забезпечення стійкості ресурсної бази та рівня ліквідності;

· гнучкість асортиментної і цінової політики та пристосування окремих параметрів збуту до вимог клієнтів.

Депозитна політика Ощадбанку є важливою складовою стратегії банку в управлінні активами та пасивами, оскільки сприяє формуванню коштів для проведення активних операцій з метою отримання прибутку.

Порядок здійснення депозитних операцій з фізичними особами Ощадбанку регулюється Порядком відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 16 лютого 2004 р. № 17-2. Відповідно до даного положення установи Ощадбанку здійснюють залучення коштів на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб з метою підвищення зацікавленості населення в накопиченні заощаджень та одержанні відповідного доходу і забезпечують чітке та безперебійне обслуговування рахунків вкладників.

Фізична особа має право відкрити в установі Банку будь-яку кількість рахунків. Відкриття одного рахунку на ім'я двох і більше осіб не допускається. Установам Банку забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Рахунок в установі Банку фізична особа може відкрити на своє ім'я, на ім'я іншої фізичної особи на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, та на користь третьої особи.

Установи Банку відповідно до законодавства України зобов'язані здійснювати ідентифікацію:

• фізичних осіб, що відкривають рахунки в установах Банку;

• фізичних осіб, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

• фізичних осіб, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує еквівалент 50000 гривень;

• осіб, уповноважених діяти від імені зазначених фізичних осіб. Уповноважений працівник установи Банку здійснює ідентифікацію вищезазначених осіб згідно з Програмою ідентифікації та вивчення клієнтів ВАТ "Ощадбанк" Положення про проведення фінансового моніторингу ВАТ "Ощадбанк" у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затвердженого постановою правління ВАТ "Ощадбанк" від 07.08.2003 № 146.

Інформація щодо ідентифікації фізичної особи уточнюється не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення нею операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється установою Банку як великий. Для інших фізичних осіб термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

На поточні рахунки фізичних осіб приймається іноземна валюта 1-ї та II—ї груп Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34, у редакції постанови правління НБУ від 02.10.2002 № 378. На вкладні (депозитні) рахунки приймається іноземна валюта, що визначається правлінням Банку. Установи Банку здійснюють операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті у готівковій або безготівковій формі на підставі розрахункових та касових документів в межах наявних коштів на рахунку. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат